Nechte si vrátit zaplacenou DPH z jiných států EU

19.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Nakupujete v rámci svého podnikání zboží nebo služby v zahraničí a faktury obsahují zahraniční DPH? Daň z přidané hodnoty zaplacenou v jiném členském státě EU si můžete nechat vrátit. Následující článek informuje, jak o vrácení DPH žádat.

Pokud se ve vašem účetnictví objevují faktury za zboží nebo služby se zahraniční DPH, existují dva způsoby, jak se s touto DPH vypořádat. Jedním ze způsobů je zahraniční DPH zaúčtovat rovnou do nákladů. Situaci lze ale řešit hospodárnějším způsobem, a to požádat o vrácení této daně. Žádost o vrácení DPH z EU

U žádosti o vrácení DPH z některé ze zemí EU nemusíte mít obavu z jazykové bariéry. Žádost se podává českému místně příslušnému finančnímu úřadu, a to pouze elektronickou formou přes Daňový portál finanční správy. Formulář žádosti je dostupný zde. Termín pro podání žádosti pro vrácení DPH za rok 2015 je 30. září 2016. Nejprve je ale nutné zažádat o přidělení přístupu do aplikace vracení daně.

Žádost o přidělení přístupu do aplikace

Před podáním samotné žádosti o vrácení DPH z EU je nutné nejdříve požádat o přístup do speciální aplikace. Formulář této žádosti lze nalézt zde. Žádost musí být elektronicky podepsána, a to buď uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. V případě, že jste v roli zástupce, odpovídající plné moci musí být doručeny na finanční úřad daného zastupovaného daňového subjektu ještě před podáním žádosti o přístup. Přístup do aplikace zřídí místně příslušný finanční úřad do 15 dnů od odeslání žádosti.

Stanovené minimální limity

Pro vrácení DPH z EU jsou stanoveny minimální výše vratitelné DPH. U žádostí za období kratší než jeden rok, ale přitom delší než 3 měsíce, nesmí být částka vratitelného DPH nižší než 400 EUR. U žádostí za období celého roku činí minimální částka pro vrácení 50 EUR.

Z čeho Vám DPH nevrátí

Každá země má nastaveny svoje pravidla, u jakých komodit DPH nevrací. Přehled těchto komodit u našich sousedů naleznete níže.

Německo - pohonné hmoty pro osobní vozidla, občerstvení, dárky a ostatní náklady na reprezentaci

Rakousko - výdaje spojené s osobním automobilem (např. pohonné hmoty, mýtné a opravy), nákupy pro osobní potřebu a pro reprezentaci (pokud se nejedná o reklamní důvod).

Slovensko - zboží a služby týkající se občerstvení a zábavy

Za jak dlouho bude daň vrácena?

Po odeslání žádosti vám bude zasláno potvrzení o podání s vygenerovaným podacím číslem. Stát žadatele předá žádost do státu vracení až po jejím prověření. Informaci o tom, že byla žádost předána do státu vrácení DPH, bude žadatel informován zprávou. Stát vracení má pak lhůtu dva měsíce na vydání rozhodnutí k žádosti o vrácení daně. Je-li žádost o vrácení schválena, uhradí členský stát daň do deseti dnů od oznámení rozhodnutí žadateli.

Štítky:

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ