V Česku jsou stovky tisíc cizinců. Kdo si musí platit zdravotní pojištění a za koho jej platí stát?

04.08.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Českou republiku navštívilo v loňském roce více než osm a půl milionu zahraničních turistů, dalších přibližně 480 tisíc cizinců v tuzemsku pobývá dlouhodobě či trvale. Jednou z povinností, které mají obyvatelé ČR i cizinci společné, je zdravotní pojištění. Krátkodobí turisté to nejčastěji řeší cestovním pojištěním, ovšem při dlouhodobějším pobytu přichází na řadu zdravotní pojištění cizinců.

Česko patří mezi turisticky velmi vyhledávané lokality. Během celého roku, a zejména pak v sezoně, sem míří davy turistů jak z okolních zemí, tak i ze vzdálenějších lokalit. Během roku 2015 přijelo podle dat Českého statistického úřadu do hromadných ubytovacích zařízení v České republice celkem 8,7 milionu zahraničních turistů, což je o 7,3 procenta více než o rok dříve. V průměru zde strávili 2,7 noci.

„V prvním čtvrtletí roku 2016 zaznamenaly příjezdy zahraničních turistů do hromadných ubytovacích zařízení oproti minulému roku nárůst o 13,9 procenta. 1,7 milionu zahraničních hostů přitom mířilo ve zvýšené míře do všech krajů České republiky,“ přiblížila letošní čísla mluvčí agentury CzechTourism Martina Fišerová. Nejvíce návštěvníků k nám podle ní přijelo z Německa a Slovenska, nárůst zaznamenaly i počty cestovatelů z Velké Británie, USA, Jižní Koreje a Číny.

Zdravotní péče občanů EU je v Česku hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Společnou povinností, kterou mají všichni návštěvníci České republiky, je platné pojištění kryjící náklady na zdravotní péči. Nejjednodušší situaci mají občané Evropské unie, kteří se v případě, že budou muset vyhledat ošetření, mohou prokázat evropským pasem zdravotního pojištění – tedy klasickou kartičkou pojištěnce. Neodkladnou péči budou mít uhrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Občané ze zemí mimo EU potřebují zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče

Občané ze zemí mimo Evropskou unii, kteří do Česka cestují za zábavou či byznysem, si už však musejí obstarat pojištění sami. Pro krátkodobé cesty to může být například klasické cestovní pojištění, které si zařídí ještě před odjezdem. Pro delší pobyty do devadesáti dní se pak nabízí takzvané zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče u některé z tuzemských pojišťoven.

„Toto pojištění je určeno zvláště těm cizincům, kteří plánují pobývat na území České republiky po dobu kratší než 90 dní a žádají o krátkodobé vízum. Maximální doba, po kterou si lze toto pojištění sjednat, je až 2 roky. Pojištění, jak už název napovídá, zahrnuje pouze neodkladnou a ambulantní péči a také náklady na případnou repatriaci. Například preventivní prohlídky si cizinec musí hradit ze svého,“ uvedl Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny, která se na pojištění cizinců a jeho online prodej specializuje.

Kdy může být cizinec účasten na veřejném zdravotním pojištění?

U dlouhodobých pobytů je pak situace složitější. Stejně jako v případě krátkodobých pobytů mají právo na účast v systému veřejného zdravotního pojištění občané Evropské unie. Stejného privilegia pak ale navíc pobírají například i cizinci v zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v České republice, cizinci s povolením k trvalému pobytu, jejich děti, žadatelé o azyl a cizinci pobírající dočasné ochrany.

Naopak do veřejného zdravotního systému nemohou vstoupit cizinci, kteří si na našem území vydělávají jako OSVČ, studenti, děti pracujících cizinců a manželé a manželky Čechů z ciziny. Ti si pak musejí u některé z tuzemských pojišťoven sjednat pojištění nezávislé na veřejném zdravotním pojištění.

„K 30. červnu 2016 pobývalo na našem území celkem 480 191 cizinců. Z toho přechodně to bylo 211 868 a trvale pak 268 323 cizinců,“ přiblížila statistiky Hana Malá z tiskového oddělení Ministerstva vnitra. Přesný počet cizinců, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění, není podle pracovníků ministerstva možné přesně zjistit. „Dle odhadů se jedná o přibližně 80 tisíc osob. Pravděpodobně spíše o něco méně, vzhledem k tomu, že roste počet cizinců s trvalým pobytem,“ přiblížila Helena Hnilicová z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se problematikou imigrantů a komerčního pojištění zabývá.

Tito cizinci mají na výběr ze dvou možností – buď si zvolí již zmíněné pojištění nutné a neodkladné péče, nebo komplexní zdravotní pojištění. To je cílené právě na osoby, které na našem území pobývají dobu delší než 90 dní a žádají o dlouhodobý či trvalý pobyt.

Rozsah takového pojištění už je velmi podobný veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. Je však omezen sjednanými limity pojistného plnění. Jeho minimální zákonná výše na jednu pojistnou událost je 60 000 eur. „V rámci pojištění je hrazena jak ambulantní péče, tak i preventivní zdravotní péče či zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních,“ upřesnil Jan Vlček ze Slavia pojišťovny.


Zdroj: LESENSKY.CZ

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ