Přehled změn DPH pro e-shopy v roce 2021. Jak zasáhnou e-commerce?

08.04.2021 | , Filipesmedia
Komerční sdělení


Od data 1. 7. 2021 se mimo jiné rozšíří zvláštní režim jednoho správního místa na prodej zboží do zahraničí.

Pokud jako e-shop prodáváte zboží do jiných členských států EU, musíte sledovat obrat pro plátcovství v každé zemi. Při překročení obratu v jiné zemi (třeba na Slovensku) se musíte v dané zemi registrovat k DPH a odevzdávat tak dvě přiznání ve dvou různých státech.

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH je proto pro poskytovatele vybraných činností zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (dále jen „MOSS“), od 1.7. 2021 přejmenován na OSS. 

Co znamená jedno správní místo (OSS)?

Jedná se o elektronický systém, který zjednodušuje povinnosti související s DPH pro osoby prodávající zboží či služby v rámci zemí Evropské unie. OSS umožňuje zaregistrovat se elektronicky k DPH v jednom členském státě pro veškerý prodej zboží na dálku na území celé Evropské unie. Jako podnikatel se tak můžete vyhnout registraci k DPH ve více členských státech.

V České republice je pro MOSS místně příslušným (správcem daně) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. V rámci jednotného správního místa pak bude možné zvolit si specifické režimy podle toho, který bude subjektu vyhovovat pro jeho situaci a transakce:

  • OSS v rámci EU,
  • OSS pro subjekty mimo EU,
  • OSS pro dovoz do EU.

Režim jednoho správního místa umožní daňovým subjektům soustředit veškeré ohlašovací povinnosti do jedné země Evropské unie prostřednictvím nového daňového čísla jedinečného pro každý z režimů jednoho správního místa (OSS). Finanční úřady členských států si následně DPH přerozdělí. 

Tento systém tedy eshoperům ušetří povinnost registrace k DPH ve více státech EU. Zároveň se tento režim rozšíří na poskytování veškerých služeb konečným spotřebitelům – nepodnikatelům.

Zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek ze zahraniční

Eshopeři zbystřete! Nakupujete zboží ze zahraničí? Balíčky z Číny se vám prodraží. Nyní jsou balíčky ze zahraničí do 22 EUR osvobozeny od DPH. Evropská Rada ale v prosinci 2017 schválila nový daňový balíček, v jehož důsledku bude tato výhoda zrušena. Od 1. 7. 2021 vstupuje v platnost novela, která osvobození DPH u malých balíčků ze třetích zemí ruší. 

Prodejci využívající Dropshipping tak budou muset detailně prověřit své zásobování ze zemí mimo EU.

Limity pro clo a DPH

Do konce července 2021 platí tato pravidla:

  • Zásilka do 22 EUR – bez DPH a bez cla.
  • Zásilka od 22 EUR do 150 EUR – s DPH a bez cla.
  • Zásilky nad 150 EUR – s DPH i se clem (nutná celní deklarace).

Od 1. července 2021 však budou i zásilky do 22 EUR podléhat DPH. 

Vedle zrušení osvobození od DPH novela zavádí také nutnost zastoupení přepravce v celním řízení, které stojí kolem 200 Kč.

Čínské e-shopy na nové zavádění DPH i na celní řízení pružně reagují. Celnímu řízení se dá vyhnout otevřením výdejního skladu či prodejny. Čínské e-shopy otevírají nové sklady a kamenné prodejny po celé Evropě, čímž odpadnou náklady na poplatky za celní řízení.

Změny v obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba, která usnadňuje dodání zboží nebo služby za použití elektronického rozhraní. To je elektronické tržiště, portál či jiná platforma. Může to být například poskytnutí služby od Uberu, dodání zboží od Amazonu nebo zprostředkování ubytování pomocí platformy Airbnb.

Na provozovatele online platforem se s novými předpisy budou vztahovat i nové povinnosti. Mezi ně patří i povinnost vést záznamy o všech obchodech, které se uskuteční prostřednictvím těchto platforem. Ty budou muset být pro účely DPH uchovávány po dobu 10 let.

Nově se pro stanovení místa plnění zavádí další pravidla – cílem nových pravidel při elektronickém obchodování je omezení daňových podvodů.

Co přináší Brexit

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stalo 1. 1. 2021 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU. 

Zboží, které je nyní přepraveno ze Spojeného království do zemí EU, podléhá celnímu dohledu a může být předmětem celních kontrol v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 

Na rozdíl od toho u dovozu zboží z Evropské unie na území Spojeného království britská vláda odkládá administrativní povinnosti pro dovážené zboží živočišného původu z EU o šest měsíců do 1. října 2021. Až do 1. ledna 2022 pak odkládá i samotné fyzické celní kontroly na hranicích (při vstupu do UK). Pro ostatní zboží se prodlužuje odklad doložení celních deklarací do 1. 1. 2022. Důvodem je snaha nezatížit firmy v době pandemie další administrativou, ale i absence fyzické infrastruktury pro hraniční kontroly.

Kristýna Zápecová, Zápecová Financial s.r.o.

Autorka

Autor článku

Komerční sdělení

Články ze sekce: Komerční sdělení