Kolaborativní roboti najdou své uplatnění i v potravinářství

27.08.2021 | , Futurino
Komerční sdělení


Ačkoli si řada lidí stále představuje, že jsou roboti využívání jen pro velmi těžké úkony, opak je pravdou. Jedním z odvětví, kde nacházejí uplatnění kolaborativní roboti je třeba potravinářství. Zde jsou tito roboti používání pro opakované činnosti či práci v nepříznivých podmínkách.

Roboti nejen zefektivňují, ale i chrání


Oproti svým zavalitým předchůdcům se kolaborativní roboti vyznačují kompaktnějšími rozměry, ale především propracovanými rameny. Díky širokému rozsahu možných pohybů a dokonalé preciznosti je možné kobota neboli kolaborativní robota využít při řadě činností.

Dnes je naprostým standardem, že jsou kolaborativním robotům svěřovány opakované úkoly ve stabilně chladném či naopak velmi teplém prostředí. To se samozřejmě kladně odráží na zdraví zaměstnanců, kteří se navíc mohou věnovat činnostem, jenž se zaměřují na kvalitu a ne kvantitu. Díky tomu se dnes již často mluví o kobotech jako o robotických kolezích. V podnicích, kde jsou navíc koboti užívání při práci s ostrými a jinými nebezpečnými nástroji, postupně klesá míra pracovních úrazů.

Pro dokonalé přizpůsobení se požadovaným činnostem jsou dnes tito roboti dostupní v rozličných velikostech, a to již od kompaktních stolních modelů. Kolaborativní roboti se v potravinářství pravidelně používají v oblasti balení výrobků či manipulace s těžkými břemeny.

O bezpečnost vašich zaměstnanců se pak vždy starají nejmodernější technologie. Nemusíte se tak bát, že by docházelo k úrazům, když se člověk a kobot z nepozornosti střetnou. Kolaborativní roboti jsou naprogramová-ni tak, aby snížili vyvíjenou sílu, zpomalili a případně i zcela zastavili. Až člověk či jiná překážka opustí pra-covní prostor kobota, může začít automaticky zase pracovat.

Skvěle navrženo a dokonale konstruováno


Nemusíte se obávat, že by použitím kobotů ve vašem podniku nějak ohrozilo kvalitu a nezávadnost vašich produktů. Právě naopak! Tak jako všechny koncepty z oblasti průmyslu 4.0 jsou byli i kolaborativní roboti navrženi tak, aby všechny použité materiály byly zdravotně nezávadné. Navíc je díky jejich specifické povr-chové úpravě a ergonomii omezeno ulpívání prachu či jiných nečistot. Nehrozí tak, že z vašeho kobota do vý-robku spadlo jediné smítko či přenesl do produktů mikroby. Takže nechrání jen vaše zaměstnance, ale i vaše zákazníky.

Právě dokonalá konstrukce a jednoduchá obsluha je zárukou naprosto přesného opakování manuálních činnos-tí. Důkazem může být i to, že koboti jsou používání i při balení a zpracování vajec. Navíc na rozdíl od zaměst-nanců dokáže pracovat nonstop.

Jen pro velké a střední podniky? Zažitý omyl!

Již před lety odzvonilo dobám, kdy se využívali kolaborativní roboti pouze ve velkých a středně velkých fir-mách, protože investice byla příliš vysoká a s dlouhou návratností. Dnes jsou koboti součástí i malých zpraco-vatelských podniků. Můžete si totiž zvolit požadovanou velikost a schopnosti robota, kromě toho dnes už ne-potřebujete programátora. I flexibilita těchto robotů je na mnohem vyšší úrovni. Za pár hodin může být na-chystán na jiném úseku pro naprosto odlišnou činnost! Takže už žádné dlouhé odstávky v řádu i několika směn, což se na efektivitě výrazně projeví.

Zdroj obrázku: kung_tom / Shutterstock.com
 

Články ze sekce: Komerční sdělení