Jak vysoká bude náhrada mzdy v roce 2017?

10.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I v roce 2017 budou mít zaměstnanci nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele až od čtvrtého dne nemoci. Jak se bude náhrada mzdy příští rok počítat?

V případě pracovní neschopnosti mají zaměstnanci nárok na nemocenskou, kterou vyplácí místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) až od 15. kalendářního dne. V prvních 14 kalendářních dnech náleží náhrada mzdy, kterou však vyplácí zaměstnavatel až od 4 kalendářních dne. V prvních třech dnech pracovní neschopnosti budou tedy zaměstnanci i v příštím roce bez peněz. Osoby samostatně výdělečně činné nemohou náhradu mzdy nikdy pobírat.

Podmínkou přiznání náhrady mzdy je skutečnost, že zaměstnanci trvá účast na nemocenském pojištění. Tato podmínka je při práci na dohodu o provedení práce splněna, když měsíční odměna je 10 001 Kč a více a při práci na dohodu o pracovní činnosti, když je měsíční odměna 2 500 Kč a více. Pro výplatu náhrady mzdy neplyne ochranná lhůta jako v případě nároku na nemocenskou.

Praktický příklad

Paní Novákové skončil pracovní poměr 30. září 2016. Od 4. října 2016 je paní Nováková v pracovní neschopnosti. Protože došlo k pracovní neschopnosti během 7denní ochranné lhůty, tak vznikne paní Novákové nárok na nemocenskou, ale až od 15. kalendářního dne dlouhodobé pracovní neschopnosti. Protože paní Nováková není v pracovním poměru, tak nemá nárok na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti.

Z čeho se náhrada mzdy počítá?

Výše náhrady mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu hodinu, přičemž náhrada mzdy činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Redukovaný průměrný výdělek se počítá z průměrné hodinové mzdy při zohlednění redukce v jednotlivých pásmech. V tabulce máme uvedeny redukční pásma a procentní zápočet v letošním roce a v roce 2017. Legislativou je tedy nepřímo stanovena i maximální hodinová náhrada mzda, která činí v příštím roce 164 Kč za hodinu.

Z důvodu redukce při výpočtu náhrady mzdy mají zaměstnanci s nižší mzdou vyšší náhradový poměr při čerpání náhrady mzdy než zaměstnanci s vyšší mzdou. Zatímco zaměstnanec s průměrnou hodinovou mzdou 80 Kč má náhradu mzda za jednu hodinu 44 Kč (tedy 55 %), tak zaměstnanec s hodinovou mzdou 450 Kč má náhradu mzdy za jednu hodinu 156 Kč (tedy 35 %). Podmínky pro čerpání náhrady mzdy jsou upraveny v zákoníku práce, zatímco podmínky pro čerpání nemocenské jsou upraveny zákonem o nemocenském pojištění.

Redukční hranice v roce 2016 Redukční hranice v roce 2017 Zápočet

do 157,68 Kč

do 164,85 Kč

90 %

od 157,68 Kč do 236,43 Kč

od 164,85 do 247,10 Kč

60 %

od 236,43 Kč do 472,68 Kč

od 247,10 Kč do 494,20 Kč

30 %

nad 472,68 Kč

nad 494,20 Kč

0 %

Praktický výpočet náhrady mzdy

Paní Koukalová má průměrná hodinový výdělek 245 Kč a celkem 56 hodin bude čerpat náhradu mzdy. V přiložené tabulce si provedeme výpočet náhrady mzdy za 56 hodin dle legislativy roku 2017.

Výpočet náhrady mzdy v roce 2017

Text Částka

Průměrný hodinový výdělek

245 Kč

Počet hodin pracovní neschopnosti

56

První redukční hranice (do 164,85 Kč, z 90 %)

148,3650 Kč

Druhá redukční hranice (od 164,85 Kč do 247,10 Kč, z 60 %)

48,0900 Kč

Třetí redukční hranice (od 247,10 Kč do 494,20 Kč, z 30 %)

0 Kč

Redukovaný průměrný hodinový výdělek

(148,3650 + 48,0900)

196,4550 Kč

Náhrada mzdy za 1 hodinu

(196,455 x 60 %)

117,8730 Kč

Náhrada mzdy celkem za 56 hodin

(117,873 x 56 hodin)

6 601 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY