Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou při narození dalšího dítěte, jak na to?

01.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste na rodičovském příspěvku a chtěli byste ho najednou dočerpat? Co musíte splňovat a kdy vám to bude umožněno? A jak o vyčerpání zbytku rodičovského příspěvku žádat?

Od července začala platit novela zákona o státní sociální podpoře, která umožňuje dočerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte. Rodič na rodičovské dovolené, tak při narození dalšího dítěte nepřijde o nevyčerpanou částku. Jak na dočerpání rodičovského příspěvku?

Zdroj: Shutterstock

Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou

Do 28. července 2021 šlo čerpat rodičovský příspěvek v celkové výši 300 000 Kč (450 000 Kč při narození vícerčat) pouze na nejmladší dítě v rodině, což při narození dvou dětí brzy po sobě mnohdy znamenalo, že o část rodičovského příspěvku rodina přišla, protože ho zkrátka nestihla vyčerpat. 

V roce 2020 tak rodičovský příspěvek nevyčerpalo přibližně 12 tisíc rodin,

V průměru rodina nestihla dočerpat vyčerpat 80 000 Kč. Navíc řada nízkopříjmových rodin odkládala narození dalšího potomka právě kvůli dočerpání rodičovského příspěvku. To se ovšem mění.

Nárok na dočerpání rodičovského příspěvku mají ty rodiny, které čerpaly rodičovský příspěvek na předchozí dítě a před plným dočerpáním rodičovského příspěvku se jim od 28. července 2021 narodí další dítě.

Rodiny, které nestihly vyčerpat plnou výši rodičovského příspěvku a další dítě se jim narodilo 27. července 2021 či dříve, nemají na jednorázové dočerpání nárok.

Pokud byla částka nedočerpána z důvodu nástupu na peněžitou pomoc v mateřství 6 či 8 týdnů před porodem, a dítě se narodí 28.července 2021 a později, ke dni narození jsou splněny podmínky dané zákonem, pak nárok na doplatek vznikne.

Co udělat pro dočerpání rodičovského příspěvku najednou?

Jednorázová výplata rodičovského příspěvku proběhne poté, co rodič oznámí úřadu práce, že se do rodiny narodilo nové nejmladší dítě.

Podmínka jednorázové výplaty částky je, že:

  • alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo
  • alespoň jeden z rodičů k tomuto datu je samostatně výdělečně činný.

V případě osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se musí jednat o osobu, která je ke dni narození nejmladšího dítěte považována pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou.

O jednorázové výplatě částky nevede úřad práce žádné řízení, ani nevydává rozhodnutí. Úřad práce zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu je možné podat písemné námitky.

Úřad práce ČR při splnění podmínky vyplatí zbývající část rodičovského příspěvku, který rodina nestačila vyčerpat.

Kdo na dočerpání rodičovského příspěvku nedosáhne?

Obecně lze říci, že rodiče, kteří nepracují, tak nebudou smět dočerpat zbývající výši rodičovského příspěvku, protože nesplní podmínku k dočerpání rodičovského příspěvku.

Tito rodiče rovněž nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nicméně mohou čerpat řadu dalších dávek, například přídavky na dítě. Ty byly novelou zákona o státní sociální podpoře také zvýšeny.

Smůlu mají pak ty rodiny, kterým se další dítě narodilo před 28. červencem 2021.

Jaká je výše rodičovského příspěvku a jak jej lze čerpat?

Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2020 zvýšil na 300 000 Kč (450 000 Kč u vícerčat). Do té doby měl výši 220 000 Kč (330 000 Kč u vícerčat).

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Na rozdíl od mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud máte dítě do 4 let věku. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat.

Měsíční částku si rodič stanovuje sám, je ovšem ovlivněn výší svého předchozího příjmu. Maximální výši vašeho rodičovského příspěvku si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Tip: Vypočítejte si výši rodičovského příspěvku v naší kalkulačce

Maximální měsíční příspěvek je pro rok 2021 stanoven na 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč) a tato částka se každý rok zvyšuje.

Nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství je 10 000 Kč (15 000 Kč u vícerčat).

Minimální měsíční rodičovský příspěvek je 50 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY