Daň z CNG se od ledna 2020 zdvojnásobí. Spolu s LPG zůstává CNG i tak výrazně levnější než benzín a nafta

05.12.2019 | , Tisková zpráva
ÚČTY A SPOŘENÍ


Zdanění pohonných hmot výrazně ovlivňuje jejich cenu. Je také nástrojem, díky kterému stát zvýhodňuje ekologicky šetrnější paliva, jakými jsou například stlačený zemní plyn (CNG) nebo zkapalněný ropný plyn (LPG). Od Nového roku však bude daň z CNG téměř dvojnásobná. Vzroste z aktuálních 1,44 Kč/m3 na 2,80 Kč/m3. Spotřební daň z LPG pak činí 2,15 Kč/l. U konvenčních pohonných hmot jsou ale spotřební daně stále výrazně vyšší, u benzínu více než o 10 korun za litr. Výhodou CNG a LPG je také osvobození od silniční daně a stát chystá i slevu na dálniční známku.

Daň ze zemního plynu vzrostla naposledy v roce 2018, kdy se zvýšila z 0,72 Kč/m3 na 1,44 Kč/m3, respektive z 1 Kč/kg na 2 Kč/kg. Další zvýšení nastane od roku 2020. „Za každý metr krychlový odvedeme státu nově skoro dvojnásobek, konkrétně 2 koruny a 80 haléřů, což odpovídá asi 3 korunám a 90 haléřům za kilogram CNG,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje CNG karty.

Odlišného tankování u CNG se bát nemusíte, je odlišné, ale snadné

Zdanění plynu CNG

Zdroj: Česká asociace LPG

Garance nižší daně do roku 2025

Další zvýšení zdanění CNG se minimálně do roku 2025 nechystá. Stát se totiž v rámci Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 zavázal v podpoře CNG i nadále pokračovat. „Z memoranda vyplývá, že od roku 2021 do roku 2025 je garantováno, že daň ze zemního plynu nepřekročí 3 koruny za metr krychlový CNG. K jejímu zvýšení stát může přistoupit pouze za daných podmínek ujednaných v memorandu (viz box níže – pozn. red.),“ vysvětluje Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru Českého plynárenského svazu.

Stát může jednorázově nebo opakovaně zvýšit sazbu daně ze zemního plynu nad 290 Kč/MWh spalného tepla (cca 3 Kč/m3) za následujících podmínek:

  1. spotřeba zemního plynu v dopravě přesáhne 600 mil. m3 za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  2. inkaso spotřební daně z minerálních olejů poklesne meziročně o více jak 2 mld. Kč,
  3. skutečný nebo očekávaný schodek státního rozpočtu za kalendářní rok přesáhne 1,5 % HDP,
  4. dojde k navýšení sazeb spotřební daně z bezolovnatého benzínu nebo motorové nafty nebo
  5. ČR nebude splňovat EU minimální sazby daně stanovené příslušnou směrnicí.

Zdroj: Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025.

Jedním z důvodů k případnému budoucímu zvýšení daně nad 3 Kč/m3 je i dodržení minimální sazby daně stanovené EU. „Spotřební daň LPG, která činí 2,15 Kč/l, je v současnosti mírně vyšší, než je minimální požadavek EU. V případě CNG Česko splní příslušnou direktivu EU až zvýšením daně ze zemního plynu od roku 2020,“ připomíná Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG.

Spotřební daň z benzínu je o více než 10 korun vyšší

Nová výše daně ze zemního plynu je nicméně stále výrazně nižší než spotřební daň konvenčních ropných paliv, která činí u benzínu 12,84 Kč/l a u nafty 10,95 Kč/l. CNG tak i nadále zůstává výrazně cenově výhodnější. „Aktuálně stojí v Česku litr benzínu či nafty dle údajů Evropské komise skoro 32 korun. Průměrná cena CNG je pak asi 26,50 Kč/kg, respektive necelých 19 Kč/m3,“ popisuje Damir Duraković.

  • Kilogram je jednotka obvykle uváděná na plnicích stanicích CNG. Metr krychlový je zase množství, které co do obsahu energie odpovídá jednomu litru benzínu. Je tedy vhodný pro porovnání rozdílu v ceně mezi benzínem a CNG.

Zvýhodnění pro živnostníky a firmy

Firmy i podnikatele stát motivuje k využití CNG a LPG nejen výslednou cenou paliva, ale také osvobozením od silniční daně. „Od silniční daně jsou osvobozena vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, pokud se jedná o elektromobily, vozy s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozy na ethanol 85 a také automobily na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn. V závislosti na motorizaci tak může být roční úspora na silniční dani od 1 200 Kč do 4 200 Kč,“ uvádí Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Aniž by se museli zavazovat k minimálním odběrům, mohou podnikatelé navíc s využitím CNG karet dosáhnout na ještě výhodnější cenu. „Odběry CNG prostřednictvím naší nákupní aliance brzy překročí půl milionu kilogramů ročně, což nám dává silnou vyjednávací pozici. Díky tomu jsme schopni prostřednictvím našich CNG karet poskytovat slevu 2 Kč/kg. Metr krychlový tak nyní vyjde po slevě v průměru na 17 korun a 50 haléřů a i s vyšší daní od roku 2020 bude stále o více než 40 procent levnější než benzín,“ předpokládá Damir Duraković.

Sleva na dálniční známku

Další zvýhodnění pro plyn ze strany státu se chystá od roku 2021. Nový zákon rozšíří okruh vozidel osvobozených od poplatku za dálnice. Kromě vozidel například záchranářů nebo zdravotně postižených tak nově nebudou muset platit dálniční poplatek ani vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, popřípadě tato paliva v kombinaci s jiným palivem, když jejich emise CO2 nepřesáhnou 50 g/km. „Nová legislativa osvobozuje od dálničních poplatků elektromobily a dává 500 Kč slevu na roční poplatek vozům na CNG, ale bohužel již zcela nelogicky nijak nezvýhodňuje LPG,“ uzavírá Ivan Indráček.

Výše dálničních poplatků

 

Poplatek za rok

Poplatek za 30 dnů

Poplatek za 10 dnů

Aktuálně pro rok 2019

1 500 Kč

440 Kč

310 Kč

Dle nového zákona

1 500 Kč

600 Kč

400 Kč

Dle nového zákona pro vozy na CNG

1 000 Kč

300 Kč

200 Kč

 

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ