Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daňová zátěž OSVČ je za rok 2016 citelně nižší než před 10 lety

Finance.cz

V roce 2007 platilo v Česku progresivní zdanění a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob musel být dodržen minimální daňový základ. OSVČ platí za rok 2016 nižší daňové odvody než v roce 2007. O kolik je daňové zatížení nižší, si vypočítáme v praktických příkladech.

 
 

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí ze svého hrubého zisku daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daňové zatížení za rok 2016 je však citelně nižší než v roce 2007, jak si ukážeme na třech vybraných příkladech (nízký zisk, průměrný zisk a nadprůměrný zisk).

TIP: Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

Daně za rok 2016

  • Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 a částkou 1 296 288 Kč. Každý daňový poplatník může uplatnit daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
  • Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2016 však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 162 036 Kč. Pro platbu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ.
  • Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2016 však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 81 024 Kč.

Čtěte také:
Kdy je daň z příjmů za rok 2016 nulová?
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY: Jak na daňové odpočty?

Daně za rok 2007

  • V roce 2007 bylo v Česku progresivní zdanění, daňové sazby byly celkem čtyři: 12 % (do základu daně 121 200 Kč), 19 % (121 200 Kč až 218 400 Kč), 25 % (218 400 Kč až 331 200 Kč) a 32 % (nad 331 200 Kč). Daňový základ však snižovalo zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Základní sleva na poplatníka činila 7 200 Kč. Legislativou byl stanoven minimální daňový základ ve výši 120 800 Kč.
  • Sazba zdravotního pojištění byla 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým byla polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2007 musel být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 120 834 Kč.
  • Sazba sociálního pojištění byla 29,6 % z vyměřovacího základu, kterým byla polovina daňového základu. Za celý kalendářní rok 2007 však musel být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ ve výši 60 420 Kč.

1) Praktický výpočet - nízký zisk 200 000 Kč

V přiložené tabulce si vypočítáme daňovou zátěž živnostníka, který dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 200 000 Kč. Této hodnotě odpovídá hrubý zisk 152 509 Kč za rok 2007. Zohledňujeme tedy inflaci.

Položka Rok 2016 Rok 2007

Hrubý zisk

200 000 Kč

152 509 Kč

Vyměřovací základ ZP

162 036 Kč

(minimální)

120 834 Kč

(minimální)

Vyměřovací základ SP

100 000 Kč

(200 000 x 50 %)

76 255 Kč

(152 509 x 50 %)

Roční zdravotní pojištění

21 875 Kč

(162 036 x 13,5 %)

16 313 Kč

(120 834 x 13,5 %)

Roční sociální pojištění

29 200 Kč

(100 000 x 29,2 %)

22 572 Kč

(76 255 x 29,6 %)

Základ daně (na sta dolů)

200 000 Kč

120 800 Kč

(minimální)

Daň z příjmu před slevou

30 000 Kč

(200 000 x 15 %)

14 496 Kč

(120 800 x 12 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

7 200 Kč

Daň z příjmu po slevě

5 160 Kč

(30 000 - 24 840)

7 296 Kč

(18 120 - 7 200)

Daně celkem

56 235 Kč

(21 875 + 29 200 + 5 160)

46 181 Kč

(16 313 + 22 572 + 7 296)

Zdanění (v %)

28,1 %

(56 235: 200 000, v %)

30,3 %

(46 181: 152 509, v %)

vlastní výpočet autora

2) Praktický výpočet - průměrný zisk 400 000 Kč

V přiložené tabulce si vypočítáme daňovou zátěž živnostníka, který dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 400 000 Kč. Této hodnotě odpovídá hrubý zisk 305 018 Kč za rok 2007. Zohledňujeme inflaci.

Položka Rok 2016 Rok 2007

Hrubý zisk

400 000 Kč

305 018 Kč

Vyměřovací základ ZP

200 000 Kč

(400 000 x 50 %)

152 509 Kč

(305 018 x 50 %)

Vyměřovací základ SP

200 000 Kč

(400 000 x 50 %)

152 509 Kč

(305 018 x 50 %)

Roční zdravotní pojištění

27 000 Kč

(200 000 x 13,5 %)

20 589 Kč

(152 509 x 13,5 %)

Roční sociální pojištění

58 400 Kč

(200 000 x 29,2 %)

45 143 Kč

(152 509 x 29,6 %)

Základ daně (na sta dolů)

400 000 Kč

239 200 Kč

(305 018 - 20 589 - 45 143)

Daň z příjmu před slevou

60 000 Kč

(400 000 x 15 %)

38 212 Kč

((239 200 - 218 400) x 25 %)

+ 33 012)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

7 200 Kč

Daň z příjmu po slevě

35 160 Kč

(60 000 - 24 840)

31 012 Kč

(38 212 - 7 200)

Daně celkem

120 560 Kč

(27 000 + 58 400 + 35 160)

96 744 Kč

(20 589 + 45 143 + 31 012)

Zdanění (v %)

30,1 %

(120 560: 400 000, v %)

31,7 %

(96 744: 305 018, v %)

vlastní výpočet autora

3) Praktický výpočet - nadprůměrný zisk 1 000 000 Kč

V přiložené tabulce si vypočítáme daňovou zátěž živnostníka, který dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 1 000 000 Kč. Této hodnotě odpovídá hrubý zisk 762 544 Kč za rok 2007.

Položka Rok 2016 Rok 2007

Hrubý zisk

1 000 000 Kč

762 544 Kč

Vyměřovací základ ZP

500 000 Kč

(1 000 000 x 50 %)

381 272 Kč

(762 544 x 50 %)

Vyměřovací základ SP

500 000 Kč

(1 000 000 x 50 %)

381 272 Kč

(762 544 x 50 %)

Roční zdravotní pojištění

67 500 Kč

(500 000 x 13,5 %)

51 472 Kč

(381 272 x 13,5 %)

Roční sociální pojištění

146 000 Kč

(500 000 x 29,2 %)

112 857 Kč

(381 272 x 29,6 %)

Základ daně (na sta dolů)

1000 000 Kč

598 200 Kč

(762 544 - 51 472 - 112 857)

Daň z příjmu před slevou

150 000 Kč

(1 000 000 x 15 %)

146 652 Kč

(598 200 - 331 200) x 32 %)

+ 61 212)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

7 200 Kč

Daň z příjmu po slevě

125 160 Kč

(150 000 - 24 840)

139 452 Kč

(146 652 - 7200)

Daně celkem

338 660

(67 500 +  146 000 + 125 160)

303 781 Kč

(51 472 + 112 857 + 139 452)

Zdanění (v %)

33,9 %

(338 660: 1 000 000, v %)

39,8 %

(303 781: 762 544, v %)

vlastní výpočet autora

Závěrem

Ve třech praktických příkladech jsme si vypočítali, že daňové zatížení v roce 2016 je pro OSVČ nižší než v roce 2007. Daňové zatížení je nižší i pro zaměstnance, v článku jsme však počítali daně u OSVČ. Hlavním důvodem je zrušení progresivního zdanění a výrazné zvýšení slevy na poplatníka a zrušení minimálního daňového základu.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Itálie, další Achillova pata eurozóny

25.05.2017  |  Michala Moravcová

Po francouzských prezidentských volbách si investoři vezmou na mušku Itálii. Pokud si někdo myslí, nebo jenom tajně doufá, že evropská ekonomika je…

Konec střední školy: kdy začít platit zálohy na pojištění

25.05.2017  |  Redakce

Podle údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání bude letošní státní maturitu skládat 69 823 studentů. Po ukončení studia čeká absolventy ještě…

Jak může absolvent vysoké školy přijít o titul

25.05.2017  |  Helena Zrůstová

Absolventi, kteří během studia opisovali, nechali si napsat závěrečnou práci na zakázku nebo třeba podplatili vyučujícího, aby složili obtížnější…

Tiché spojení aneb jak se neslyšící domluví v bance

24.05.2017  |  Jana Poncarová

Zajít si do banky vyřídit změnu údajů nebo u přepážky dodavatele změnit výši záloh za elektřinu je pro sluchově postižené lidi komplikované. Služby,…

7 daňových povinností zaměstnance

24.05.2017  |  Petr Gola

Daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává a odvádí na účty příslušných institucí zaměstnavatel. Na co však…

Hypotéky v dubnu 2017: 8 555 hypoték s průměrnou úrokovou sazbou 2,01 %

23.05.2017  |  Luboš Svačina

Banky a spořitelny v dubnu na bydlení rozpůjčovaly přes 20 miliard korun. Na začátku měsíce však začaly platit pro zajištěné úvěry nová pravidla. Co…

Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

23.05.2017  |  Hana Bartušková

Doby, kdy jsme si na dovolenou vozili nejlépe hotovost v eurech nebo dolarech jsou už pryč. Hotovost se tedy hodí vždycky, ale většinou máme s sebou…

10 tipů pro studenty, kteří si přivydělávají na brigádě

23.05.2017  |  Petr Gola

V letních měsících si mnozí studenti přivydělávajíc různými brigádami. Jak je to s daňovými povinnostmi studentů? Kdy je možné obdržet zaplacenou daň…

Když ztratíte telefon, ztratíte i kousek sebe. Jak zachránit své sociální sítě?

22.05.2017  |  Hana Bartušková

Ztracený a ukradený telefon nikdy není příjemná záležitost. Nejen, že přijdete o telefon, ale v dnešní době chytrých telefonů ztratíte i spoustu dat,…

S výdajovým paušálem lze opět využít slevu na manželku a na děti

22.05.2017  |  Redakce

Jednoduchost, administrativní nenáročnost a možnost daňové úspory, to jsou hlavní výhody, proč využít stanovení výdajů paušálem. V minulých letech…

Kde se za průměrnou mzdu žije nejlépe?

22.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hrubá mzda se v jednotlivých vyspělých zemích liší. Současně se však liší i ceny zboží a služeb. Při zohlednění parity kupní síly jsou…

Jak se v podnikání posunout dál? Koučink a mentoring získává na popularitě

19.05.2017  |  Redakce

Koučování a mentoring. V současné době velmi populární způsob osobního rozvoje. Mnozí si však stále pod těmito pojmy nedokážou představit nic…

10 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění

19.05.2017  |  Petr Gola

Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění pro rok 2017 se na druhé a další dítě oproti…

10 dobrých důvodů, proč se světové trhy opět propadnou

18.05.2017  |  Euro.cz

Krize eura i světová finanční recese se zdají být zažehnány, světové hospodářství běží na plný výkon a inflace roste. To vše svědčí pro rostoucí…

Zdanění hazardních her: Co přinesla nová legislativa?

18.05.2017  |  Redakce

Legislativní novinkou letošního roku je zavedení nové daně z hazardních her a zrušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Zavedení této nové…

Manželská smlouva? Sázka na jistotu

18.05.2017  |  Martin Ježek

Každé druhé manželství se u nás rozvádí. Pak se určitě nebudeme divit tomu, že už před svatbou chtějí mít lidé jasnou představu, komu co bude patřit…

4 otázky a odpovědi ohledně podnikání s odpovědným zástupcem

18.05.2017  |  Veronika Hejná

Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) umožňuje podnikateli, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dle…

Jaká je práce ve startupu?

17.05.2017  |  Martin Ježek

Máte pocit, že vaše nápady jsou skvělé, originální a mohly by vynést slušné peníze? Zkuste si sehnat pár sobě podobných a založte startup. Možná se…

Hypotéky stále zdražují. Průměrná sazba se přehoupla přes 2 %

17.05.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu stoupla na 2,01 procenta z březnových 1,95 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy v únoru 2016. Vyplývá…

Vyplatí se konečně jezdit v elektromobilu?

17.05.2017  |  Jana Poncarová

Zatímco před pěti lety elektromobily ujely na jedno dobití 100 až 150 kilometrů, dnes zvládnou kolem 200 až 300 kilometrů. Přibývá také veřejných…

Bankovní revoluce nastane v lednu

16.05.2017  |  Martin Ježek

Svět bank čeká příští rok doslova revoluce. Začne totiž platit evropská směrnice, která mimo jiné dovolí zavedení aplikace, z níž si budete moct…

Velký dovolenkový přehled: když pojedete k moři autem

16.05.2017  |  Hana Bartušková

Chystáte se letos k moři autem? Co všechno budete potřebovat a kam až letos autem dojedete? Víte, do kterých zemí potřebujete mezinárodní řidičský…

Do důchodu brzy? Co takhle ve 30 letech?

15.05.2017  |  Hana Bartušková

V českém systému je nejobvyklejší odejít do důchodu v šedesáti a ještě později. Celý život pracujeme, odvádíme sociální i zdravotní, aby nám pak…

5 rad, jak v e-shopech neprohloupit

15.05.2017  |  Martin Ježek

Průzkum antivirové firmy Eset a společnosti Seznam.cz informuje, že 3 % Čechů byla při nákupech na webu okradena. Většinou nešlo o víc než 5 000 Kč.…

Vyšší daňové zvýhodnění na děti: Jak vysoký přeplatek získáte?

15.05.2017  |  Petr Gola

Daňová novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě pro rok 2017. Do účinnosti daňové novely se však daňové zvýhodnění uplatňuje dle…

Srovnání Česko versus okolní země: Kde je nejdražší elektřina?

13.05.2017  |  Jana Poncarová

České domácnosti nemají v porovnání se svými sousedy výrazně vyšší nebo nižší ceny elektřiny. Levnější proud teče lidem ze zásuvek na Slovensku nebo…

Vesmír se týká politiky i ekonomiky

13.05.2017  |  Martin Ježek

Ačkoli to na první pohled vypadá na nějaký aprílový žert z vesmírné lodi Vogonů, opak je pravdou: průzkum vesmíru má své politické a ekonomické…

Dešťovka nabízí dotace pro hospodaření s vodou. Podporu získají i zahrádkáři

12.05.2017  |  ČTK

Český svaz zahrádkářů zkritizoval nový dotační program ministerstva životního prostředí na udržování vody v krajině. Není pro zahrádkáře, což je…

Jak se liší zdanění přivýdělku z dohody nebo zkráceného úvazku?

12.05.2017  |  Petr Gola

Zejména během letních měsíců si někteří zaměstnanci, studenti nebo penzisté přivydělávají. Zpravidla na pracovní dohody, ale i na zkrácený pracovní…

Jak jste na tom s bezpečností na internetu?

11.05.2017  |  Martin Ježek

Bezpečnost na internetu – téma tisíckrát omílané, a přesto jakoby se některých vůbec netýkalo. A to I presto, že hackeři můžou zneužít od vašeho…

Jaké budou první kroky Emmanuela Macrona?

11.05.2017  |  Michala Moravcová

Emmanuel Macron se stal nejmladším prezidentem Francie. Avšak věk ho neochrání před složitými úkoly, kterým bude čelit. Musí sjednotit rozdělenou…

Kdy domácnost ušetří změnou dodavatele plynu?

11.05.2017  |  Jana Poncarová

Jedna topná sezóna ještě pomalu ani neskončila a kdo by myslel na druhou? Když pokukujete po změně dodavatele, je jaro tím správným obdobím. Hlavně…

Absurdita roku: Placení DPH z nezaplacených faktur

10.05.2017  |  ČTK

Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Podnikatelé vybírali do konce…

Velký dovolenkový speciál: kolik stojí dálniční známky v Evropě?

10.05.2017  |  Hana Bartušková

Víte, kolik stojí dálniční známky v zemích Evropy? Kolik zaplatíte za dálniční známku v Rakousku nebo Slovinsku a kde jsou placené úseky na silnicích…

Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění a kdy nikoliv?

10.05.2017  |  Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek platí zdravotní pojištění za studenty stát. Jak je to s platbou zdravotního pojištění během posledních prázdnin po…

Zjistěte si, do kdy máte smlouvu s dodavatelem energií

09.05.2017  |  Jana Poncarová

Přechod k novému dodavateli elektřiny nebo zemního plynu stále častěji komplikují smlouvy se závazkem. Když je nevypovíte ke správnému datu,…

Zaměstnat jednoho Dána nebo čtyři Čechy?

09.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hodinová cena práce v Česku je osmá nejnižší z členských zemí Evropské unie. Za stejnou částku lze v Česku zaplatit čtyři zaměstnance,…

80% hypotéky se stávají nedostatkovým zbožím a zdražují

05.05.2017  |  Luboš Svačina

Limity LTV, které bankám nastavila ČNB, zdaleka neodpovídají poptávce. Zájem o úvěry, kterými klienti mohou uhradit více než 80 % ceny nemovitosti…

Jak budou otevřené obchody 8. května?

05.05.2017  |  Hana Bartušková

Od loňského roku platí zákon, že během vybraných státních svátků musí být obchody zavřené. Díky svátkům si můžeme na začátku května letos užít hned…

5 tisíc a méně. Kde mají nejnižší minimální mzdu?

05.05.2017  |  Petr Gola

V letošním roce činí minimální mzda v Česku 11 000 Kč, což je v rámci zemí EU šestá nejnižší hodnota. V některých evropských zemích však nedosahuje…

Velký dovolenkový přehled: cestování dítěte do zahraničí bez rodičů

04.05.2017  |  Hana Bartušková

Než vypravíte dítě na prázdniny u moře, přesvěčte se, že mu přibalíte všechny potřebné cestovní dokumenty. Kromě cestovního pasu, nebo občanského…

Češi kupují kombíky a SUVéčka. Jak financovat nákup?

04.05.2017  |  Milan Masařík

S příchodem jara se řada Čechů rozhodne pro nákup nového automobilu. Prvenství v prodejích si drží kombíky a SUVéčka. Přečtěte si, které značky…

Peníze? Ještě, že je máme

04.05.2017  |  Martin Ježek

Už vám někdo řekl, že myslíte jen na peníze? Asi vám chtěl naznačit, že ani rukou nepohnete, aniž by se vám to nějak nevyplatilo. A je to s vámi tedy…

Schváleno! Vyšší slevy na děti, které může uplatnit i podnikatel s paušálem

03.05.2017  |  Redakce

Zásadní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017. Ten začne platit 15 dní po…

Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší

03.05.2017  |  Petr Gola

Daňové zatížení v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa nadprůměrné. Souhrnná daňová sazba je v Česku 11. nejvyšší ze zemí OECD.

Bezhotovostní společnost: je na čase se rozloučit s bankovkami a mincemi?

02.05.2017  |  Martin Ježek

Taky vás mince a bankovky obtěžují a myslíte si, že by bylo platit všechno elektronicky a peníze mít pouze virtuální? Možná se k tomuto historickému…

146 tisíc čistého měsíčně dostávají Švýcaři. Jak jsou na tom Češi?

02.05.2017  |  Petr Gola

Pro všechny zaměstnance je nejdůležitější čistá mzda, kterou obdrží od zaměstnavatele za měsíční práci na účet, za kterou mohou nakupovat zboží a…

Kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců ovlivňuje výkon i loajalitu. Jako zásadní ho vnímá 80 % pracovníků

30.04.2017  |  Redakce

Možnost vzdělávání a kariérního růstu je stále důležitějším benefitem. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanec setrval na jedné pozici několik let,…

Sociální sítě hrají při náboru zaměstnanců stále větší roli. LinkedIn využívá 96 % firem

30.04.2017  |  Redakce

Nábor zaměstnanců se v moderní době internetu a sociálních sítí výrazně mění. Z posledního výzkumu společnosti Society for Human Resource Management …

Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu

28.04.2017  |  Redakce

Rodiny s dětmi jsou v Česku podporovány mimo jiné vysokým daňovým zvýhodněním na děti. Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než…
Zobrazit související aktuality