Kdy (ne)potřebujete stavební povolení?

18.07.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Toužíte po tom postavit si vlastní dům? Máte už koupený pozemek, dostatek finančních prostředků anebo schválenou hypotéku a chcete okamžitě začít stavět? Pojďte se s námi podívat, u kterých staveb potřebujete stavební povolení.

Tuto problematiku nejlépe upřesňuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela zákona, která zajisté potěšila a ještě určitě potěší všechny, kteří se rozhodli pro stavbu rodinného. V tomto případě totiž nebude potřeba shánět povolení. Vystačíte si pouze s ohlášením.

Kdy stačí pouze ohlášení stavby?

 • U stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu (podzemní podlaží do hloubky max. 3 metry, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví)
 • U terénních úprav
 • U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů
 • U reklamních staveb
 • U opěrných zdí (max. do výše 1 metru s tím, že zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství)
 • U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu
 • A dalších.

Počítejte ale s tím, že u naprosté většiny zmíněných bodů budete potřebovat územní souhlas, který bude třeba vyřídit společně s nahlášením stavby. Stavební povolení je potřeba k téměř naprosté většině všech ostatních staveb. Typickým příkladem toho je třeba rekonstrukce bytu v panelovém či jiném domě, kde je v plánu zasahovat do konstrukce a nosných zdí objektu.

Tip: Stavební povolení budete v některých případech potřebovat i při výměně oken. Za jakých podmínek povolení potřebujete a za jakých ne si přečtěte v článku: Výměna oken a stavební povolení.

Ač se to zprvu nemusí zdát, stavební povolení potřebujete i tehdy, pokud máte v plánu stavět studnu. Ta totiž pro změnu spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Povolení bude nutné i při její rekonstrukci anebo v případě prohlubování nebo rozšiřování.

V očích lidí, kteří chtějí stavět, jsou velkou obavou sousedi. Pokud by nebylo možné se s nimi spojit, žádá se o povolení také.

Kdy je třeba stavební povolení, ohlášení, územní souhlas

zdroj: Shutterstock

U jakých staveb (ne)musíte shánět územní souhlas?

Územní souhlas je někdy nutný i v případě, kdy nepotřebujete povolení a ani ohlášení stavby na úřadě.

Co chcete stavět?

Územní souhlas

Ohlášení na úřad

Veranda do rozměrů rodinného domu (viz výše)

ANO

ANO

Nádrž na vodu do 100 m3

ANO

NE

Bazén do 40 m2 pro rodinnou rekreaci

NE

NE

Oplocení pozemku

ANO

NE

Skleník do 40 m2

NE

NE

Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky

ANO

NE

Pergola do výšky 5 m se zastavěnou plochou do 25 m2

NE

NE

Stavba do 25 m2*

ANO

NE

Garáž

ANO

NE

*Zmíněná stavení musí být pouze s jedním nadzemním podlažím za předpokladu, že nebude podsklepené a vyšší než 5 metrů. Nesmí navíc také obsahovat obytné místnosti a sociální zařízení. Objekt nemůže sloužit ani pro chov zvířat, k obchodování, podnikání, výrobě a skladování, z čehož jasně vyplývá, že se nejčastěji bude jednat např. o kůlnu. Do rozměrů ale přitom spadá i výše zmíněná pergola nebo garáž.

Důležité je navíc dodat, že pokud stavby mají být větší, než je definují parametry, bude třeba sehnat stavební povolení.

Jak vyřídit územní souhlas?

O tzv. územní řízení, ze kterého vyjde územní souhlas, musíte zažádat stejně jako o stavební povolení na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém chcete stavět. Potřebujete k tomu:

 • Vyplněnou žádost (najdete na úřadě)
 • Výpis z katastru nemovitostí/kupní smlouvu
 • Souhlas vlastníka pozemku, pokud není váš.
 • Plnou moc, pokud někoho zastupujete.
 • Seznam a adresy osob, která mají práva k pozemkům či stavbám, pokud nejsou vaše.
 • Souhlas osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům.
 • Technický popis stavby včetně projektové dokumentace
 • Situace v měřítku katastrální mapy
 • Stanoviska dotčených orgánů (ochrana přírody, vody, ovzduší apod.)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury kvůli napojení vody, elektřiny, plynu apod.

Jaké doklady potřebujete pro stavební povolení?

K vyřízení žádosti o stavební povolení v podstatě potřebujete totéž, co při žádosti o územní souhlas. Dále ale bude třeba ještě dodat plán kontrolních prohlídek stavby, popř. plán provedení kontroly konstrukcí.

Ještě před povolením si budete muset vyřídit potřebné souhlasy a výše zmíněná stanoviska. Nejprve se ale ujistěte na stavebním úřadě, zdali nepotřebujete ještě víc, popř. co si dokážou sami zjistit z katastru nemovitostí. Až budete mít všechny podklady vyřízené, můžete konečně vyplnit a podat žádost. A pak začít čekat…

Stavební úřad má stejně jako ostatní instituce 30denní čekací lhůtu. Ta se ale může ještě prodloužit, a to zvláště pokud budete potřebovat souhlas sousedů, kteří nebudou ochotni spolupracovat anebo se k situaci jakýmkoliv způsobem vyjádřit.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 61 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ