Daňová zátěž OSVČ je za rok 2016 citelně nižší než před 10 lety

13.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2007 platilo v Česku progresivní zdanění a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob musel být dodržen minimální daňový základ. OSVČ platí za rok 2016 nižší daňové odvody než v roce 2007. O kolik je daňové zatížení nižší, si vypočítáme v praktických příkladech.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí ze svého hrubého zisku daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daňové zatížení za rok 2016 je však citelně nižší než v roce 2007, jak si ukážeme na třech vybraných příkladech (nízký zisk, průměrný zisk a nadprůměrný zisk).

TIP: Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

Daně za rok 2016

  • Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 a částkou 1 296 288 Kč. Každý daňový poplatník může uplatnit daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
  • Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2016 však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 162 036 Kč. Pro platbu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ.
  • Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2016 však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 81 024 Kč.

Čtěte také:
Kdy je daň z příjmů za rok 2016 nulová?
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY: Jak na daňové odpočty?

Daně za rok 2007

  • V roce 2007 bylo v Česku progresivní zdanění, daňové sazby byly celkem čtyři: 12 % (do základu daně 121 200 Kč), 19 % (121 200 Kč až 218 400 Kč), 25 % (218 400 Kč až 331 200 Kč) a 32 % (nad 331 200 Kč). Daňový základ však snižovalo zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Základní sleva na poplatníka činila 7 200 Kč. Legislativou byl stanoven minimální daňový základ ve výši 120 800 Kč.
  • Sazba zdravotního pojištění byla 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým byla polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2007 musel být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 120 834 Kč.
  • Sazba sociálního pojištění byla 29,6 % z vyměřovacího základu, kterým byla polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2007 však musel být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 60 420 Kč.

1) Praktický výpočet - nízký zisk 200 000 Kč

V přiložené tabulce si vypočítáme daňovou zátěž živnostníka, který dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 200 000 Kč. Této hodnotě odpovídá hrubý zisk 152 509 Kč za rok 2007. Zohledňujeme tedy inflaci.

Položka Rok 2016 Rok 2007

Hrubý zisk

200 000 Kč

152 509 Kč

Vyměřovací základ ZP

162 036 Kč

(minimální)

120 834 Kč

(minimální)

Vyměřovací základ SP

100 000 Kč

(200 000 x 50 %)

76 255 Kč

(152 509 x 50 %)

Roční zdravotní pojištění

21 875 Kč

(162 036 x 13,5 %)

16 313 Kč

(120 834 x 13,5 %)

Roční sociální pojištění

29 200 Kč

(100 000 x 29,2 %)

22 572 Kč

(76 255 x 29,6 %)

Základ daně (na sta dolů)

200 000 Kč

120 800 Kč

(minimální)

Daň z příjmu před slevou

30 000 Kč

(200 000 x 15 %)

14 496 Kč

(120 800 x 12 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

7 200 Kč

Daň z příjmu po slevě

5 160 Kč

(30 000 - 24 840)

7 296 Kč

(18 120 - 7 200)

Daně celkem

56 235 Kč

(21 875 + 29 200 + 5 160)

46 181 Kč

(16 313 + 22 572 + 7 296)

Zdanění (v %)

28,1 %

(56 235: 200 000, v %)

30,3 %

(46 181: 152 509, v %)

vlastní výpočet autora

2) Praktický výpočet - průměrný zisk 400 000 Kč

V přiložené tabulce si vypočítáme daňovou zátěž živnostníka, který dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 400 000 Kč. Této hodnotě odpovídá hrubý zisk 305 018 Kč za rok 2007. Zohledňujeme inflaci.

Položka Rok 2016 Rok 2007

Hrubý zisk

400 000 Kč

305 018 Kč

Vyměřovací základ ZP

200 000 Kč

(400 000 x 50 %)

152 509 Kč

(305 018 x 50 %)

Vyměřovací základ SP

200 000 Kč

(400 000 x 50 %)

152 509 Kč

(305 018 x 50 %)

Roční zdravotní pojištění

27 000 Kč

(200 000 x 13,5 %)

20 589 Kč

(152 509 x 13,5 %)

Roční sociální pojištění

58 400 Kč

(200 000 x 29,2 %)

45 143 Kč

(152 509 x 29,6 %)

Základ daně (na sta dolů)

400 000 Kč

239 200 Kč

(305 018 - 20 589 - 45 143)

Daň z příjmu před slevou

60 000 Kč

(400 000 x 15 %)

38 212 Kč

((239 200 - 218 400) x 25 %)

+ 33 012)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

7 200 Kč

Daň z příjmu po slevě

35 160 Kč

(60 000 - 24 840)

31 012 Kč

(38 212 - 7 200)

Daně celkem

120 560 Kč

(27 000 + 58 400 + 35 160)

96 744 Kč

(20 589 + 45 143 + 31 012)

Zdanění (v %)

30,1 %

(120 560: 400 000, v %)

31,7 %

(96 744: 305 018, v %)

vlastní výpočet autora

3) Praktický výpočet - nadprůměrný zisk 1 000 000 Kč

V přiložené tabulce si vypočítáme daňovou zátěž živnostníka, který dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 1 000 000 Kč. Této hodnotě odpovídá hrubý zisk 762 544 Kč za rok 2007.

Položka Rok 2016 Rok 2007

Hrubý zisk

1 000 000 Kč

762 544 Kč

Vyměřovací základ ZP

500 000 Kč

(1 000 000 x 50 %)

381 272 Kč

(762 544 x 50 %)

Vyměřovací základ SP

500 000 Kč

(1 000 000 x 50 %)

381 272 Kč

(762 544 x 50 %)

Roční zdravotní pojištění

67 500 Kč

(500 000 x 13,5 %)

51 472 Kč

(381 272 x 13,5 %)

Roční sociální pojištění

146 000 Kč

(500 000 x 29,2 %)

112 857 Kč

(381 272 x 29,6 %)

Základ daně (na sta dolů)

1000 000 Kč

598 200 Kč

(762 544 - 51 472 - 112 857)

Daň z příjmu před slevou

150 000 Kč

(1 000 000 x 15 %)

146 652 Kč

(598 200 - 331 200) x 32 %)

+ 61 212)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

7 200 Kč

Daň z příjmu po slevě

125 160 Kč

(150 000 - 24 840)

139 452 Kč

(146 652 - 7200)

Daně celkem

338 660

(67 500 +  146 000 + 125 160)

303 781 Kč

(51 472 + 112 857 + 139 452)

Zdanění (v %)

33,9 %

(338 660: 1 000 000, v %)

39,8 %

(303 781: 762 544, v %)

vlastní výpočet autora

Závěrem

Ve třech praktických příkladech jsme si vypočítali, že daňové zatížení v roce 2016 je pro OSVČ nižší než v roce 2007. Daňové zatížení je nižší i pro zaměstnance, v článku jsme však počítali daně u OSVČ. Hlavním důvodem je zrušení progresivního zdanění a výrazné zvýšení slevy na poplatníka a zrušení minimálního daňového základu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ