Krize urychlila rozhodování firem o outsourcingu

06.07.2020 | , ASB GROUP
Komerční sdělení


Expanze do Maďarska, otevření druhé pobočky v Polsku a na tamním trhu také akvizice renomované daňové firmy. To je jen drobný výčet obchodních aktivit poradenské společnosti ASB Group v uplynulých dvou letech. A jak ovlivnila pandemie poradenský byznys? „U části firem pandemie urychlila proces rozhodování o outsourcingu,“ říká Dan Ledvinka, Group Business Development Director z ASB Group.

Co přináší firmám outsourcing účetnictví, daní a mezd? 

Outsourcing určitě není vhodný plošně pro všechny společnosti, to je fér zmínit otevřeně hned v úvodu, ale tam kde jsou firemní procesy odpovídající, může být velmi užitečným partnerem. Uvedu příklad: česká technologická firma, která má unikátní data-driven řešení a jak o firmu, tak o finální produkt mají zájem investoři i zákazníci. Takováto firma se pravděpodobně nejvíce soustředí na vývoj/produkt a v závěsu pak na marketing a obchod. Ale stejně jako další firmy musí řešit i ostatní firemní procesy, jako jsou IT, finance, účetnictví, daně, právo, HR a mzdy zaměstnancům. My vlastně říkáme, dělejte na maximum to, co je „motorem“ vašeho podnikání a na ostatní procesy si najměte experty. 

U non-core procesů je vždy na zváženou, např. v kontextu velikosti firmy, objemu práce, mzdových nákladů atd., zda je efektivní budovat vlastní tým, anebo celou službu a s ní související riziko přenést právě skrze outsourcing na externího partnera. Nepostradatelnou výhodou outsourcingu je určitě široké spektrum odbornosti a komplexní vhled do dané problematiky ze strany konzultantů či celých týmů, kteří pro klienta pracují. Do popředí bych vložil určitě zastupitelnost, která je v této formě nenahraditelná a velmi náročná při variantě budování interního týmu. V neposlední řadě jsou nespornou výhodou outsourcingu moderní technologie, které jsou již zpravidla součástí automatizačního procesu manuálních úkonů, např. RPA, CDA nebo OCR. 

A jaké jsou nevýhody? 

Řada firem se obává sdílet data s třetí stranou. V tomto ohledu je jednoduché doporučení: vždy se obracet na zavedené firmy, které mají důkladně propracované interní postupy, jak nakládat s takovými citlivými údaji a zároveň za sebou mají prokazatelné zkušenosti i odpovídající reference. 

Z jiného úhlu pohledu je nevýhodou outsourcingových firem určitě vysoká míra konkurence v získávání talentů, proto je extrémně důležité soustředit se kromě klientských služeb i na dlouhodobé budování značky jako zaměstnavatele. ASB v tomto ohledu navazuje hlavně na jedinečnou DNA: tedy charakter rodinné firmy s velmi kvalitním zázemím, s možností rychlého kariérního růstu, zapojením do zajímavých projektů pro převážně zahraniční klienty. 
 
Jaká rizika za klienty přebírá firma jako ta vaše? 

Přebíráme všechna rizika, tedy do naší činnosti se převádí i odpovědnost za správnost všech procesů. Většině klientů poskytujeme komplexní službu, při které přebíráme riziko za správné zpracování účetnictví podle lokálních i mezinárodních standardů, finanční reporting a správnost všech dat (na základě kterých se manažeři následně strategicky rozhodují), zpracování všech daní, zajištění výplat pro zaměstnance a související HR úkony. Převážně zahraničním klientům pak zajišťujeme také korporátní služby, které zahrnují asistenci při vzniku právní entity, komunikaci se státní správou i dodavateli a správnost všech dokumentů, čímž částečně nahrazujeme back-office oddělení. 

Kromě těchto podnikových procesů poskytujeme také poradenství v oblasti transakcí, převážně jde o akvizice, kdy přebíráme riziko za správnou finanční a daňovou prověrku firmy (tzv. due diligence), kterou se investor chystá koupit. 

Kdo je typický klient, jsou to spíše menší nebo větší firmy a změnilo se to vlivem pandemie koronaviru?  

Působíme v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, celkově je to tedy více než 800 klientů ze zhruba 30 zemí světa. Mohou to být například realitní investoři a fondy, retailové společnosti, e-commerce, výrobní či technologické společnosti. Poptávku po outsourcingu máme z většiny sektorů a trend vidíme v čím dál častějším využití našich služeb ze strany středně velkých firem (SME). Nemyslím si, že by situace okolo pandemie výrazně proměnila profil cílové skupiny, ale zcela jistě to mohlo samotné rozhodnutí, zda outsourcing využít, značně urychlit nebo znovu otevřít toto téma jako jednu z alternativ. Velká část firem musela během několika dní přejít na model vzdálené práce a tomu samozřejmě plně přizpůsobit IT infrastrukturu a zabezpečení. To bylo celkem komplikované zadání a obzvláště pak pro společnosti s nižší úrovní IT procesů to nebylo jednoduché. V tomto má outsourcing velkou výhodu, jelikož s nejmodernějšími technologiemi pracuje na denní bázi. Na mnoho firem to mělo také ekonomický dopad, což se projevilo v mnoha oblastech, tím myslím hlavně finanční úspory, krácení úvazků či dokonce scénář propouštění. Což potvrdila i reakce trhu doprovázená zvýšenou poptávkou po externích mzdových či účetních službách. 

Zmíněné služby jsou tedy aplikovatelné například pro startup z USA, který expanduje do Evropy, zavedený retail s kamennými obchody i investiční fondy? 

Přesně tak, všechny zmíněné subjekty tyto služby musí řešit. Kromě oblasti BPO (tzv. business process outsourcing) je naší druhou servisní linkou již zmíněné transakční poradenství, které je z pohledu cílové skupiny taktéž vcelku rozmanité, např. private equity fondy, investiční skupiny a asset manažeři ze zahraničí i ČR.  

Poradenská skupina ASB se dlouhodobě profiluje hlavně v transakčním poradenství investorům do komerčních nemovitostí v regionu CEE. Pro představu, za poslední roky se jednalo o transakce v hodnotě přesahující EUR 1 bln (ca 27 miliard CZK). V tomto sektoru máme díky odbornosti našich lidí vybudované velmi silné renomé.  

Vidíte ochlazení akvizičního trhu? 

Pokud se týká českého realitního trhu, tak určitě. Transakce v pokročilejší fázi se většinou úspěšně dokončily, ale o nově rozjednaných po vypuknutí pandemie COVID-19 nebylo na trhu téměř slyšet. Nyní, tedy během června již vidíme drobné transakční oživení, ale zatím to neplatí pro „velký“ realitní byznys. Samozřejmě, vždy je to o strategii daného investora, ale spíše si myslím, že aktuálně je větší téma udržení výkonnosti portfolií, speciálně pak u investičních struktur typu nemovitostních fondů, které budou pravděpodobně koncem roku řešit možnost poklesu výnosů z titulu přecenění majetku (což se ale může projevit s odloženým efektem), bankovní financování bude pravděpodobně také komplikovanější a téměř jistě budou fondy řešit celou řadu dotazů od investorů. Na druhou stranu, asi všichni vnímáme, že ještě v době konjunktury byly problémem pro větší aktivitu transakčního trhu převážně vysoké ceny komerčních nemovitostí, a proto by současná situace mohla přinést i korekci trhu a vygenerovat celou řadu investičních příležitostí. 

O ASB Group 

ASB Group je poradenská skupina aktivní na trzích regionu středních a východní Evropy. V České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku zaměstnává téměř 250 expertů na oblasti účetnictví, daní, mezd, korporátních služeb a transakčního poradenství, které v rámci outsourcingu zastřešují pro mezinárodní i tuzemské klienty. V oblasti transakčního poradenství ASB Group asistovala u transakcí hodnotou přesahující více než EUR 1 bln a to převážně realitním investorům při investicích v regionu CEE.

Články ze sekce: Komerční sdělení