Jak vysoké je zdanění krabičky cigaret?

07.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


U levnějších cigaret činí spotřební daň a daň z přidané hodnoty přes 80 % konečné ceny. Jak se zdanění u krabičky cigaret počítá? A jak se zvýší zdanění v příštím roce?

V Česku dochází v posledních letech ke zvyšování spotřební daně u cigaret, stejně jako v některých dalších členských zemích Evropské unie. Většina vlád vyspělých zemí světa se snaží legislativními kroky omezit kouření, zvyšování spotřební daně u cigaret je jedním z těchto opatření. Ve všech členských zemích EU podléhají cigarety základní sazbě daně z přidané hodnoty.

Zdanění v Česku v roce 2016

Z každé krabičky cigaret se odvádí spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Spotřební daň se počítá jako součet:

  • Součinu procentní části sazby daně a ceny pro končeného spotřebitele těchto cigaret dělený stem. Procentní část daně je 27 %. Procentní část spotřební daně se počítá z konečné ceny krabičky cigaret pro zákazníka.
  • Součinu pevné části sazby daně a počtu kusů. Pevná část daně činí v letošním roce 1,39 Kč za kus. Pevná část se počítá z počtu cigaret, zpravidla je v krabičce cigaret 20 ks.

Když je součet procentní a pevné části nižší než minimální spotřební daň stanovena legislativou, tak se odvádí spotřební daň v minimální výši. V letošním roce činí minimální spotřební daň 50,40 Kč u krabičky cigaret (20 ks), neboť minimální spotřební daň je 2,52 Kč na jednu cigaretu.

Praktický příklad 1)

Celkové odvody na spotřební dani a DPH v letošním roce si vypočítáme u krabičky cigaret 20 ks prodávané za 80 Kč.


Výpočet

Cena krabičky cigaret

80 Kč

Součin procentní části daně

21,60 Kč (27 % z 80 Kč)

Součin pevné sazby daně

27,80 Kč (1,39 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

49,40 Kč (21,60 Kč + 27,80 Kč)

Minimální spotřební daň

50,40 Kč (2,52 Kč x 20 ks)

DPH

13,88 Kč (80 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

64,28 Kč (50,40 Kč + 13,88 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

80,35 % (64,28 Kč: 80 Kč)

vlastní výpočet autora

U levnějších cigaret než 80 Kč za krabičku by bylo celkové zdanění ještě vyšší, neboť i v těchto případech musí být zaplacena minimální spotřební daň ve výši 50,40 Kč za krabičku cigaret.

Praktický příklad 2)

Celkové odvody na spotřební dani a DPH v letošním roce si vypočítáme u krabičky cigaret 20 ks prodávané za 100 Kč.


Výpočet

Cena krabičky cigaret

100 Kč

Součin procentní části daně

27,00 Kč (27 % z 100 Kč)

Součin pevné sazby daně

27,80 Kč (1,39 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

54,80 Kč (27,00 Kč + 27,80 Kč)

Minimální spotřební daň

50,40 Kč (2,52 Kč x 20 ks)

DPH

17,36 Kč (100 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

72,16 Kč (54,80 Kč + 17,36 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

72,16% (72,16 Kč: 100 Kč)

vlastní výpočet autora

Při výpočtu celkového zdanění krabičky cigaret v Česku platí, že s rostoucí cenou krabičky cigaret celkové zdanění v procentním vyjádření klesá.

Proč příští rok cigarety podraží?

V příštím roce budou muset šáhnout kuřáci při nákupu cigaret hlouběji do peněženky, neboť pro rok 2017 se zvyšuje spotřební daň u cigaret. Pevná část spotřební daně v roce 2017 bude 1,42 Kč za jednu cigaretu a minimální spotřební daň bude 2,57 Kč za cigaretu. U krabičky cigaret (20 ks) bude tedy minimální spotřební daň činit 51,40 Kč (2,57 Kč x 20 ks).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ