Prezenční MBA jako cesta k úspěchu pro manažery

09.12.2016 | , Central Bohemia University
Komerční sdělení


Studium MBA patří k trendům celoživotního vzdělávání poslední doby. Proč? Silnou motivací studovat při práci je jednoznačně kariérní postup, ale nejen to. Studium, jako způsob kariérního a osobního rozvoje je pro dnešní urychlenou dobu samozřejmostí.

Vysokoškolský studijní program MBA (Master of Business Administration) se zaměřuje na oblast managementu, je tedy určený především majitelům společností, podnikatelům a představitelům vrcholového a středního managementu, ale také těm, kteří mají o tyto pozice zájem. V ČR je uznávaný jako forma profesního vzdělání, ale pojetí studia a výše školného se liší nabídka od nabídky.

Online nebo docházka

Mnozí studenti preferují online programy, protože chtějí studovat z pohodlí svého domova a podle svých časových možností. Sáhněme si však do svědomí, opravdu se dokážeme efektivně vzdělávat z domova? Sami, bez vedení vyučujícího a kolektivní podpory, které se nám dostává přítomností ostatních studentů? Změna prostředí, seznámení se s novými lidmi z profesního oboru a mimo něj, i to mohou být benefity, které přináší školní docházka.

Prezenční studium – přijít do školy má své výhody

Podívejme se na atraktivní kurzy MBA, např. na Central Bohemia University (CBU). Studium MBA na CBU trvá nejméně rok a je rozděleno do tří modulů neboli trimestrů. Studenti se o víkendech scházejí v prostorách školy v Praze, kde se vzdělávají pod vedením lektorů s bohatými zkušenostmi z praxe. Pracují ve skupinách, diskutují, řeší reálné problémy a případové studie. Při výuce je kladen důraz na rozvoj kreativního přístupu. Spolužáci spolu sdílí své připomínky a zkušenosti. Testování nově nabytých dovedností probíhá během výuky ve škole, a tak sami vidíte svoje pokroky. Získat adekvátní zpětnou vazbu při samostudiu, by bylo opravdu těžké nebo dokonce nemožné. Domácím úkolem zůstává především diplomová práce.

Komu by se stalo, že se nemůže na víkendovou výuku dostavit, má možnost zhlédnout přednášky online. Učivo se zaznamenává na e-learningovou platformu, a tak máme možnost vrátit se k tomu, co si z přednášky potřebujeme zopakovat nebo si doplnit zmeškanou látku. Rozdíl je v tom, že na CBU slouží e-learning jako doplňková forma výuky, to hlavní probíhá v prostorách školy.

Mezinárodní výuka rozhodně nenudí

Central Bohemia University nabízí bakalářské, magisterské i doktorské programy především pro zahraniční studenty, protože výuka probíhá v anglickém jazyce. MBA je možné studovat v češtině, angličtině či kombinované formě. Právě kombinace angličtiny a češtiny je pro české studenty atraktivní. Lektoři učí česky, ale při svých hodinách pracují s materiály v angličtině. Studenti si díky tomu rozšíří jazykové znalosti v oboru, a dokonce mají možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity.

Máme na výběr

Všechny školy s MBA studijními programy nabízí specializace, tedy MBA zaměřené na určitý sektor, a CBU není výjimkou. Soustředí se na MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy, cestovní ruch a pohostinství, realitní trh a development nebo tzv. executive. CBU přichází s užitečnými nápady, jak zpestřit výuku specializovaných MBA programů. Například studenti Executive MBA se učí business simulacemi v prostředí Capsim. V projektovém managementu se tvoří projekt stavby domu, v turismu si studenti zakládají vlastní cestovní kancelář či tvoří koncept restaurace.

Nejprve sami musíte zvážit, zda jste ochotni do kvalitního studia kromě školného investovat také svůj čas. Pokud uvažujete o studiu MBA, informujte se o tom, jak bude výuka probíhat, kolik hodin bude prezenčně a hlavně, neváhejte školu navštívit osobně!

Autor článku

Komerční sdělení  

Články ze sekce: Komerční sdělení