Kdy se smaže záznam z rejstříku trestů?

02.11.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Máte záznam v rejstříku trestů a chcete si začít hledat práci? Bojíte se, že se záznamem žádnou nenajdete? Podívejte se s námi, jak a kdy zažádat o výmaz, ale i do jakého zaměstnání je čistý trestní rejstřík nutný.

Výpis z rejstříku trestů vyžaduje naprostá většina zaměstnavatelů. Více než polovina údajně odmítá lidi se záznamem zaměstnávat. Záznam v rejstříku ale přitom nemusí mít daná osoba celý život. Po určité době je možné zažádat o výmaz.

Jak na žádost o zahlazení odsouzení u nepodmíněného trestu

Osoba, která byla ve výkonu trestu odnětí svobody, který byl nepodmíněný, může zažádat o zahlazení odsouzení:

 • Po 1 roce od skončení trestu, jestliže jí bylo uděleno domácí vězení, zákaz pobytu, peněžní pokuta, zákaz vstupu na různé akce, propadnutí věci nebo majetku.
 • Po 3 letech od skončení trestu, který nebyl delší než 1 rok (platí i pro trest vyhoštění).
 • Po 5 letech od skončení trestu, který byl delší než 1 rok.
 • Po 10 letech od skončení trestu, který byl delší než 5 let.
 • Po 15 letech od skončení výjimečného trestu.

Doba přitom bude platit i v případě předčasného propuštění. Na zahlazení tedy nemusíte čekat do chvíle, než uplyne kompletní délka trestu. To samé platí i při udělení milosti nebo vyhlášení amnestie. U více trestů se musí čekat do uplynutí všech, nikoliv jen jednoho.

Výmaz z rejstříku trestů, žádost o zahlazení odsouzení

Zdroj: Shutterstock

Žádost musíte podat k příslušnému soudu, který spadá pod vaše trvalé bydliště. Další podmínkou pro zahlazení je i to, že daná osoba po propuštění nemá žádné další problémy se zákonem, nepáchá trestnou činnost a žije řádný a spořádaný život. Požádat o výmaz navíc nemusí jen odsouzený, ale i jeho příbuzní, osvojitel, manžel, druh nebo dokonce zájmové sdružení.

Co je výjimečný trest?

Soud jej uděluje u nejzávažnějších zločinů. Jedná se o dobu odnětí svobody na 20 až 30 let s tím, že sem spadá i doživotí. Upřesňuje jej § 54 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Výmaz z rejstříku u podmíněného trestu

U podmíněného odsouzení funguje zkušební doba, během které bude sledováno, zdali se chováte řádně a zda došlo ke splnění podmínek, které byly uloženy. Soud si poté vyžádá zprávy o odsouzené osobě a rozhodne, jestli se osvědčila. Pokud dojde k osvědčení, záznam v rejstříku mít nebude. Jestliže se ale neosvědčí, podmínka bude přeměněna na nepodmíněný trest a pro výmaz budou platit stejná pravidla jako výše.

 

V jakém zaměstnání musíte mít čistý trestní rejstřík?

Trestní bezúhonnost je ze zákona a bezpečnostních důvodů nutná, pokud souvisí s pracovní činností, kterou chcete vykonávat. Záznam v rejstříku trestů tedy nesmějí mít:

 • advokáti,
 • auditoři,
 • hasiči,
 • ministerští úředníci,
 • notáři,
 • pedagogové,
 • policisté,
 • soudci,
 • veterináři,
 • zdravotní sestry,
 • atd.

Někteří zaměstnavatelé pak rejstřík vyžadují, aby si případně ověřili, že trestný čin, který daná osoba spáchala, nebude nijak souviset s náplní její práce. Vždy jej ale musí vyžadovat oprávněně.

Založení živnosti a záznam v rejstříku trestů

Abyste si mohli založit živnost a získat oprávnění, musíte splnit 3 základní podmínky. Ty stanovil živnostenský zákon a jsou jimi věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Neplatí zde pak pouze úmyslný trestný čin, ale i ten z nedbalosti.

To, že ale máte záznam, ještě neznamená, že je živnostenské oprávnění ztracené. Na každého zájemce úřad nahlíží zcela individuálně. Hlavní je, aby trestný čin, kterého jste se dopustili, nijak nesouvisel s podnikatelskou činností, kterou chcete vykonávat. To znamená, že pokud chcete mít např. živnostenské oprávnění na taxislužbu, rozhodně byste neměli mít záznam za řízení pod vlivem apod. Jindy vám nezbude nic jiného, než si počkat a požádat o zahlazení odsouzení.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 113 krát

Články ze sekce: Spotřebitel