Máte opravdu nárok na důchod? Nedostanete ho automaticky!

22.09.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Na starobní důchod nevzniká automaticky nárok, je nutné splnit zákonné podmínky. Podívejme se na vybrané praktické případy, kdy není možné starobní důchod dpstávat.

Pro přiznání starobního důchodu (řádného nebo předčasného) musí být splněny zákonné podmínky, přičemž základní podmínkou je získání potřebné doby pojištění, která se postupně zvyšuje, a proto bude mít v příštích letech více žadatelů o důchod problémy s přiznáním starobního důchodu než je tomu v současnosti.

Nepodání žádosti o důchod

Bez písemné žádosti o důchod nelze důchod na účet dostávat, proto je nutné si o důchod písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Dosažení potřebného věku pouze nestačí. Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že všechny důchodové nároky za ně vyřídí jejich zaměstnavatel. Není tomu tak. Podat žádost o důchod si musí každý sám, pouze v některých případech může žádost o důchod podat zmocněnec na základě příslušné plné moci.

Nízký věk

Do starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku, který se liší pro muže a ženy dle ročníku narození a u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. V případě, že projde úspěšně legislativním procesem vládní návrh, potom dojde k "zastropování" důchodového věku na 65 let. V současné době se důchodový věk neustále prodlužuje a postupně se sjednocuje důchodový věk mužů a žen, díky "zastropování" by odcházeli do důchodu dříve lidé narozeni v roce 1966 a později. Pro starší občany by se ani v případě úspěšného legislativního procesu důchodový věk nezměnil.

Lidé mající důchodový věk 63 let a méně mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a lidé mající důchodový věk nad 63 let mohou odejít nejdříve do předčasného důchodu v 60 letech. V praxi si někteří lidé pletou podmínky pro čerpání předdůchodu a předčasného důchodu a chtějí odcházet do předčasného důchodu příliš brzy, neboť do předdůchodu je možné odejít 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže daného ročníku narození. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření a pro jejich čerpání musí být splněny zákonné podmínky.

Praktický příklad

Pan Novák je narozen 1. 2. 1957 a chce již nyní odejít do předčasného důchodu. Řádný důchodový věk pana Nováka je 63 let a 8 měsíců. Do řádného důchodu může pan Novák odejít nejdříve 1. 10. 2020. Pan Novák si myslí, že může odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve jako v případě čerpání předdůchodu. Není tomu tak. Pro čerpání předčasného důchodu a předdůchodu platí odlišné legislativní podmínky. Pan Novák může do předčasného důchodu, který je vyplácen státem, odejít nejdříve v 60 letech, tedy dne 1. 2. 2017.

Nedostatečná doba pojištění

Žadatel o starobní důchod, řádný nebo předčasný, musí získat potřebnou dobu pojištění, která se každý rok mění. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být důchod na účet zasílán. Minimální potřebná doba pojištění je přitom stejná pro přiznání starobního důchodu i předčasného důchodu a každoročně se zvyšuje. V roce 2016 je nutní získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let, v roce 2017 to bude již 33 let, v roce 2018 dokonce 34 let a od roku 2019 bude potřeba získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku).

Práce při pobírání předčasného důchodu

V případě, že je předčasný důchod přiznán, tak nelze až do dosažení řádného důchodového věku mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Pokud by měl předčasný důchodce příjem, ze kterého se sociální pojištění platí, potom v daném období nenáleží předčasný důchod. Předčasný důchodce tak může např. pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádná omezení a je možné mít libovolně vysoké příjmy.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY