Co se stane, když zrušíte zaplacený zájezd?

17.08.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Může se to stát skutečně každému. Řada lidí se těší na dovolenou, ale následkem nemoci, úrazu anebo osobních problému bude muset zájezd zrušit. Na co v takové situaci máte právo? A čekají vás nějaké poplatky?

Odstoupení od smlouvy o zájezdu na dovolenou anebo zkrátka jen o cestě do zahraničí blíže rozvádí § 2533 až § 2536a nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zákazník má pak mnohem více možností než pořadatel. Ten má oproti němu docela svázané ruce.

Kdy můžete odstoupit od zájezdu?

Klient cestovní kanceláře může od zájezdu odstoupit prakticky kdykoliv, zatímco sám pořadatel pouze v případě, je-li zájezd zrušen anebo pokud klient nějakým způsobem poruší své povinnosti.

Přesto to u zákazníků není tak jednoduché, a to zvláště po finanční stránce. Důležitou roli zde totiž hraje odstupné, které bude muset zákazník pořadateli za odstoupení od smlouvy a zrušení cesty uhradit.

Jak vysoké je odstupné u zrušení zájezdu?

Pokud je ujednáno už rovnou v samotné smlouvě, musí být přiměřené. Tato přiměřenost se pak odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení a momentem zahájení zájezdu. Vždy se však berou v potaz i očekávané úspory nákladů a příjmy z náhradního využití služby.

Pokud odstupné není ujednáno, tak se podle České obchodní inspekce rovná ceně zájezdu, která se sníží o úspory nákladů a příjmy z náhradního využití služby. ČOI také rovněž vysvětluje, že pořadatel zájezdu, čili cestovka bude mít úsporu na neodvedených platbách nebo vrácených platbách svým dodavatelům. Ještě větší úspora vznikne, pokud se zájezd podaří prodat někomu jinému.

Zrušení zájezdu: odstupné, poplatky, pojištění storna

Zdroj: Depositphotos

 

Od čeho se odvíjí výše odstupného při odstoupení od smlouvy?

Nejčastěji je ve smlouvách sjednáváno jako procentní podíl z ceny zájezdu anebo jako pevně daná částka. Oba případy jsou však závislé na časovém předstihu, se kterým od smlouvy o zájezdu odstoupíte. Logicky tedy čím později odstoupíte a čím více se blíží datum zájezdu, tím budete platit pořadateli více.

Také se však můžete setkat s tím, že si cestovní kanceláře v podmínkách smlouvy samy určí účtování odstupného ve výší skutečných nákladů, jestliže jsou vyšší než zmíněný procentní podíl. Mezi tyto náklady lze zařadit:

  • cenu letenky,
  • platby hotelům, které nelze vrátit,
  • úhrady za další služby cestovního ruchu (např. zaplacené výlety v dané destinaci).

Čtěte také: Zpozdil se vám let nebo zavazadla? Řekněte si o finanční kompenzaci

Kdy nebudete cestovní kanceláří hradit odstupné?

Dle § 2535 se jedná o situace, kdy v místě cílové destinace (určení cesty nebo pobytu či bezprostředním okolí) vznikly před zahájením zájezdu nevyhnutelné a mimořádné okolnosti s tím, že mají dopad na samotný zájezd nebo na přepravu osob.

Zákazník zde nebude platit žádné odstupné pořadateli, vzniká mu dále nárok na vrácení veškerých plateb, které zaplatil, nikoliv však na případnou vzniklou škodu.

Dále se odstupné také ze zákona nehradí tehdy, pokud má pořadatel právo (dle ujednání smlouvy) zvýšit cenu zájezdu, ale provede tak o více než 8 %. Zákazník může od smlouvy odstoupit, ale lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí končit před zahájením zájezdu. Pokud tak neučiní, jeho nečinnost se považuje za souhlas. Zde navíc také vzniká nárok na vrácení všech plateb, náhrada škody se použije přiměřeně.

Proti poplatkům se můžete připojistit

Pokud si k zájezdu sjednáváte cestovní pojištění, je také dále možnost připojistit si storno zájezdu. Počítejte však s tím, že i zde funguje určitá spoluúčast (nejčastěji 20 %) a navíc rozhodně nepokryje všechny důvody ke zrušení. To, co kryje vaše připojištění, se dočtete v podmínkách smlouvy. Nejčastěji se pak jedná o zdravotní komplikace.

TIP: Srovnání cestovního pojištění

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát