Vienna Insurance Group byl potvrzen rating „A+“ se stabilním výhledem

05.09.2018 | , VIG
ÚVĚRY A PŮJČKY


VIG zůstává podnikem s nejvyšším ratingem v indexu ATX. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) 30. srpna 2018 Vienna Insurance Group (VIG) opět potvrdila rating „A+“ se stabilním výhledem.

Profil obchodního rizika: Silný

Standard & Poor’s hodnotí profil obchodního rizika VIG jako „silný“. Zdůvodňuje to prvenstvím na trzích Rakouska, střední a východní Evropy a širokým portfoliem produktů v oblasti neživotního, životního a zdravotního pojištění. Mezi další určující faktory pro toto vynikající hodnocení ze strany S&P patří strategie vícero značek a dobře zavedená multikanálová odbytová strategie spolu s diverzifikací podle geografických a produktově specifických kritérií. Jako konkurenční výhoda je vnímána spolupráce s Erste Group, prodloužená až do roku 2033, a s tím spojená podpora bankoprodeje.

Profil finančního rizika: Velmi silný

Kapitálová vybavenost VIG splňuje kritéria pro rating „AAA“. Míra solventnosti Vienna Insurance Group byla v souvislosti s danou úrokovou citlivostí vyzdvižena jako solidní. Navíc byla pozitivně zmíněna dobrá rentabilita a zlepšená efektivita nákladů. Za silnou stránku je považována „mimořádně“ vysoká likvidita VIG. S&P osvědčila managementu Vienna Insurance Group konzistentní a úspěšnou realizaci plánovaných opatření, určených k dosažení koncernových i specifických odvětvových cílů.


Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. VIG staví na zkušenostech ze zanedlouho 200letého působení v pojišťovnictví.S více než 25 000 pracovnicemi a pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých trzích v Rakousku a zemích CEE. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY