Kdy potřebujete výpis z katastru nemovitostí?

23.07.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Výpis z katastru nemovitostí je třeba i v případech, kdybyste to možná nečekali. Jak jej snadno získat a kolik vás to bude stát? Kde najdete informace o tom, že nemovitost je v exekuci?

Kdy je třeba pořídit výpis z katastru nemovitostí (neboli list vlastnictví)? Jakými způsoby jej můžete získat? Kde se uvádí exekuce u vlastníků nemovitostí a další údaje o nemovitosti?

Výpis z katastru nemovitostí je nutný i při darování nemovitosti

Dům jako dárek

Zdroj: Shutterstock

K čemu slouží katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je databáze nemovitostí a pozemků na území České republiky. Jsou v něm uvedeny údaje o typu pozemku, přesné zakreslení nemovitosti, aktuální majitelé, právní vztahy, věcná břemena a další důležité údaje.

Pokud se chystáte stavět dům, bazén či garáž, tak musíte v rámci stavebního povolení (či ohlášení stavby) doložit, že právě vy jste majitelem pozemku, na kterém bude stavba stát. K tomu slouží výpis z katastru nemovitostí neboli list vlastnictví, kde jsou tyto informace uvedeny.

K čemu potřebujete výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) budete potřebovat v mnoha situacích, například:

  • při žádosti o stavební povolení,
  • při ohlášení stavby,
  • při koupi nemovitosti,
  • při prodeji nemovitosti,
  • při prokazování majetku,
  • při rozvodu (někdy).

Obecně se dá říct, že vždy, když potřebujete doložit vlastnictví nemovitosti.

Při koupi nemovitosti je důležité vyžádat si list vlastnictví dané nemovitosti a rovněž doporučujeme zkontrolovat si část C, kde jsou uvedena omezení vlastnického práva a další věcná břemena. Předejdete tím řadě problémů.


Čtěte také:

Jak získat nájemní smlouvu do obecního nebo městského bytu?

Kdy nebudete muset platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?


Co ve výpisu z katastru nemovitostí najdete?

Výpis z katastru nemovitostí je celkově rozdělen na 6 částí:

Část A

Část A obsahuje údaje o vlastnících (fyzických i právnických osobách), spoluvlastnících a jejich podílech. V této části tedy najdeme jména a adresy vlastníků. U právnických osob jejich IČO, sídlo apod.

Část B

Část B obsahuje údaje o nemovitosti, včetně parcelního čísla, čísla popisného a evidenčního, výměry, druhu a způsobu využití pozemku a jiné údaje.

Část C

Část C obsahuje údaje o omezeních vlastnického práva  – věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva apod. Zjistíte zde také to, jestli je nemovitost v exekuci či dražbě.

Část D

Část D obsahuje údaje o právních vztazích k nemovitosti – například jestli je nemovitost předmětem společného jmění manželů, zápisy o vedených soudních sporech, podaných žalobách a dalších právních vztazích.

Část E

Část E obsahuje dokumenty, na jejichž základě vlastník nemovitost nabyl – kupní smlouva, darovací smlouva, dědická smlouva apod.

Část F

Část F obsahuje údaje o polních pozemcích, jejich parcelní číslo, kód BPEJ, tedy bonitované půdně ekologické jednotky pozemkových parcel a jejich výměru.

Kde získat list vlastnictví a další dokumenty?

Výpis z katastru nemovitostí můžete získat na každém Czechpointu, notáře či na katastru nemovitostí. Můžete si jej rovněž nechat doručit poštou, ale doba vyřízení může být až 30 dní.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí na Czechpointu vás vyjde na 100 Kč plus 50 Kč za každou další stranu. Na katastrálním úřadě zaplatíte 100 Kč za prvních 20 měrných jednotek a 100 Kč za každých započatých 20 měrných jednotek. Jestliže se rozhodnete pro online výpis z katastru nemovitostí, tak za každou stranu A4 zaplatíte 50 Kč. Výpis z katastru nemovitostí můžete získat i u notáře.

Ceník výpisů z katastru nemovitostí na jednotlivých výdejních místech

Místo Cena za výpis Cena za každou další stranu
Czechpoint 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč za první 20 m. j.  100 Kč za každých 20 započatých m. j.
U notáře 100 Kč za první 20 m. j.  150 Kč za každých 20 započatých m. j.
Katastr nemovitostí online 50 Kč

Zdroj: Katastr nemovitostí

Dodejme, že samotné nahlížení do katastru nemovitostí je samozřejmě zdarma.

 

Výpis z katastru nemovitostí elektronicky do vašeho emailu?

Jedním z nejlepších a nejrychlejších způsobů je nahlížení do katastru nemovitostí elektronicky na stránkách ČŮZK. Zde si jej můžete nechat zaslat elektronicky, čímž ušetříte čas i peníze. A právě na získání výpisu z katastru nemovitostí online se podíváme příště.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ