Kolik naše tělo obsahuje pesticidů?

09.01.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


V Česku, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemí a Španělsku se rozjíždí projekt, který bude zkoumat, nakolik jsou lidé vystaveni pesticidům. U nás studii garantují odborníci z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pokud se chcete studie zúčastnit a nechat si změřit hladiny pesticidů v těle, můžete se také přihlásit.

Pesticidy. Na jedné straně nám slouží – na druhé straně mohou mít negativní dopady na naše zdraví. Odborníci z centra RECETOX z Masarykovy univerzity nyní zkoumají, jak zatížená je populace dětí a mladých rodin. Do této evropské studie se můžete zapojit i vy.

Pesticidy škodí nám i polním zvířatům, kterých za posledních 30 let ubyla více než polovina.

Pesticidy v krajině

Zdroj: Shutterstock

Jak na tom jsme s pesticidy v těle?

Asi každý by chtěl vědět, jak na tom s pesticidy vlastně je, jak je jim vystaven a jak mohou potenciálně ovlivňovat jeho zdraví. A samozřejmě, jak se těmto látkám vyhnout. Ve vašem regionu taková šance je, protože výzkumníci z centra RECETOX právě hledají dobrovolníky, kteří by se této studie zúčastnili.

„Zajímá nás vše, co může případně ovlivňovat lidské zdraví a pesticidy mezi tyto faktory mohou patřit. Navíc se v posledních letech objevují zprávy o jejich nadměrném výskytu v půdě či podzemních vodách. Jenže podrobnější informace o jejich výskytu u lidí v našem regionu zcela chybí,“ popsal důvody výzkumu docent Pavel Čupr, který v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty MU řídí výzkumnou skupinu Hodnocení lidské expozice a rizik.

Dva vzorky moči a víte, kolik máte pesticidů

Aby zmapovali vystavení pesticidům u dětí i dospělých, potřebují výzkumníci získat do studie rodiče s dětmi mezi 6 až 11 lety. Hledají jak mladé rodiny žijící v blízkosti zemědělsky ošetřovaných sadů a vinohradů, tak i takové, které žijí mimo podobné území. Tyto skupiny včetně věkových kategorií pak vzájemně porovnají.

Dobrovolníci se nemusí obávat náročných testů. Vědci budou potřebovat jen jejich dva vzorky moči a vyplnění dotazníku zaměřeného na životní styl. Vyhodnocení proběhne anonymně a dle požadavků GDPR. Máte-li zájem se do studie zapojit, ozvěte se na celspac.specimen@recetox.muni.cz nebo na telefonním čísle: +420 770 160 918.

Polovina vzorků s pesticidy

Před časem také byly publikovány znepokojivé výsledky kontaminace podzemních vod pesticidy. Do vody se dostávají nejčastěji právě ze zemědělské půdy. Tam se ale jejich výskyt systematicky nikdy nesledoval. Odborníci zjistili, že ve většině orných půd se zbytky pesticidů nalézají, a to dokonce jako mix několika látek.

Experti z centra RECETOX proto zkoumali na vybraných lokalitách vzorky půdy a zjistili, že 51 % sledovaných půd obsahovalo dokonce pět a více druhů pesticidů a 36 % minimálně tři látky v koncentraci vyšší, než dovolují stanovené limity.

Zkoumaly se vzorky ze 75 míst České republiky na přítomnost asi šesti desítek pesticidů.


Čtěte také:

Toxikolog: České potraviny mají v sobě více pesticidů než jinde v EU

Proč bychom měli hraboše trávit?

Proč netrávit hraboše?


Jak je to možné, že je v ČR tolik pesticidů?

Časté byly nálezy degradačních produktů dvou herbicidů, které už jsou ale přes deset let zakázány. Jeden z nich – simazin, se do půdy dostává, protože je povolen jako nečistota v jiném pesticidu. A ten je zase velmi používaný. Takže tříprocentní povolená nečistota v povoleném terbutylazinu znamená až desetkrát vyšší vstup simazinu do půdy než před jeho zákazem v roce 2005.

V půdě byly také nalezeny látky, které vznikají z jiného zakázaného pesticidu – atrazinu. Přičítají to jeho vysoké perzistenci v životním prostředí. V půdách totiž stále přetrvávají určité druhy už dlouho zakázaných herbicidů, tedy látek likvidujících plevelné rostliny, a také fungicidů, které potlačují houbové choroby plodin.

Výsledky výzkumů tedy ukázaly, že půdě jsou zbytky škodlivých látek v daleko vyšších koncentracích a směsích, než se očekávalo. Jen pomalu se totiž rozpouštějí nebo mají dlouhý poločas rozpadu, dlouho se rozkládají.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: Spotřebitel