Podepsali jste smlouvu mezi dveřmi? Poradíme vám, co dělat

13.02.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Za podomním prodejcem se zavřou dveře a vám v rukou zůstane smlouva na dodávky elektřiny nebo zemního plynu. Dodavatele ale měnit nechcete. Co s tím? Jak od smlouvy bezplatně odstoupit?

Podomní prodej stále patří mezi obchodní taktiky, které fungují. Obchodníci využívají momentu překvapení a navíc se vydávají za zástupce jiné společnosti: přicházejí překontrolovat elektroměr nebo ověřit, zda neplatíte moc vysoké účty. To vše s jedním záměrem – vylákat od vás vyúčtování za energie, opsat si rychle údaje do smlouvy a nechat si vše potvrdit vaším podpisem. Za takto uzavřenou smlouvu mají provizi.

Ačkoli podomní prodej elektřiny a zemního plynu, i díky zákazu podomního prodeje v řadě obcí a měst, není tak masivní jako před několika lety, některé společnosti ho stále využívají. Legislativa už ale srovnala krok s vývojem na energetickém trhu a umožňuje od smluv podepsaných při podomním prodeji odstoupit ještě po zahájení dodávek od nového dodavatele. Nebylo totiž výjimkou, že domácnost se o tom, že změnila dodavatele, dozvěděla až poté, co dostala od nové společnosti rozpis záloh.

Jak zrušit nevýhodnou smlouvu?

Lidé, kteří podepíšou smlouvu s novým dodavatelem mezi dveřmi, dnes mají dvě hlavní možnosti, jak od smlouvy odstoupit.

  • Občanský zákoník

Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, například v domácnosti spotřebitele, lze od ní odstoupit podle paragrafu 1829 občanského zákoníku do 14 dnů od podpisu smlouvy. Účinky odstoupení nastávají okamžikem, kdy je dopis doručen dodavateli elektřiny nebo plynu.

  • Energetický zákon

Ani po uplynutí čtrnáctidenní lhůty není nutné u nechtěného dodavatele setrvávat. Spotřebitel může smlouvu sjednanou mimo obchodní prostory vypovědět podle paragrafu 11a, odstavce 3 energetického zákona ještě 15. den po zahájení dodávek. Výpovědní lhůta je 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Podomní prodej elektřiny - jak vypovědět smlouvu

(foto: Shutterstock)


Na potvrzení od dodavatele nečekejte

V případě, že dodržíte lhůtu stanovenou zákonem a odstoupení nebo výpověď doručíte dodavateli včas, musí je akceptovat. Na potvrzení od dodavatele proto nečekejte. Jde o jednostranný právní akt, dodavatel proto není povinen se k vašemu odstoupení vyjadřovat, musí ho ale přijmout, pokud je doručeno včas a jsou splněny další náležitosti stanovené zákonem.

O celé situaci můžete také informovat svého dodavatele elektřiny nebo zemního plynu. Některé společnosti se nabízejí, že se o odstoupení postarají, ale může dojít i k pochybení na jejich straně – jinými slovy, co si nezařídíte, nemusí být.

Odstoupení nebo výpověď smlouvy zasílejte vždy písemně poštou, nejlépe s doručenkou, budete mít doklad o dni doručení a lépe tak v případě potřeby prokážete, že jste odstoupení zaslali včas.

Nezapomeňte do odstoupení napsat jméno, číslo smlouvy, identifikaci odběrného místa včetně adresy a kódů EAN (elektřina) nebo EIC (zemní plyn). Veškeré údaje najdete buď ve smlouvě, nebo na poslední faktuře za energie.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ