Kdy může ředitel školy vypsat ředitelské volno

29.04.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Dle školského zákona má každý ředitel základní i střední školy pravomoc vypsat školákům dny volna navíc. Kromě prázdnin a státních svátků tak děti nemusí do školy ani během tzv. ředitelského volna.

Školský zákon nezmiňuje sice přímo ředitelské volno, ale v odstavci (2) §24 Školní rok zákon přiznává řediteli následující

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. (Školský zákon v aktuálním znění)

To je v podstatě vše, co zákon stanovuje ohledně ředitelského volna. Konkrétní podmínky a konkrétní termín, kdy se ředitel školy rozhodne vypsat volno, jsou tak zcela v kompetenci ředitele dané školy.

Ministerstvo každý rok připravuje rozpis školního roku, kde jsou vypsány jednotlivé školní prázdniny. V pravomoci ředitele školy je dodat k těmto prázdninám ještě dalších 5 volných dnů.

Kdy se vypisuje ředitelské volno

Ředitelské volno je často vypisováno v souvislosti například s nutnými stavebními úpravami školy, je spojeno s odstávkou pitné vody nebo elektřiny. Což jsou podmínky, za kterých není možné udržovat školu v řádném chodu.

Ředitelské volno bývá ale také vyhlašováno jako součást prodlouženého víkendu. Ředitelé tak často vyhlašují volno v souvislosti se státním svátkem, pokud tento svátek připadne například na úterý. V práci si v takovém případě bereme v pondělí většinou dovolenou. A ředitel má možnost vyhlásit v pondělí volno a žáci i učitelé si mohou užít 4denní prázdniny.

V letošním roce například květnové svátky připadají na středu, tedy přesně na polovinu týdne. Řada ředitelů sáhla k možnosti vyhlásit volno během jednoho ze svátečních týdnů vypsat dva dny ředitelského volna a děti školou povinné si můžou užít 5 dní jarních prázdnin číslo 2.

Kdy je ředitelské volno

(foto: Shutterstock)

 

Jak vypisují volno ve školce?

Možnost vypsat ředitelské volno školský zákon výslovně odjímá mateřským školám. Jejich povinností je totiž zajistit předškolní vzdělávání po celý školní rok. V mateřských školách se tak nevypisují ani prázdniny ani další volno dle uvážení ředitele. Školky můžou pouze přerušit provoz během července a srpna a to jen po konzultaci se zřizovatelem mateřské školky.

Soukromé školky často ani možnost přerušení během letních měsíců neberou v úvahu a fungují nonstop celý rok, kromě státních svátků.

Je ale pravdou, že během prázdnin a během školního volna je provoz v mateřské škole často omezen. Funguje například jen jedna ze tříd a během letních prázdnin často funguje jenom jedna školka v oblasti, která v té doby zajišťuje prostory i pro nejbližší školky ve městě.

Co jsou to chřipkové prázdniny

Dříve často především během zimních měsíců školy vyhlašovaly tzv. uhelné nebo chřipkové prázdniny. To už se v současné době nepraktikuje a základní i střední školy mají opravdu jen 5 dní, které můžou vyhlásit jako ředitelské volno.

Kdy je volno na vysoké škole

Studium na vysokých školách se neřídí školským zákonem, ale zákonem o vysokých školách. Ten organizuje studium na semestry, ročníky nebo bloky. Každé jedno období má pak období výuky, období zkoušek a období prázdnin. Přičemž zákon stanovuje, že akademický rok trvá 12 měsíců. Dle §6 zákona je pak organizace studia zcela v kompetenci vysoké školy.

Na vysokých školách tak nejsou školní prázdniny a školní rok má jiné termíny než klasický školní rok (1. září - 30. června). Každá vysoká škola má také v kompetenci stanovit si jiná pravidla pro organizaci akademického roku, pokud splní podmínku, že tento akademický rok obsahuje období výuky a období zkoušek.

Případné volno je vyhlášováno nejčastěji s událostmi na dané vysoké škole, například s imatrikulací prvních ročníků nebo třeba s pořádáním vědecké konference v prostorách školy. Toto volno je často vyhlašováno jako děkanský nebo rektorský den.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: Spotřebitel