Kdy nebude na důchody?

10.04.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Již 20 let se hovoří o důchodové reformě jako o nezbytném kroku, ale zatím se toto nelehké rozhodnutí pouze odkládá. Ale dnešním pracujícím již tiká čas, protože se může stát, že již v dohledné době nemusí být na důchody. Kdy to můžeme očekávat?

ČSSD a ANO se veskrze podílí na vládě již přes 5 let. Během této doby podporují růst starobních důchodů, ale nějaká výrazná reforma, po které volá řada ekonomů, je zatím v nedohlednu. Kdy v Česku nebude na důchody?

"Tahle země není pro starý?"

Důchodový systém v Česku, vydrží dlouho?

Zdroj: Shutterstock

Systém důchodů - pro Čechy dobrý

Důchodový účet byl již v minulosti několikrát v mínusu (2009 až 2017) a přestože byl v loni ve výrazném přebytku, tak dlouhodobě zkrátka nebude udržitelný, protože počet lidí ve starobním důchodu roste (aktuálně přes 2,6 milionu korun) a poměr pracujících a starobních důchodců se snižuje.

Přebytek důchodového účtu navíc není žádnou zásluhou vlády. Může za to prostý fakt, že v ČR je rekordně nízká nezaměstnanost. A také solidně rostou mzdy, platy i česká ekonomika. Za což ovšem může celosvětová konjunktura a vláda nasedla na vlnu dobrých hospodářských výsledků.

Tip: Kdy půjdete do starobního důchodu vy?

Jana Maláčová (ČSSD) proto uvedla, že důchodový systém je funkční a není potřeba radikální reforma:

„Velkou reformu, která ze dne na den změní celý systém, nepotřebujeme. Také to v ČR neumíme dělat - koneckonců historie to potvrzuje. Co ale potřebujeme, je průběžná, kontinuální adaptace celého systému, protože naše společnost se mění. My bychom na to měli být schopni reagovat průběžně, nikoliv jednou za dlouhý časový úsek.“

Ano, tento systém je funkční, když "kára jede z kopce", ale v časech slabého ekonomického růstu, kdy se firmy budou zbavovat zaměstnanců a mzdy se zaměstnaností budou stagnovat, tak bude důchodový účet opět ve ztrátě. To vše by se ještě nějak dalo skousnout (dotace důchodového účtu z dobrých let), kdyby se udržel alespoň současný poměr mezi pracujícími a důchodci. Ale populace stárne...

Důchodový účet jako na horské dráze

Výdaje na důchody činí přibližně třetinu celkových výdajů státního rozpočtu, a jestliže je vztáhneme k HDP, tak činí 8,3 % hrubého domácího produktu. Systém důchodového pojištění byl za posledních dvacet let v přebytku pouze pětkrát, jak je patrné z obou grafů.

Výdaje na důchodový systém činily minulý rok téměř 440 miliard korun a každý rok rostou. Příjem důchodového pojištění byl loni rekordní a činil 458,6 miliard korun. Saldo důchodového účtu bylo nejvyšší za posledních 20 let a činilo 18,6 miliard korun.

V grafu jsou v jednotlivých letech vyznačeny výdaje na důchody. Náš graf se může lišit s údaji o důchodovém účtu v jiných médiích či s vyjádřením ministrů a ministryň. V našich grafech jsou totiž vedle výdajů na samotné důchody zahrnuty i výdaje na správu důchodového hospodaření.

Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 2000 až 2018 (v mld. Kč)

Důchodový účet a jeho vývoj

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Z grafu je patrné, že hospodaření důchodového účtu je závislé na ekonomickém cyklu. Všimněte si, že pokud ekonomika rostla, tak byl důchodový účet v mírném zisku. Naopak pokud ekonomika klesala či stagnovala, tak výdaje důchodového účtu převyšovaly jeho příjmy v řádech několika desítek miliard korun

Saldo hospodaření systému důchodového pojištění v letech 2000 až 2018 (v mld. Kč)

Saldo důchodového účtu

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Jestliže od roku 2000 sečteme "hospodářské výsledky" důchodového účtu, tak se dostaneme ke ztrátě ve výši 372,4 miliard korun. Z tohoto je patrné, že již nyní důchodový systém příliš nefunguje a je nutná jeho reforma. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o udržitelný stav.

Valorizace důchodů 2019 a 2020

Vláda se zaměřila na řešení starobních důchodů, ale místo tolik potřebné reformy prostě přidává důchodcům. Zvyšování důchodů je chvályhodné, ale neřeší dlouhodobou udržitelnost důchodového systému

Starobní důchod se dělí na dvě části - pevná část a zásluhová výměra. V roce 2018 byla pevná část 22 % a zásluhová 78 % důchodu. Babišova vláda ovšem prosadila od roku 2019 změnu tohoto poměru - na 25 % pevné části a 75 % zásluhové.

Tato změna znamená, že důchody byly zvýšeny lidem, jenž pobírají nižší důchody. To místopředředa ČMKOS a člen Komise pro spravedlivé důchody Vít Samek komentoval takto:

„Kdo je měl v té střední úrovni, má dnes poměrně slušný důchod. Kdo je měl ve vyšší, má tak relativně nižší důchod. A lidé s nižším výdělky je mají výrazně vyšší, než si v zásadě zaslouží.“

V roce 2020 vláda chystá důchodcům přidat nad rámec valorizace. Důchody mají příští rok růst o 900 Kč, vláda tedy přidá nad rámec valorizace přibližně 150 až 200 Kč.

 

Potopí Husákovy děti důchodový systém?

Ekonomové varují, že důchodový systém dostane zabrat, až do starobního důchodů budou nastupovat silné ročníky Husákových dětí, tedy po roce 2030. Nicméně největší krize má přijít později, Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že při současném důchodovém systému by v roce 2060, tedy při nástupu porevolučních dětí, měl být obří schodek na důchodovém účtu v hodnotě 180 miliard korun. Zbyněk Štrok z ministerstva financí dokonce uvedl, že v nejhorších letech by důchodový systém ročně mohl generovat deficit až 4 % HDP, což je v dnešních cenách přibližně 200 miliard korun.

K tomu musíme samozřejmě přičíst zvyšující se výdaje na péči a léčbu důchodců a zjistíme, že reforma důchodového systému je nevyhnutelná, ale vláda ANO a ČSSD již jedno volební období v tomto směru promarnila a nadále tuto výzvu odkládá.

Na závěr dodejme, že důchodový účet je virtuální a důchody se ze zákona vyplácet musí. Takže pokud je účet v záporných číslech, tak se peníze na důchody vezmou z jiných státních zdrojů (z daní či z dluhu).

Takže se nemusíte bát, na důchody se vždy "někde" vezme.

Jak řešit český důchodový systém? A co může pomoci nakopnout starobní důchody?


 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY