EET: První vlna se týká asi 50 tisíc podnikatelů. Hlásí se jich minimum

15.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. září si mohou podnikatelé vyzvedávat autentizační údaje k přihlašování do elektronické evidence tržeb (EET). Během prvního zářijového týdne tak učinilo jen kolem 1400 podnikatelů. První fáze EET by se měla spustit 1. prosince, podnikatelé tak zatím s přihlašováním nespěchají.

Poprvé by se EET měla spustit k 1. prosinci tohoto roku a následovat budou další tři fáze - v březnu 2017, v březnu 2018 a v červnu 2018. Nejprve se nová povinnost dotkne podnikatelů z oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, celkem je to kolem 50 tisíc lidí. Před spuštěním EET musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o takzvané autentizační údaje. „Požádat může podnikatel, nebo jeho zplnomocněný zástupce, pouze dvěma způsoby. Buď elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky. Nebo si může údaje vyzvednout osobně na libovolném finančním úřadě, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce. V případě, že podnikatel požádá o autentizační údaje jiným způsobem, například písemně nebo e-mailem, nebudou mu přiděleny,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Digitální certifikát do pokladního zařízení

Vyzvednutím autentizačních údajů ale nutná byrokracie nekončí. Následně si podnikatel musí vyzvednout certifikát. Zatím tak učinilo jen kolem dvou set podnikatelů. „Po získání autentizačních údajů se podnikatel přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, jejichž prostřednictvím provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Potom, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, získá digitální certifikát. Ten je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, jehož prostřednictvím bude podnikatel evidovat tržby. Funkčnost elektronické pokladny s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat měsíc před samotným spuštěním elektronické evidence tržeb, tedy od 1. listopadu,“ řekla Blanka Štarmanová.

Pozor na extrémní výkyvy ve vykázaných tržbách

Řada podnikatelů má obavy z toho, že na sebe po zavedení EET upozorní finanční správu tím, že vykáže oproti předchozím rokům nápadně vyšší tržby. „Jistý skok může nastat z objektivních důvodů, například změna provozní doby, úprava provozovny, rozšíření služeb a podobně. Extrémní výkyvy ve vykázaných tržbách ale mohou být jedním z faktorů, na jejichž základě se správce daně na podnikatele zaměří detailněji,“ varovala Blanka Štarmanová.

Po samotném spuštění EET by se podnikatelé měli připravit na vlnu kontrol. Kontrolovat se bude nejen vystavování účtenek, ale i práce s terminálem. V případě, že kontroloři objeví nějaký nedostatek, hrozí podnikateli pokuta ve výši až půl milionu korun nebo o svou provozovnu může dokonce přijít. „Podnikatelé si musí dávat pozor, jak pracují se samotnými autentizačními údaji a certifikátem. Pokud s nimi nebudou zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, hrozí jim pokuta ve výši 50 tisíc korun. Další sankce přijdou se samotným spuštěním elektronické evidence tržeb. Za maření účelu elektronické evidence tržeb, což může být například úmyslné nezadávání všech údajů do systému nebo odmítnutí vystavení účtenky zákazníkovi, hrozí podnikateli sankce až půl milionu korun. V případě, že kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti,“ upozornila Blanka Štarmanová.


Zdroj: TaxVision

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ