Svobodná firemní kultura přináší vyšší produktivitu i radost z práce

16.07.2021 | , PR článek
DANĚ


Tomáš Hajzler, první propagátor svobodného řízení firem v ČR řekl: „Dělejte, co milujete a milujte, co děláte.“ Ve chvíli, kdy se totiž budete tímto citátem řídit, práce, ve které trávíte velkou část svého života, vás bude bavit a naplňovat. A na tom také staví takzvané svobodné firmy, o kterých vám povíme více v následujících řádcích.

Úvod: Co to vůbec firemní kultura je?

Firemní neboli podnikovou kulturu je možné popsat jako soustavu hodnot, norem, přesvědčení, domněnek a postojů, které mají vliv na chování a jednání zaměstnanců. Jinými slovy je možné firemní kulturu vnímat jako to, čemu lidé ve firmě věří, jak pracují, jak komunikují a také jak se chovají, a to nejen v práci, ale i navenek. Vzhledem k tomu, že je každý člověk jiný, také kultura každé firmy je jedinečná.

Porozumět firemní kultuře je poměrně snadné, když víte, jak na to. Stačí si uvědomit, z jakých základů vychází a poznat, jak se lidé ve firmě chovají v práci i mimo ní a jak komunikují a pracují. I přesto, že je v současnosti firemní kultura často v rukou HR, podle odborníka Filipa Černého by měl firemní kulturu řídit a transformovat CEO, tedy nejvýše postavená osoba společnosti.

Zdroj: Unsplash

Jak firemní kulturu budovat?

Je dokázáno, že skvělá firemní kultura je přímou cestou k vysokému pracovnímu nasazení lidí v týmu. Podle odborníků může zdravá firemní kultura zvýšit výkonnost společnosti až o 30 %. Atmosféra ve firmě ovlivňuje úspěch nebo neúspěch při dosahování cílů, má vliv na vyšší efektivitu práce, vede k vybudování stálého a schopného týmu a je také velmi důležitá při náboru nových kolegů. Neovlivňuje však jen lidi ve firmě, ale má vliv také na zákazníky a obchodní partnery.

Každá firma by proto měla v první řadě vědět, jaké jsou její hodnoty a vize. O hodnotách a vizích však nestačí jen mluvit, ale musí se podle nich chovat vedení i samotná společnost. Je také důležité do firmy vybírat lidi, kteří do vaší firemní kultury zapadnou a ptát se svých zaměstnanců na feedback neboli zpětnou vazbu. Díky tomu zjistíte, zda nemají s něčím problém nebo by něco nechtěli vylepšit.

4+1 typů organizačních struktur podniku

V praxi je možné se setkat s celou řadou funkčních organizačních struktur, tyto struktury se však odvíjejí od čtyř základních typů.

Liniová organizační struktura

Jedná se o nejstarší typ organizační struktury firmy, který je založený na uplatňování principu jediného odpovědného pracovníka a lineárního vedení.

Funkcionální organizační struktura

Velmi oblíbenou organizační strukturou je funkcionální organizační struktura, které je založena na tom, že má zaměstnanec různé nadřízené pro různé oblasti organizace.

Liniově štábní organizační struktura

V současnosti nejrozšířenější organizační formou je liniově štábní struktura, která kombinuje liniovou a funkcionální strukturu. Její výhodou je podpora týmové práce i úzká spolupráce vedoucích pracovníků a specialistů.

Maticová organizační struktura

V případě, že je liniově štábní struktura doplněna o další strukturu, určenou k řešení konkrétního projektu, mluvíme o maticové organizační struktuře firmy.

Tyrkysové organizace

Kromě těchto čtyř základních organizačních struktur se můžete setkat i s takzvanou tyrkysovou organizací, která je v současnosti považovaná za nejdokonalejší způsob organizace práce. V tyrkysových organizacích jsou zaměstnanci a pozitivní dopad na společnost považované za důležitější než zisk a místo plnění předem stanovených cílů je kladen důraz na naplňování hodnot společnosti a na kreativitu. Více o tyrkysových organizacích se dozvíte v článku Tyrkysové organizace: revoluce v řízení lidí i budoucnost podnikání.

Firemní kultura

Zdroj: Unsplash

Požádejte své zaměstnance o zpětnou vazbu. 

Vsaďte i vy na svobodnou firemní kulturu

Svobodná kultura ve firmě spočívá v tom, že se zaměstnanci vzájemně tolerují, naslouchají si a společně také řeší problémy. Zatímco klasické firmy s hierarchickým uspořádáním jsou nastaveny tak, že níže postavení zaměstnanci plní plány určené nadřízenými, kteří jsou za výsledek zodpovědní, svobodná firma je založena na zodpovědnosti každého pracovníka. Neznamená to však, že zde nejsou lidé na vedoucích pozicích, tyto pracovníci jsou však vnímaní spíše jako koordinátoři činnosti ostatních členů v týmu.

Co vám svoboda ve firmě přinese

Z průzkumů vyplývá, že pro zaměstnance je velmi důležité, aby se mohli sami rozhodovat o tom, co, kdy, kde a jak dělat. Svoboda v práci je důležitější než finanční ohodnocení pro 6 oslovených z 10. Pro zaměstnavatele je to jasný signál k tomu, že by měli svobodnou kulturu zavést i ve své firmě.

Svobodná kultura, nebo také svobodná firma, je cestou, jak odhalit skrytý potenciál svých zaměstnanců. Když jim necháte volnou ruku, možná vás překvapí, s kolika novými, inovativními nápady a vylepšeními vaši zaměstnanci přijdou.

Opravdová svoboda má své hranice

Je ovšem důležité uvědomit si, že svobodná firma není vhodná pro všechny. Je ideální zejména pro menší firmy, ve kterých pracují lidé na kreativních pozicích, nebo pro firmy, které nemají příliš velkou konkurenci. Některé z principů svodné firmy však mohou využít i velké firmy. To, že je to opravdu přínosné, dokazují i největší giganti na trhu, například Google nebo IKEA.

Principy svobodné firemní kultury

Svobodná firma je založena na několika principech.

Společný smysl, vize a firemní hodnoty

Prvním z principů je společný smysl a vize, kdy všichni ve firmě vědí, proč danou práci dělají a dělají ji proto, že chtějí. Zaměstnanci navíc sdílejí i morální a etické hodnoty.

Důležitost firemní kultury

Zdroj: Unsplash

Sdílení hodnot je základem pro stabilní pracovní kolektiv.

Možnost volby

Zaměstnanci mohou k pracovním úkolům přistupovat podle vlastního uvážení. Je na nich, jak a kde budou pracovat, pokud jejich činnost vede k naplnění cílů.

Dialog a naslouchání

Každý ve firmě má právo vyjádřit svůj názor a pracovníci si vzájemně naslouchají a poskytují si cennou zpětnou vazbu.

Decentralizace vedení

Důležitým principem svobodné firmy je skutečnost, že se na řízení a rozhodování podílejí všichni, a ne pouze vedení společnosti.

Zodpovědnost

Aby firma fungovala tak, jak má, musí se všichni ve firmě chovat zodpovědně, aby svým jednáním směřovali k naplnění společných cílů i vizí.

Transparentnost

Důležitým principem svobodné firmy je i transparentnost. Všichni zaměstnanci tak mají přehled o tom, jaké jsou firemní strategie i jak se firmě zrovna daří, mají také přehled o platech ostatních.

Fair play

Všichni zaměstnanci jsou k sobě otevření, důvěřují si a chovají se k sobě férově.

Závěrem

Teď už víte, proč je fungující firemní kultura důležitá, co je to svobodná kultura firmy a jaké jsou její principy. Když budete o firemní kulturu ve vaší společnosti pečovat, vrátí se vám to v podobě vyšší spokojenosti, loajality i produktivity vašich zaměstnanců.

 

Štítky:

Články ze sekce: DANĚ