Daně z příjmů 2020: Samovyměření i jeden formulář pro daně a pojistné

26.10.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Ministerstvo financí zahájilo veřejnou diskusi, která by měla sloužit jako podklad pro nově připravovaný zákon o dani z příjmu. Zákon by měl začít platit od roku 2020 a měl by zjednodušit výběr daní a zavést řadu novinek.

Materiál uveřejněný na stránkách Ministerstva financí počítá s účinností od roku 2020 například se samovyměřením daní, individualizací daní u finanční správy nebo zmodernizováním a zjednodušením zákona o dani z příjmu. Integrovaný systém správy daní a sociálního a zdravotního pojištění, tedy výběr daní i pojistného na jednom místě a jednom formuláři, by mohl podle materiálu být účinný od roku 2022.

V případě samovyměření by měly být daně automaticky stanoveny ve výši, v níž byly přiznány v daňovém přiznání. "Daňovému subjektu tak přijde dříve přeplatek na dani," uvádí materiál.

Individualizace by měla umožnit automatické nahrání osobních údajů do daňového tvrzení. To by mělo sloužit k předvyplnění daňových přiznání a převedení části administrativy a odpovědnosti od zaměstnavatelů na správce daně. "Zaměstnavatelé budou reportovat za jednotlivé zaměstnance, ale již za ně nebudou muset dělat roční zúčtování a budou moci pohodlně komunikovat elektronicky," uvádí materiál.

Dokument se dále zabývá charakteristikou jednotlivých daní a jejich popisem. Jde zejména o snahu odlišit tři druhy daně. Jde o obecnou daň, srážkovou daň a samostatnou daň, což je dnešní daň ze samostatného základu daně. Zároveň se materiál věnuje návrhům výpočtů jednotlivých daní.

MF dál předkládá k diskusi, zda řešit daň z příjmu fyzických osob a daně z příjmu firem v jednom zákoně nebo odděleně. Úřad se kloní k variantě jednoho zákona. Úpravu daní v jednom zákoně má podle materiálu 12 zemí EU, například Francie, Slovensko, Estonsko či Belgie. Dva zákony má 13 zemí EU, například Německo, Nizozemsko, Rakousko nebo Velká Británie. Materiál také řeší, jak pojmout rozpočtové určení daní, nebo jak se vypořádat s jednotlivými právnickými pojmy. V zákoně nyní například podle materiálu chybí definice příjmů.

"V souladu se svým příslibem předkládá MF k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy," uvedl úřad.

Případné podněty lze zasílat na adresu DanezPrijmu@mfcr.cz, nejpozději do čtvrtka 10. listopadu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ