Počítač, internet a děti: Ano, či ne?

17.10.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Že mají na děti vliv počítače a mobily, to už je zřejmé. Prakticky se bez nich totiž neobejdou. Je ale tento vliv kladný, nebo záporný? Měli bychom děti od počítačů odhánět?

Odborníci z Masarykovy univerzity zkoumali data z 21 evropských zemí, která ukazovala klady využívání technologií v raném věku. Jinými slovy – čím dříve s počítači či mobily začnou, tím dříve dosáhnou velkých schopností nové technologie ovládat a také je více zapojit do svého života.

Do sedmi let by dítě mělo začít pracovat s PC

Výsledky dat z Evropy prokázaly, že pokud dítě dostalo například laptop už v šesti letech, v patnácti z něj byl už velmi zkušený uživatel počítačů, který si dokáže sám s ledasčím poradit a nepotřebuje tolik pomoci, jak dítě, které se k počítači dostalo později. Podle dalších výsledků se děti dostávají v různých zemích k počítačům v různém věku. Ale jestliže rodiče chtějí, aby dítě bylo v 15 letech počítačově gramotné, mělo by se dostat k první podobné technologii mezi šestým a sedmým rokem věku.

Asi nikoho nepřekvapí fakt, že děti víc baví mimoškolní aktivity na počítači. Nejvíc se zkrátka naučí na aplikacích a třeba hrách, u kterých tráví volný čas. Od těch je sice rodiče mnohdy odhánějí, ale může to být krátkozraké. Na procvičení angličtiny jsou například hry velmi funkční. V každém případě by ale rodiče měli mít pod kontrolou, co dítě na počítači dělá.

Hlavně u menších dětí není na škodu mít v počítači nainstalovaný rodičovský software, který hlídá, aby se potomek nedostal na „nebezpečné“ stránky.

Dítě s rodičem u počítače

Zdroj: Shutterstock

České děti jsou nadprůměrně ohrožené riziky na internetu

Další celoevropský výzkum sledoval chování dětí na internetu. Vyplynulo z něj, že děti z České republiky jsou spíše nadprůměrně ohrožené riziky na internetu. Jsou ale technicky jedni z nejgramotnějších a dokážou využívat kladné stránky webu. To by si podle odborníků měli uvědomit rodiče, kteří dětem internet odpírají. Může se totiž stát, že si jej vyhledají jinde a bez dohledu. Následky mohou být samozřejmě horší

Experti zjistili, že

  • čím víc děti používají internet, tím lepší jsou jejich digitální schopnosti a lépe také dovedou využívat příležitostí, které web nabízí.
  • čím častěji děti internet používají, tím je ale také větší riziko návštěvy nevhodných stránek a dalších nebezpečí. Děti by měly být o rizicích informované. Zvláště pak ti nejmenší, děvčata a ti, kteří mají problémy i v opravdovém životě.
  • nejdůležitější roli v přínosu internetu pro děti hrají rodiče a jejich podpora správného používání on-line aktivit.
  • děti znepokojuje pornografie, násilí páchané na těch nejzranitelnějších – dětech nebo zvířatech.

Rady pro rodiče

Rodiče by se měli informovat o tom, co je pro děti nebezpečné, o výhodách i rizicích, které jsou s používáním internetu spojené. Měli by ale děti spíš podporovat v objevování online světa.

Měli bychom odhodit předsudky a zaměřit se na získávání digitálních dovedností u dětí.  Nejenže tak zvýší svou otužilost vůči internetovým hrozbám, ale nebudou také bokem v kolektivu, kde u počítače doma sedí všichni.

Na rizika internetu můžeme myslet, ale neměli bychom je přeceňovat. Má přece jen víc kladných stránek.

S dětmi bychom měli probírat, co na webu hledají, čemu se věnují a podobně. Neměli bychom ztratit kontrolu nad tím, kde se na webu pohybují. Pomoci nám mohou pravidla, která budou muset děti u počíteče dodržovat.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: Spotřebitel