Podepsali jste smlouvu mezi dveřmi? Poradíme vám, co dělat

13.02.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Za podomním prodejcem se zavřou dveře a vám v rukou zůstane smlouva na dodávky elektřiny nebo zemního plynu. Dodavatele ale měnit nechcete. Co s tím? Jak od smlouvy bezplatně odstoupit?

Podomní prodej stále patří mezi obchodní taktiky, které fungují. Obchodníci využívají momentu překvapení a navíc se vydávají za zástupce jiné společnosti: přicházejí překontrolovat elektroměr nebo ověřit, zda neplatíte moc vysoké účty. To vše s jedním záměrem – vylákat od vás vyúčtování za energie, opsat si rychle údaje do smlouvy a nechat si vše potvrdit vaším podpisem. Za takto uzavřenou smlouvu mají provizi.

Ačkoli podomní prodej elektřiny a zemního plynu, i díky zákazu podomního prodeje v řadě obcí a měst, není tak masivní jako před několika lety, některé společnosti ho stále využívají. Legislativa už ale srovnala krok s vývojem na energetickém trhu a umožňuje od smluv podepsaných při podomním prodeji odstoupit ještě po zahájení dodávek od nového dodavatele. Nebylo totiž výjimkou, že domácnost se o tom, že změnila dodavatele, dozvěděla až poté, co dostala od nové společnosti rozpis záloh.

Jak zrušit nevýhodnou smlouvu?

Lidé, kteří podepíšou smlouvu s novým dodavatelem mezi dveřmi, dnes mají dvě hlavní možnosti, jak od smlouvy odstoupit.

  • Občanský zákoník

Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, například v domácnosti spotřebitele, lze od ní odstoupit podle paragrafu 1829 občanského zákoníku do 14 dnů od podpisu smlouvy. Účinky odstoupení nastávají okamžikem, kdy je dopis doručen dodavateli elektřiny nebo plynu.

  • Energetický zákon

Ani po uplynutí čtrnáctidenní lhůty není nutné u nechtěného dodavatele setrvávat. Spotřebitel může smlouvu sjednanou mimo obchodní prostory vypovědět podle paragrafu 11a, odstavce 3 energetického zákona ještě 15. den po zahájení dodávek. Výpovědní lhůta je 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Podomní prodej elektřiny - jak vypovědět smlouvu

(foto: Shutterstock)

Na potvrzení od dodavatele nečekejte

V případě, že dodržíte lhůtu stanovenou zákonem a odstoupení nebo výpověď doručíte dodavateli včas, musí je akceptovat. Na potvrzení od dodavatele proto nečekejte. Jde o jednostranný právní akt, dodavatel proto není povinen se k vašemu odstoupení vyjadřovat, musí ho ale přijmout, pokud je doručeno včas a jsou splněny další náležitosti stanovené zákonem.

O celé situaci můžete také informovat svého dodavatele elektřiny nebo zemního plynu. Některé společnosti se nabízejí, že se o odstoupení postarají, ale může dojít i k pochybení na jejich straně – jinými slovy, co si nezařídíte, nemusí být.

Odstoupení nebo výpověď smlouvy zasílejte vždy písemně poštou, nejlépe s doručenkou, budete mít doklad o dni doručení a lépe tak v případě potřeby prokážete, že jste odstoupení zaslali včas.

Nezapomeňte do odstoupení napsat jméno, číslo smlouvy, identifikaci odběrného místa včetně adresy a kódů EAN (elektřina) nebo EIC (zemní plyn). Veškeré údaje najdete buď ve smlouvě, nebo na poslední faktuře za energie.


Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ