Kdy využijete pojištění odpovědnosti?

04.11.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Způsobíme-li někomu škodu, musíme ji nahradit. Odpovídáme přitom nejen za sebe, ale i za jednání našich dětí nebo zvířat. Pro tyto případy existuje pojištění odpovědnosti. Sjednat ho lze samostatně nebo v rámci pojištění domácnosti. Lidé ho ocení např. u rekreačních sportů nebo při vytopení souseda.

„Běžný život přináší množství menších nehod, které nás vyjdou na pár korun, ale pokud druhým způsobíme např. škodu na zdraví, může to náš rodinný rozpočet významně zatížit,“ říká Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny. Podle České asociace pojišťoven má přitom odpovědnost pojištěnu jen třetina z nás. Praktické informace a kuriózní příběhy nabízí také web České asociace pojišťoven www.denblbec.info. „Škody, které pojišťovny hradí z pojištění odpovědnosti, jsou nejčastěji způsobeny neopatrností, roztržitostí nebo nedbalostí. Dopouštíme se jich při běžných činnostech v domácnostech, při sportu či rekreaci. Prostě někdy máme den blbec a tak i věci, které děláme rutinně, mohou skončit katastrofou,“ říká Marcela Machová, specialistka pro pojištění odpovědnosti z České asociace pojišťoven.

Kolik stojí "pojistka na blbost?"

To, že nikdo není neomylný, dokládá aktuální průzkum České asociace pojišťoven. Podle něj téměř každý druhý dospělý (47 %) už někdy řešil škodu, kterou buď on, nebo někdo z jeho rodiny způsobil druhému. Nejčastěji šlo o škody související s provozem domácnosti včetně vodovodních škod, škody způsobené dětmi nebo zvířaty nebo způsobené při rekreaci a sportu. V roce 2013 řešily pojišťovny z pojištění odpovědnosti 91 tisíc pojistných událostí, v roce 2014 i 2015 přesáhl počet škod 104 tisíc. Průměrná vyplacená částka za jednu pojistnou událost byla v minulém roce 8 500 Kč. Naproti tomu výše pojistného u pojištění odpovědnosti se pohybuje na úrovni několika stokorun ročně. Nejčastěji se sjednává spolu s pojištěním domácnosti a vztahuje se i na další členy, kteří v ní bydlí, tzn. na manžela nebo manželku, děti a domácí zvířata.

Nový občanský zákoník zahýbal s výší odškodného

Po zavedení nového občanského zákoníku výrazně vzrostla jak průměrná výše bolestného, tak i ztížení společenského uplatnění. Poškozená strana může vedle výše uvedených nároků uplatňovat také náhradu za ztrátu na výdělku či zisku po dobu pracovní neschopnosti, náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného nebo náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. V krajním případě mohou být zpětně vymáhány i náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou apod. To vše představuje nemalé částky a pádný důvod pro sjednání pojištění. „Dobré je si uvědomit, že v dnešní době skoro neexistuje horní limit kam, až se může škoda vyšplhat. Ukázkou jsou škody na zdraví vzniklé při sportu nebo se sportem související. Stačí chvilka nepozornosti, kdy vjedete do dráhy jinému cyklistovi nebo jinému lyžaři na sjezdovce. Ten skončí s trvalými následky v invalidním důchodu. Taková škoda může dosáhnout miliónů korun. Bez pojištění ji budete splácet do konce života,“ dodává Marcela Machová.

Podle průzkumu ČAP patří mezi nejčastější škody, které způsobíme druhým vodovodní škody (vytopení sousedů, poškození majetku), se kterými má zkušenost 30 % Čechů. Rizikovou skupinou jsou také děti. Až 30 % rodičů už někdy řešilo škodu, kterou jejich dítě způsobilo. Více než 17 % majitelů domácích mazlíčků už neslo odpovědnost za škodu, kterou způsobilo jejich zvířátko. Škoda na majetku nebo na zdraví tedy není nic neobvyklého.

Cyklistika, lyžování nebo vytopené byty

Každý odpovídá za své jednání a také za škody, které může způsobit. Přitom nerozhoduje, zda k nim došlo úmyslně nebo nedopatřením či opomenutím. Stejné pravidlo platí, pokud někomu způsobíte újmu na zdraví. Ručíme také za své děti a dokonce i zvířata. Rodiče malých neposedů mají jasnou představu, co všechno jejich děti dokáží. Počmáraná školní šatna, rozbitý počítač během návštěvy u známých, zničené vázání ruské lyžařky při neřízené jízdě vašeho dítěte na lyžích a tak bychom mohli pokračovat. „Škody způsobené na zdraví a poničeném vybavení na sjezdovkách patří mezi nejčastější plnění, která v zimních měsících řešíme v rámci pojištění odpovědnosti, v létě převažují úhrady za škody způsobené cyklisty a dalšími rekreačními sportovci, celoročně pak nejčastěji hradíme vytopené byty,“ vysvětluje Jan Vlček.

Způsobení zdravotních komplikací

Menší karamboly většinou hladce zvládneme vyřešit, bohužel dochází také ke škodám, které život poškozeného i viníka ovlivní zásadním způsobem. Jedná se zejména o situace, kdy druhé osobě způsobíte zdravotní komplikace. Přitom k podobným událostem může dojít kdykoliv, při činnostech, které jste v minulosti vykonali mnohokrát, bez jakýchkoliv komplikací. Stačí, když váš pes vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu, když srazíte někoho na kole nebo odhodíte špatně uhašený nedopalek cigarety. Finanční kompenzace mohou dosáhnout i částek v řádech stovek tisíců či milionů korun.

Příklady nejčastějších škod hrazených z pojištění odpovědnosti za škody

  • Způsobené běžným provozem domácnosti: vyplavení prostor z důvodu přetečení vody, požáry, poškození cizí věci z důvodu neopatrnosti, apod.
  • způsobené dětmi a zvířaty: rozbitá okna nebo předměty, zranění důsledkem neopatrného chování, zadávení drůbeže psem, pokousání, poškození předmětů zvířetem,
  • způsobené při rekreaci a sportu: srážky cyklistů, lyžařů, bruslařů s třetí osobou nebo předmětem, poškození majetku třetích osob sportovním náčiním, rozbití skleněné výplně,
  • ve veřejných prostorách: nechtěné zavinění pádu a poškození předmětů, neúmyslné poškození majetku ve školách, restauracích, kulturních zařízeních, galeriích, dopravních prostředcích apod.

Ručíte i za zvíře

Neměli bychom zapomínat, že jsme odpovědní také za zvířecí členy naší domácnosti. Případy, kdy pes pokouše cizího člověka, zdaleka nejsou ojedinělé. Chovatelé si také často neuvědomují, že pokud jejich pes zraní jiné zvíře, musí uhradit náklady spojené s jeho léčením a veterinárním ošetřením. Podle nového občanského zákoníku již zvíře není definováno jako věc, ale smysly nadaný živý tvor. Majitelé neposlušných čtyřnohých mazlíků by se proto měli mít na pozoru. „Podle údajů Slavia pojišťovny je nejčastější újmou, způsobenou zvířaty v rámci pojištění odpovědnosti, právě napadení člověka psem. V případě, že váš pes někoho zraní, jste jako majitel zvířete povinen uhradit oběti náklady spojené s léčením i další související výdaje,“ uvádí Jan Vlček.


Zdroj: Slavia pojišťovna, ČAP

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ