Kdy se zruší letní čas? Podle Evropského parlamentu v roce 2021

11.03.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Už druhým rokem se mluví o zrušení střídání letního a zimního času. Opravdu střídání skončí letos, jak to navrhovala Komise?

Návrh na změnu a zrušení střídání času připravila Evropská komise, která stanovila rok 2019 rokem, kdy členské státy naposledy změní čas na letní (a možná i zpátky). Dle původního návrhu mělo klasické střídání času skončit v roce 2019.

Návrh byl poté předložen Evropskému parlamentu a Radě a poslanci i členské státy se měli k tomuto vyjádřit do března 2019. Návrh je nyní v Parlamentu a vyjadřují se k němu jednotlivé výbory. Minulé pondělí 4. března návrh například podpořil výbor pro dopravu. Výbor ale zároveň navrhl změnu konečného termínu pro ukončení střídání času, to by tak mělo skončit v roce 2021.

Jak skončí střídání času?

Zatím se předpokládá, že bude na členských státech rozhodnout se, zda si ponechají stále letní, nebo standardní čas. Úprava by měla být takováto:

  • Pokud členský stát rozhodne, že si natrvalo nechá letní čas, tak poslední změna času nastane v březnu 2021. Od té doby se čas v dané zemi měnit nebude. Poslední změna času tak nastane 28. 3. 2021.
  • Pokud se členský stát rozhodne, že si chce nechat standardní čas (ten nazývaný jako "zimní"), tak naposledy bude měnit čas v říjnu 2021. Poslední změna času tak nastane 31. 10. 2021.
  • Zároveň je čistě na členských státech se rozhodnout, jaký bude jejich nový čas.

Dále výbor navrhl, že konečné datum pro ukončení změn času je v rukou Komise. A pokud Komise uzná za vhodné, tak může tento termín dále posunout o 12 měsíců tak, aby byl přechod na stálý čas bez problémů. Poslední rok, kdy tak může dojít ke změně času, může být až rok 2022.

O návrhu se bude dále hlasovat ještě na půdě Parlamentu v plénu, takže konečná úprava se může ještě změnit.

 

Proč chce EU zrušit střídání času?

Současná úprava střídání času je dána směrnicí Evropské unie (2000/84/EC). Změna a konec střídání bylo původně inciováno ve Finsku, na začátku roku 2018 návrh na ukončení střídání času navrhl Evropský parlament v rezoluci.

Následně byla vyhlášena veřejná konzultace, kde se v průběhu léta 2018 celkem 4,6 miliónů občanů EU vyjádřilo k tématu střídání času. S tím, že 84 % odpovědí souhlasilo s ukončením střídání času a 16 % chtělo střídání času ponechat. V konzultaci se nejčastěji vyjadřovali občané Německa, Rakouska, Lucemburska, Finska a Estonska. V České republice se vyjádřilo asi 0,59 % občanů. 83 % českých respondentů chtělo střídání času zrušit.

Mezi nejčastější důvody, proč střídání času zrušit, bylo jmenováno zdraví a úspory energie. Jako důvody pro zachování střídání času pak bylo nejčastěji jmenováno lepší využití denního světla při odpoledních a večerních aktivitách a opět úspory energie.

Odpovědi z jednotlivých členských států byly velmi podobné, pokud se týká faktického zrušení střídání času. To se vyslovili všichni pro. Ale nepodařilo se dosáhnout úplné shody v tom, jaký čas bude ponechán. Zatímco například Portugalsko by chtělo permanentně letní čas, v Česku bychom si rádi nechali ten standardní. Výsledky a další data průzkumu můžete najít v REPORT OF RESULTS.

Na základě této občanské konzultace pak Komise 12. září představila návrh, jak a především kdy bude střídání času ukončeno. Tento návrh v současné době prochází legislativním řízením v rámci EU.

Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: Spotřebitel