V Česku je nejvíc benzínek za 12 let. Přibývají hlavně CNG stanice

14.03.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Počet všech čerpacích stanic v Česku vzrostl letos v únoru na 7 061. Těch veřejných je přitom 3 991, tedy nejvíc od roku 2008. Statistiku však ovlivňují především plnicí stanice CNG, kterých je v Česku již 173. Za poslední půlrok jich přibylo 14, zatímco klasické čerpací stanice pouze 3. Kromě veřejných čerpaček je v Česku evidováno též nemálo stanic umístěných v různých podnikových areálech, jejichž kvalita je kontrolována minimálně.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je v Česku celkem 7 061 čerpacích stanic. Z tohoto počtu je jich 56,5 % veřejných. Jedná se o 3 991 čerpacích stanic dostupných běžnému motoristovi. Vedle toho jsou evidovány též čerpací stanice s vymezeným přístupem a prodejem a dále neveřejné stanice, které fungují jako výdejní místa pohonných hmot pouze pro vlastní spotřebu provozovatelů. Nacházejí se zpravidla v areálech různých podniků, jakými jsou například zemědělské farmy, technické služby měst, lomy či autodopravci. Čerpacích stanic s vymezeným přístupem evidovalo MPO v únoru 690 a neveřejných pump 2 380.

Čerpací stanice přibývají každoročně

„Počet veřejných čerpacích stanic se v únoru zvýšil oproti srpnu loňského roku o sedmnáct. Jejich počet tak letos roste již dvanáctým rokem po sobě,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil. Neznamená to však, že by se rozšiřovala síť standardních čerpacích stanic, kde je k dostání především benzín a nafta. Rostl totiž především počet plnicích stanic CNG. „Zatímco počet standardních čerpacích stanic se zvýšil o tři, CNG stanic přibylo celkem čtrnáct a v Česku je jich tedy už 173,“ dodává Damir Duraković.

Počet veřejných čerpacích stanic v Česku

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 578

3 615

3 672

3 717

3 728

3 745

3 792

3 844

3 906

3 940

3 974

3 991

Zdroj: MPO; údaje jsou platné k poslednímu dni daného roku, údaj za 2018 je platný ke dni 14. 8. 2018, údaj za 2019 je platný ke dni 11. 2. 2019

CNG stanice vznikají většinou v areálu stávající čerpačky

Evidence čerpacích stanic MPO je vytvářena podle jejich vlastníků. Z tohoto důvodu tak v řadě případů dochází k tomu, že v jedné lokalitě mohou být evidovány dvě stanice, přitom obsluha je zpravidla jedna pro celý areál. Týká se to hlavně CNG a LPG stanic umístěných v areálech standardních čerpacích stanic jiných vlastníků. Při interpretaci informace o celkovém počtu čerpacích stanic je tak třeba si uvědomit, že reálně většinou nepřibývají nové čerpací stanice, ale rozšiřuje se nabídka ve stávajících lokalitách. Podle MPO lze s výhledem na rozšiřování sítě přidružených stanic LPG a přidružených plnicích míst CNG, kde vlastníky a provozovateli jsou většinou společnosti specializované na tento produkt, předpokládat, že počet těchto případů dále poroste.

Kolik je v ČR čerpacích stanic

(foto: Shutterstock)

 

Kvalita paliva u neveřejných čerpacích stanic je kontrolována minimálně

V Česku je kvalita pohonných hmot dlouhodobě vysoká. Problematické ovšem mohou být neveřejné areálové čerpací stanice neboli provozní nádrže. Z těch se nesmí vydávat ani prodávat palivo dalším osobám. Pokud by se tak stalo, z pohledu legislativy se stanou standardními veřejnými čerpacími stanicemi pohonných hmot.

„Není vyloučeno, že z některých areálových provozních nádrží tankují například zaměstnanci pro svoji soukromou potřebu nebo i někteří dopravci na základě obchodních vztahů,“ uvádí Václav Loula, odborný tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Kontroly jakosti se však logicky zaměřují na benzínky, na kterých tankují spotřebitelé. „Podle informací České obchodní inspekce bylo v rámci kontrol jakosti loni odebráno celkem 2 645 vzorků paliv. Z naprosté většiny jde o vzorky z veřejných čerpacích stanic, pouze šest vzorků bylo z provozních nádrží,“ popisuje Damir Duraković. Je tak zřejmé, že areálové stanice jsou v praxi kontrolovány minimálně.

Počet odebraných vzorků paliv při kontrolách ČOI v roce 2018

 

Počet odebraných vzorků

Počet nevyhovujících vzorků

Veřejně dostupné čerpací stanice

2 639

27

Neveřejné čerpací stanice (provozní nádrže)

6

1

Zdroj: ČOI

Kromě čerpacích stanic veřejných, s vymezeným přístupem a neveřejných existují podle MPO rovněž zařízení, z nichž se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb. Tyto pumpy však evidence MPO nezahrnuje.


Také si přečtěte:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel