Nový hit sociálních dávek? Během února přes 2 tisíce žádostí o otcovskou

22.03.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nastoupit na otcovskou, která je novou dávkou nemocenského pojištění, mohli novopečení tatínci poprvé 1. února letošního roku. Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) k 28. únoru 2018 obdržely celkem 2 130 žádostí o dávku otcovské poporodní péče. ČSSZ v únoru provedla 480 výplat této dávky v celkové výši 2,3 milionu Kč.

„První data o počtu žádostí naznačují spíše nižší počáteční zájem tatínků o čerpání otcovské. Jde však o zcela nový typ dávky a je proto možné, že zájem o ni se postupně rozšíří. Věřím, že až další vývoj ukáže, do jaké míry bude skutečně možnost čerpání otcovské využívána,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

„Žádosti o otcovskou, stejně jako o další dávky nemocenského pojištění, uplatňují zaměstnanci u svých zaměstnavatelů. V případě otcovské předává zaměstnavatel OSSZ tyto žádosti spolu s potřebnými doklady až po uplynutí sedmi dnů, po které dávka náležela, nikoliv před nástupem na dávku,“ upřesnil zastupující ústřední ředitel ČSSZ Pavel Krejčí a doplnil: „OSSZ došlé podklady zpracovávají průběžně, dávky pak vyplácejí zpětně, na zpracování mají ze zákona lhůtu do jednoho měsíce. Až ze statistických údajů za další měsíce se proto ukáže, jaký je skutečný zájem o otcovskou a výše výdajů na tuto dávku.“

Otcovská: podmínky a žádost

(foto: Pixabay)

Připomeňme podmínky nároku na otcovskou

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Dávka je určená tatínkům, kteří v prvních týdnech po narození miminka chtějí pomáhat mamince s jeho péčí. Novopečení tatínci si termín nástupu na otcovskou určí sami v období do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození miminka + 41 dnů). I v případě převzetí dítěte mladšího 7 let věku do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, může pojištěnec (muž či žena) na otcovskou nastoupit.

Shrňme, jak o otcovskou požádat

Jde o obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. Nejprve je ale třeba v zaměstnání požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (řídí se zákoníkem práce). Tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), který je ke stažení na webu ČSSZ, vyplní jak žadatel (první stranu), tak po něm zaměstnavatel (druhou stranu). Po skončení podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů zaměstnavatel odešle doklady OSSZ, která o dávce rozhodne a vyplatí ji. OSVČ budou žádost uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Další praktické informace shrnuje leták, který je dostupný na webu ČSSZ nebo na OSSZ.

(zdroj: ČSSZ)

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY