Zdanění cigaret v roce 2017

06.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2017 opětovně došlo ke zvýšení spotřební daně u cigaret. Daně tak mohou dosahovat více než 80 % konečné ceny krabičky cigaret. Jak vysoké je zdanění krabičky cigaret v zemích OECD?

Ve 24 členských zemích OECD dosahuje zdanění krabičky cigaret více než 75 % konečné ceny. Nejdražší průměrná cena krabičky cigaret je v Austrálii, Norsku, Novém Zélandu, Velké Británii a Irsku, kde je to více než 10 dolarů.

Zvýšení spotřební daně v Česku

Světovým trendem je zvyšování spotřební daně u cigaret, Česko není výjimkou. Pro rok 2017 opět dochází ke zvýšení spotřební daně. Mimo spotřební daň se z cigaret platí i DPH, cigarety podléhají základní 21% sazbě DPH. Spotřební daň se v roce 2017 počítá jako součet:

  • Součinu procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele dělený stem. Procentní část daně je v roce 2017 stejná jako v roce 2016, tedy 27 %. Procentní část spotřební daně se počítá z konečné ceny krabičky cigaret.
  • Součinu pevné části sazby daně a počtu kusů. Pevná část daně v roce 2017 činí 1,42 Kč za kus. Pevná část se počítá z počtu cigaret, přičemž v krabičce je zpravidla 20 cigaret.

Jestliže je součet procentní a pevné části nižší než minimální spotřební daň, potom se platí spotřební daň v minimální výši. V roce 2017 činí minimální spotřební daň 2,57 Kč na jednu cigaretu, tedy 51,40 Kč u krabičky cigaret.


Čtěte také:

Výpočet zdanění v roce 2017

a) Zdanění u krabičky cigaret v roce 2017 si vypočítáme u krabičky cigaret prodávané za 84 Kč. Jak je z výpočtů v tabulce vidět, tak se uplatní minimální spotřební daň. Při výpočtu celkového zdanění tedy platí, že čím nižší cena krabičky cigaret, tím vyšší zdanění v procentním vyjádření. Celkové zdanění tak dosahuje v praxi víc než 80 % prodejní ceny krabičky cigaret.

Text Výpočet

Cena krabičky cigaret

84 Kč

Součin procentní části daně

22,68 Kč (27 % z 84 Kč)

Součin pevné sazby daně

28,40 Kč (1,42 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

51,08 Kč (22,68 Kč + 28,40 Kč)

Minimální spotřební daň

51,40 Kč (2,57 Kč x 20 ks)

DPH

14,58 Kč (84 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

65,98 Kč (51,40 Kč + 14,58 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

79 % (65,98 Kč: 84 Kč)

 

b) Ve druhém případě si vypočítáme zdanění u krabičky cigaret prodávané za 110 Kč.

Text Výpočet

Cena krabičky cigaret

110 Kč

Součin procentní části daně

29,70 Kč (27 % z 110 Kč)

Součin pevné sazby daně

28,40 Kč (1,42 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

58,10 Kč (29,70 Kč + 28,40 Kč)

Minimální spotřební daň

51,40 Kč (2,57 Kč x 20 ks)

DPH

19,09 Kč (110 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

77,19 Kč (58,10 Kč + 19,09 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

70 % (77,19 Kč: 110 Kč)

OECD: Nejvyšší zdanění cigaret je v Irsku

Nejvyšší zdanění krabičky cigaret za rok 2015 bylo z členských zemí OECD v Irsku (87 %), ve Velké Británii (84 %), v Řecku (83 %), ve Finsku (83 %), v Chile (83 %), v Turecku (83 %), v Polsku (81 %), v Estonsku (81 %), ve Francii (81 %), v Lotyšsku (83 %), ve Švédsku (79 %), na Slovensku (79 %), v Dánsku (79 %), v Izraeli (79 %), ve Španělsku (79 %), v Nizozemí (79 %), ve Slovinsku (78 %), v Portugalsku (78 %), v Rakousku (77 %), na Novém Zélandu (77 %), v Belgii (77 %), v Itálii (77 %), v Maďarsku (76 %). Nejnižší zdanění cigaret je v USA (43 %), v Austrálii (57 %), na Islandu (57 %), ve Švýcarsku (60 %), v Japonsku (64 %), v Mexiku (67 %) a v Lucembursku (68 %).

Pramen: OECD: Taxation of tobacco, Table -4.A4.5. "Tax burden as a share of total price for cigarettes 2015"Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát