Česko a boom cirkulární ekonomiky

11.10.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Česko se na Mezinárodním strojírenském veletrhu zapojilo mezi země, které aplikují cirkulární ekonomiku. Které firmy již aplikují principy cirkulární ekonomiky?

Na právě končícím Mezinárodním strojírenském veletrhu se prolínalo programem téma cirkulární ekonomiky, které bylo nejvíce rozvedeno na konferenci s názvem Česko jako cirkulární Hotspot pořádanou Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Na této konferenci se ukázaly příklady ze zahraničí, z našich velkých firem (ať již z rychle rostoucích inovátorských firem anebo tradičních velkých hráčů na trhu primární výroby) a také se oznámila integrace cirkulární ekonomiky v Česku pod hlavičkou CzechInvestu.

Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) Soňa Jonášová

Zdroj: Youtube.com

Cirkulární ekonomika ve světě

Dopoledne se představily vyslanci OECD a jedné z předních zemí v oblasti cirkulární ekonomiky - Holandska. Tito řečníci ukázali na pár příkladech, kde jsou hlavní mezery u nás i ve světě a jak se daří v Holandsku transformovat odpad na zdroje a jaké jsou základní kroky k implementaci cirkulární ekonomiky.

Jedná se například o skládkování a recyklace plastů, sjednocení obalů, recyklace stavebního materiálu a bioodpadu v naší ekonomice, dále zvýšení digitalizace a sdílení majetku.

Co je vlastně cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika je převážně o spolupráci a používání zdravého selského rozumu našich babiček a dědečků, kdy se vše využilo.

Cirkulární ekonomika má širokou škálu definic, které by se dalo shrnout do 3 bodů:

  • Uzavření kruhu zdrojů - přetavení odpadového materiálu zpět na zdroje.
  • Zpomalení toku zdrojů - zvýšení životnosti výrobků pomocí promyšlených technologií a designu. Zvýšení možnosti náhrady dílů, oprav, vylepšení a přestavby (například zavedení větší modularity produktů).
  • Narovnání toku zdrojů - změna spotřebitelského chování (z vlastnění na sdílení), zvýšení produktivity využívání zdrojů.

Stejně tak v přírodě žádný odpad neexistuje - vše je zdroj. Například na výplody lidského trávení se většina společnosti dívá jako na odpad, který musí, co nejdříve zmizet z domácnosti a vůbec ze světa. Přitom se jedná o úžasný zdroj fosforu a energie, který se dá využít řadou způsobů.

Tip: Co je cirkulární ekonomika?

Problémy Česka? Skládkování a třídění odpadu

Velkým problémem Česka, který si spousta lidí ani neuvědomuje je skládkování a spalování odpadu. Jedná se o krátkozraké řešení ve formě, co oči nevidí, to srdce nebolí. Češi jsou v třídění odpadu opravdu evropská špička, problém číslo dvě ovšem nastává při dalším zpracováním odpadu, které již není tak efektivní a řada vytříděného odpadu prostě skončí na skládce. Ať je to z důvodu chybějící dotřiďovací linky nebo laxnosti státních úředníků.

Cirkulární ekonomika v českých firmách

Další dopolední program zahrnoval firmy, které jsou v cirkulární ekonomice úspěšné a pro společnost a životní prostředí udělaly mnohdy nenápadné, ale o to významnější kroky.

„Česko je plné firem, které se cirkulární ekonomice věnují, aniž by o tom samy věděly. Pro nás je ale důležité, abychom vytvořili systém, kde jsou ekoinovativní a cirkulární nápady podporovány od samého počátku. Pro tento ekosystém je důležitá spolupráce všech stran, a proto jsme se rozhodli spojit síly s CzechInvestem, který má již vybudovanou silnou regionální infrastrukturu, do které stačí dostat nová témata s velkým potenciálem, a tím cirkulární ekonomika bezesporu je,“ vysvětluje důvody vzájemné spolupráce Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Spoluzakladatel společností Adler a Liftago Martin Hausenblas se zaměřil na efektivitu a udržitelnost svého podnikání. Společnost Adler má nulovou uhlíkovou stopu díky solárním elektrárnám a zvýšení efektivity v rámci logistiky (sjednocení velikostí obalů ve velkoskladu Adler). Společnost Liftago ušetřilo svým inovativním řešením přibližně 2 kilometry popojížděk taxikářů, kterých jezdí desetitisíce. Čímž šetří taxikářům i chodcům dech.

Další chytré řešení se našlo ve Sklárně Janštejn, kde firma Brokis přetvořila odpadové sklo na pláty, ze kterých vytvořily stoly, svítidla a další části nábytku.

Bohužel necitlivé přerušování moderátora ochudilo debatu o řadu zajímavostí a řečníkům se místo společné hodinky mělo dostat dvou oddělených přednášek, protože skákání z tématu na téma vadilo řečníkům i posluchačům.

Ocelárnští giganti Třinecké železárny a Liberty Ostrava představili svá vylepšení v rámci výroby oceli. Ocelárny v budoucnu může ohrozit nedostatek vody, ale zatím se s ním vypořádávají dobře. Akorát znovuvyužití odpadového tepla a strusky na Ostravsku by mohlo být lepší, ale většinou o to není zájem  a upřednostňuje se spalování uhlí v teplárně, respektive se při stavbě obchvatu muselo lobbovat za použití naší strusky před dovážením přírodního kamene z jiných částí ČR, posteskl si ředitel pro životní prostředí Liberty Ostrava Petr Baranek.

Umí cirkulovat i domy, školy a školky?

Odpoledne se představil zakladatel a vlastník společnosti KOMA, která propojuje funkčnost, logiku, ekologii i umění. KOMA vyrábí stavební moduly, které se mohou skládat podobně jako lego a vytvářet tak domy různé velikosti (mohou dokonce růst společně s vaší rodinou - stačí si přikoupit modul).

Toto inovativní řešení se v současné době využívá například při stavbě školek a tyto moduly se mohou stěhovat za dětským baby boomem, protože jsou opět rozložitelné. Právě překlopení myšlení ve stavbě domů je zde revoluční myšlenkou (ve standardní cihlové výstavbě se materiál opracuje z 10 % ve výrobě a 90 % prací je dále na stavbě) u KOMA modulů je to přesně naopak (90 % se odehraje ve fabrice a 10 % je finální instalace modulů na místě).

V cirkulární ekonomice mohou cirkulovat tedy i domy.

Český cirkulární hotspot

Vrcholem konference bylo oficiální zahájení činnosti Českého cirkulárního hotspotu, jehož cílem je zajistit Česku účast na globálním dění v oboru a zároveň umožnit českým nápadům růst od prvotní myšlenky až po expanzi na zahraniční trhy. Tímto aktem se Česká republika dostává na úroveň zemí proaktivně podporujících změnu při přechodu z lineárního ekonomického modelu na cirkulární

Cirkulární ekonomika má velký potenciál pro zlepšení nejen životního prostředí, ale i ekonomické výkonnosti firem. Proto je toto téma pro aktivity CzechInvestu klíčové. CzechInvest dlouhodobě podporuje malé a střední podniky v různých fázích rozvoje podnikání – od start-upů po zavedené společnosti a velké investory. Principy cirkulární ekonomiky ve firmách přinášejí inovativní řešení, což jsou přesně ty činnosti, na které cílíme,“ říká Patrik Reichl, pověřený řízením agentury CzechInvest. 

Iniciativa založit Český cirkulární hotspot vznikla ve spolupráci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím v České republice.

 

Posláním platformy je také inspirovat české firmy k implementaci principů cirkulární ekonomiky do jejich podnikání. I z tohoto důvodu došlo k spojení těchto hlavních aktérů.„Česká republiky je atraktivní díky kreativním lidem, rozvinuté R&D infrastruktuře a čím dál větší otevřenosti akademického výzkumu pro spolupráci s firmami za účelem progresivních inovací.Další vývoj je potřeba založit také na hospodářských trendech spojených s Průmyslem 4.0, cirkulární ekonomikou a energetickou efektivitou. K tomu se hlásíme v naší nové Strategii 2019+",dodává Patrik Reichl z CzechInvestu.

V neposlední řadě plánuje CzechInvest další podporu inovačních nápadů zaměřených na cirkulární ekonomiku a ekoinovace, a to prostřednictvím svých stávajících programů, tak i prostřednictvím těch připravovaných. 

Vzhledem k omezeným zdrojům na naší planetě a rostoucí lidské populaci nebude cirkulární ekonomika možností, ale nezbytností. 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU