Darování vajíček. Pro koho je vhodné a jak by mělo probíhat, aby bylo pro zdraví ženy co nejbezpečnější?

29.08.2019 | , Tisková zpráva
Spotřebitel


Redakce deníku Právo včera informovala o případu úmrtí jedné pacientky a ohrožení života druhé v souvislosti s darováním vajíček. Tato nešťastná událost se stala v roce 2015 na konkurenční brněnské klinice, níže proto poskytujeme vyjádření MUDr. Kateřiny Veselé, ředitelky kliniky Repromeda, jedné z dalších brněnských reprodukčních klinik, a její komentář k tomu, pro koho je darování vajíček vhodné a jak by mělo probíhat s ohledem na bezpečí ženy a jejího zdraví. 

Darování vajíček není jednoduché a skýtá řadu zdravotních rizik, pojďme se podívat na několik informací o darování vajíček.

Darování vajíček je bohulibé, ale není pro každého

Darování vajíček

Zdroj: Shutterstock

Příčiny a indikace darování vajíček

Existuje řada příčin, proč se některé ženy musí spolehnout pouze na darované vajíčko. Může to být předčasný nástup menopauzy, předchozí operační odstranění vaječníků, ale také nízká kvalita vlastních vajíček. Ta je často ovlivněna věkem. Čím je žena starší, tím nižší je nejen počet a kvalita vajíček, ale i šance na jejich úspěšné oplození. Po čtyřicátém roce věku ženy je úspěšnost získání zdravého vajíčka v rámci jednoho cyklu dokonce pouhých 5 procent. Z těchto důvodů mnohdy také nezbývá jiná možnost než využití vajíček od zdravých mladých dárkyň.

Kdo může vajíčka darovat?

V České republice mohou darovat vajíčka ženy od 18 do 35 let. Musí ale podstoupit rozsáhlá zdravotní vyšetření. „Ne každá potenciální dárkyně úspěšně projde vstupními testy. Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás v Repromedě, musí mít věk do 33 let. Věková hranice je snížena z důvodu lepší kvality vajíček. Dále musí mít dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být drogově závislá. Dbáme i na to, aby neměla v posledních 6 měsících čerstvé tetování nebo piercing. Dárkyně pečlivě vyšetřujeme, díky tomu získáváme ty nejkvalitnější dárkyně a ony na oplátku získají komplexní přehled o svém zdravotním stavu,“ vysvětluje lékařka Kateřina Veselá, ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.


Čtěte také:

Darujte krev, lidé i vaše daně to ocení

Darování krve, vajíček a spermií

Kolik mají nemocnice krve?


Jak darování vajíček probíhá?

Po úspěšném absolvování zdravotních, genetických, gynekologických a krevních vyšetření je dárkyně zařazena do programu darování vajíček, přičemž získá harmonogram a rozpis hormonální přípravy. Celý následný proces trvá přibližně 3 týdny a je naplánovaný dle jejího menstruačního cyklu. Během několika dnů je zahájena hormonální stimulace, která vede k dozrání dostatečného počtu kvalitních vajíček. Dárkyně je pod pravidelnou kontrolou lékařů a absolvuje ultrazvuková vyšetření, případně odběr krve. Samotná stimulace není bolestivá, neboť hormony se aplikují do kožní řasy v oblasti pupíku perem s velmi tenkou jehlou. Odběr vajíček probíhá zhruba 10.–15. den stimulace v krátké, patnáctiminutové celkové anestezii. Dárkyni jsou kompenzovány náklady spojené s darováním – ušlý zisk, dopravu, stravné a podobně, což může dosáhnout až 25 tisíc korun.

Neohrožuje darování vlastní plodnost a zdraví?

Každý měsíc se ve vaječnících ženy připravuje kolem 25 folikulů neboli váčků, v nichž rostou vajíčka. Při klasické ovulaci dochází k uvolnění vajíčka, které je připravené k oplodnění. Většinou je uvolněno pouze jedno vajíčko, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich přirozené degradaci. Po podání hormonálních preparátů však dochází k uzrání většího množství vajíček. Hormonální stimulace tak vede k dozrání vyššího počtu vajíček připravených v daném cyklu, nicméně nevede k předčasnému vyčerpání zásoby vajíček ve vaječnících.

„Není se čeho obávat. Už tím, že dárkyně úspěšně prošla naším výběrem a všemi testy, jí můžeme zaručit, že právě ona má dostatečnou takzvanou ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček. Svoji plodnost si darováním vajíček tedy nesnižuje,“ vysvětluje Kateřina Veselá. Dárkyně také často řeší hormonální zátěž stimulačními léky a případné riziko hyperstimulačního syndromu a komplikací s ním spojeným. „Největší hormonální zátěž je na organismus vyvinuta v průběhu těhotenství. V průběhu stimulace dosahují hladiny hormonů pouze zlomku hodnot v těhotenství. Pokud je stimulace ženy řízena a správně vedena, pak negativní dopad na organismus nemá. Naše pacientky pečlivě monitorujeme po dobu celé stimulace tak, abychom hyperstimulačnímu syndromu předešli. Používáme také ty nejkvalitnější stimulační preparáty, díky tomu je riziko jakýchkoliv komplikací naprosto minimální,“ dodává na závěr lékařka.

 

O Repromedě

REPROMEDA je klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky. Vznikla v roce 1999 jako nové pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny. Tým vede odborný zástupce centra primář MUDr. Jan Veselý, CSc., dlouholetý odborník na asistovanou reprodukci, a ředitelka centra MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., členka mezinárodních organizací zabývajících se výzkumem a organizací léčby neplodnosti s využitím genetické diagnostiky. Na kvalitu postupů a procesů dohlíží prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., člen týmu podílejícího se na narození již zmíněného prvního středoevropského dítěte po mimotělním oplodnění. V roce 2000, celkem 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stala právě klinika REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantačního genetického testování (PGT). REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchování vajíček a spermií, prediktivní a preimplantační genetické testování a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti.

„Je nám této tragické události velice líto. Hluboce soucítíme s rodinou a blízkými zemřelé ženy i s pacientkou, u které došlo k poškození zdraví. Politováníhodná a velmi nešťastná událost se stala na jednom konkrétním brněnském pracovišti díky souhře okolností, nelze z ní však usuzovat, že by k podobným případům mělo docházet i na jiných klinikách, a paušálně tak poukazovat na rizikovost odběru vajíček. V průběhu stimulace, samotného zákroku i následné léčby dbáme na pečlivé monitorování našich pacientek a zakládáme si na opravdu osobním a individuálním přístupu s využitím těch nejmodernějších technologií, které asistovaná reprodukce nabízí. Díky materiálnímu i personálnímu vybavení je riziko takovéto události na naší klinice mizivé. Asistovaná reprodukce je i nadále velmi bezpečnou metodou.“

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka kliniky Repromeda 
 

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: Spotřebitel