Zdražil vám dodavatel elektřinu? Máte právo bezplatně odejít

25.06.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ve chvíli, kdy vám dodavatel zvedne ceny elektřiny nebo zemního plynu, můžete vypovědět smlouvu. Pokutu vám nesmí účtovat ani ve chvíli, kdy jste se zavázali odebírat od něho energie na dva nebo tři roky. 

Elektřina na energetických burzách, kde ji dodavatelé nakupují, už několik měsíců za sebou zdražuje. To se dříve či později promítne do ceníků dodavatelů. Nedávno například oznámila společnost ČEZ, že od června zdraží některé své produkty. Když dodavatel energií zdražuje nebo mění smluvní podmínky, musí o tom ze zákona informovat své zákazníky. Ti se potom mohou rozhodnout, zda u společnosti zůstanou, nebo odejdou.

Až tři měsíce na výpověď

Informace o zdražení elektřiny nebo zemního plynu musí dodavatel svým zákazníkům sdělit adresně, dostatečně konkrétně a individuálně. Krátká noticka zveřejněná na webu dodavatele nestačí. Odběratelům musí zaslat například dopis, e-mail nebo textovou zprávu.

Právě od způsobu, jakým dodavatel své zákazníky o zdražení energií informuje, se odvíjí délka lhůty, během níž mohou lidé od společnosti odejít. Spotřebitelé mohou od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí nejpozději deset dnů před nabytím účinnosti změn (například platnosti nového ceníku). Ve chvíli, kdy sdělení dodavatele nesplňuje zákonné podmínky, mají zákazníci na odstoupení celé tři měsíce od data zvýšení ceny. To samé platí i v případě změny smluvních podmínek.

Žádné listování v dokumentech

Ačkoli toto spotřebitelské právo upravuje legislativa, někteří dodavatelé ho obcházejí, například tím, že své zákazníky o změnách ceníků či obchodních podmínek dostatečně neinformují. „Jde o zásadní spotřebitelské právo v energetice. Umožňuje využít služeb konkurence ve chvíli, kdy se to nejvíce hodí,“ vysvětluje Vladimír Outrata, předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

Český regulátor nedávno připravil nové výkladové stanovisko, v němž upřesňuje, jak by sdělení dodavatelů mělo vypadat a co by mělo obsahovat. Na první pohled musí být například patrné, čeho se chystané změny týkají tak, aby zákazník nemusel listovat a porovnávat různé verze smluvní dokumentace. To samé platí i o cenách. Jestliže dodavatel mění jednotlivé složky ceny, musí být zároveň vidět i dopad změny do koncových cen.

Co dělat, kdy mi dodavatel změnil cenu elektřiny a plynu

(foto: Shutterstock)

Stačí e-mail nebo SMS

Nové výkladové stanovisko si na paškál vzalo i formu sdělení, zejména jeho individualitu a adresnost. Pokud formu nestanoví přímo smlouva uzavřená s dodavatelem, požaduje zákon, aby bylo oznámení doručené prokazatelným způsobem.

 „Požadavky přizpůsobujeme době, takže nemusí jít nutně o doporučený dopis. Zákazník může dostat email s takzvanou doručenkou nebo zprávu do datové schránky. Stejně tak může dodavatel využít elektronického účtu zákazníka na vlastním webovém portálu, pokud spotřebitelům spolu se zprávou pošle alespoň SMS. Co naopak za adresné sdělení typicky nepovažujeme, je prostá zpráva na webu dodavatele bez jakéhokoliv dalšího upozornění," dodává Vladimír Outrata.

Právo na odstoupení od smlouvy v případě zvyšování cen nebo změny smluvních podmínek platí pro zákazníky v elektroenergetice i plynárenství. Odstoupit bez sankcí lze v těchto případech od smluv na dobu neurčitou i určitou a roli nehraje ani to, zda smlouva byla uzavřena distančně či v provozovně.

Jen když se zdražuje

Je důležité podotknout, že právo na odstoupení platí v případě zvýšení cen, nikoli při jejich snižování, což se v minulosti snažili využít někteří zákazníci s nevýhodnými smlouvami. Doba zlevňování elektřiny ale už podle všeho skončila. Alespoň prozatím. „Jestli cena elektřiny ještě poroste, není možné říci. Krátkodobě možná. Z dlouhodobého hlediska bude záležet i na obnovitelných zdrojích,“ říká Jan Schindler, analytik Kalkulátoru TZB-info.cz.

Společně se zdražováním energií nabízejí dodavatelé možnosti fixace ceny. „Nové nabídky jsou značně dražší než nabídky ještě před měsícem nebo několika měsíci. Zákazník si nyní moc fixací ceny nepolepší, spíš jde o to, co nejdéle si ponechat starou cenu,“ uzavírá Jan Schindler.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ