OSVČ, dohodáři a společníci s. r. o. již mohou žádat o kompenzační bonus. Kdy se začne vyplácet?

05.11.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kteří pracovníci na dohodu a společníci s. r. o. budou mít nárok na kompenzační bonus? Co musí splnit? Jak o kompenzační bonus žádat? A za jaké období bude kompenzační bonus vyplácen? Jakou bude mít hodnotu?  

Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DDP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ) i společníci malých s. r. o. si dle vládního návrhu budou moci požádat také o kompenzační bonus. Za jaké období a kolik si budou moci "dohodáři" a společníci s. r. o. žádat?

Zdroj: Shutterstock

Výše kompenzačního bonusu pro společníky s. r. o. a dohodáře

Výše kompenzačního bonusu má činit 500 Kč denně pro společníky a dohodáře.

Za jaké období bude kompenzační bonus vyplácen?

Kompenzační bonus pro společníky a dohodáře se minimálně bude vyplácet za období od 5. října do 20. listopadu 2020, tedy za 48 dnů, celkem tedy budou moci žádat o 24 000 Kč. 

Dohodáři již mohou žádat o kompenzační bonus za měsíc říjen, ten by měl být vyplácen od pondělí 16. listopadu 2020.

Při dalším prodloužení nouzového stavu se automaticky prodlužuje i období, za které by mohli dohodáři a společníci žádat.

Nárok na kompenzační bonus

Nárok mají OSVČ, lidé pracující na dohodu či společníci s. r. o., jejichž převažující část příjmů náleží mezi zakázané či omezené činnosti kvůli omezujícím opatření v boji s koronavirem.

Tip: Které OSVČ mají nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus a dohodáři

Lidé pracující na dohodu mají na kompenzační bonus nárok v případě, že mezi červnem a zářím vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP či DPČ) a byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci.

Nárok na kompenzační bonus a společníci s. r. o.

Společníci společností s ručením omezeným (s. r. o.) budou mít nárok na kompenzační bonus, jestliže s. r. o. má maximálně 2 společníky či společníci pochází jen z jedné rodiny.

Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzní v přímé řadě, sourozenec, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata a manželé či registrovaní partneři.

Společnost s ručením omezeným musí mí obrat alespoň 180 tisíc Kč.

Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Společníci nesmí žádat za s. r. o., která je v úpadku či v likvidaci nebo je nespolehlivým plátcem či osobou dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Tyto podmínky museli společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Jak a kdy budou moci dohodáři a společníci žádat o kompenzační bonus?

O kompenzační bonus již lze žádat na stránkách finanční správy, přestože návrh ještě neprošel celým legislativním procesem.

Kompenzační bonus se začne vyplácet až poté, co zákon nabyde účinnosti.

Žádost o kompenzační bonus je poměrně jednoduchá a její vyplnění zabere několik minut.

Žádat o kompenzační bonus je možné vyplnit na stránkách Finanční správy. Žádost lze poslat řadou forem:

  • vyfocenou (stačí telefonem) či naskenovanou e-mailem (nutno vytisknout a ručně podepsat),
  • vyfocenou (stačí telefonem) či naskenovanou datovou schránkou (adresu datové schránky vašeho územního pracoviště Finančního úřadu najdete zde),
  • pomocí aplikace Elektronického podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně na podatelnách finančních úřadů.

Žádost obsahuje čestné prohlášení o tom, že dotyčná osoba splňuje zákonné podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu, dále je nutné uvést identifikační údaje, číslo účtu a období, za které o kompenzační bonus dotyčná osoba žádá. O kompenzační bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení bonusového období.

Tip: Adresář a adresy a e-maily územních pracovišť Finančních úřadů

Kdy bude kompenzační bonus schválen?

Návrh kompenzačního bonusu pro dohodáře, společníky a OSVČ musí schválit ještě prezident České republiky.

O tom, kdy bude kompenzační bonus vyplácen, vás budeme informovat na našich facebookových stránkách Finance.cz.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY