Která zaměstnankyně může získat vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

29.07.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Co je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství? Má na něj nárok každá budoucí maminka anebo jen některé? Kolik činí a jak a kde si o něj můžete zažádat?

Vyrovnávací příspěvek je upraven v předpise č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, přesněji pak § 42 až § 44. Příspěvek je vyplácen z nemocenského pojištění. Mezi další dávky nemocenského pojištění patří peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, nemocenské, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné.

Co je vyrovnávací příspěvek?

Vyrovnávací příspěvek je dávka, která slouží k vyrovnání příjmu, který poklesl na základě převedení zaměstnankyně na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství. K převedení však muselo dojít bez jejího vlastního zavinění.

Komu náleží vyrovnávací příspěvek?

Nárok na něj má ta zaměstnankyně, která byla převedena na jinou pracovní pozici z důvodu toho, že práce, kterou před tím konala, je zakázána těhotným ženám anebo ošetřující lékař usoudil, že druh konané práce může ohrozit těhotenství. V těhotenství jej lze pobírat nejdéle do 6 týdne před porodem.

Dále také v případě převedení na jinou práci náleží i ženám do konce devátého měsíce po porodu anebo kojícím ženám po celou dobu kojení, pokud by pracovním výkonem mělo být ohroženo zdraví, mateřství a schopnosti kojení. Nárok vzniká i těhotným, ženám po porodu anebo kojícím ženám, které pracují v uměleckých oborech, ale na základě zmíněných faktorů nemohou vystupovat a musejí být převeleny na jinou pozici.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - výše, žádost

Zdroj: Shutterstock

Jak upravit práci pro těhotné a kojící zaměstnankyně?

Úprava pracovních podmínek nebo pozice by měla spočívat v omezení pracovního tempa, nasazení a množství práce, které je třeba vykonat. Dále by také mělo dojít k omezení činností, které by mohly ohrozit zdravotní stav matky, těhotenství, mateřství anebo schopnost kojení. Rozhodně by neměly být konány práce, které jsou těhotným zakázané, jako je např. manipulace s břemeny nad limit, noční směny anebo činnosti, při kterých by ženy mohly být vystaveny nárazům.

Další úpravou může být i převedení na jiné místo výkonu práce za předpokladu, že je dosavadní pracoviště pro těhotné nebo kojící zakázané.

Kdy nevzniká nárok na vyrovnávací příspěvek?

Pobírat vyrovnávací příspěvek můžete jen tehdy, pokud jste účastníky nemocenského pojištění. Nárok tedy nevzniká těm, kteří pracují na DPČ anebo DPP. Dále jej také nedostanou ženy, které jsou zařazeny do práce ve výkonu zabezpečovací detence anebo odsouzeny k výkonu trestu odnětí svobody.

Nenáleží ani těm budoucím maminkám, které se účastní pojištění z důvodu zaměstnání malého rozsahu, jejich práce spočívá v dobrovolné pečovatelské službě, jsou zahraničními zaměstnankyněmi apod.

Vyrovnávací příspěvek navíc nedostanou ty, které si zkrátily anebo snížily pracovní úvazek z vlastní vůle. Zde se ke sníženým příjmům nepřihlíží.

Jak vysoký je vyrovnávací příspěvek?

Příspěvek je rovný rozdílu redukovaného denního vyměřovacího základu, který zaměstnankyně měla na původní pracovní pozici a průměrného započitatelného příjmu po převedení, který spadá na jeden kalendářní den.

Denní vyměřovací základ se v roce 2019 redukuje takto:

Do 1 090 Kč

počítá se 100 %

Do 1 635 Kč

počítá se 60 %

Do 3 270 Kč

počítá se 30 %

K částce nad 3 270 Kč se už nepřihlíží.

 

Jak a kde zažádat o vyrovnávací příspěvek?

Tiskopis Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství obdržíte u gynekologa. V oddíle D vyplníte, jakým způsobem chcete, aby vám byl příspěvek vyplácen (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Žádost předáte zaměstnavateli, který ji společně s tiskopisem Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství doručí příslušné OSSZ.

OSSZ rozhodne o přiznání dávky a o její výši. K rozhodnutí by mělo dojít do 30 dnů od podání žádosti.

Zdroj: zákon, ČSSZ


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY