Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí v 5 krocích

18.03.2022 | , unsplash.com
Komerční sdělení


Vlastníkem nemovitosti se kupující nestává podpisem kupní smlouvy, ale nemovitost nabývá do vlastnictví až zápisem do katastru nemovitostí. Ihned po podpisu kupní smlouvy musí tedy kupující podat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Připravili jsme pro vás 5 kroků, jak návrh správně podat.

1. Důkladně připravte kupní smlouvu

Základem každého převodu nemovitosti je písemná kupní smlouva. Jakákoliv chyba v ní může vést k zamítnutí vkladu a stěhování oddálit i o měsíce. Doporučujeme kupní smlouvu sepsat se specializovaným právníkem, který má s těmito typy smluv zkušenosti a ví přesně, na co si dát pozor a co neopomenout.

2. Sepište návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pro návrh budete potřebovat formulář, který naleznete na stránkách Českého katastrálního úřadu. Zde je třeba správně vyplnit všechny požadované údaje. Online aplikace si sama načte všechny údaje z katastru, stačí zadat název katastrálního území, číslo listu vlastnictví a osobní údaje smluvních stran.

3. Ověřte podpisy

Na návrh na vklad do katastru stačí obyčejný podpis, ale na kupní smlouvu je třeba podpis úředně ověřit. Stačí ověřit jednu kopii smlouvy, tu, kterou zašlete na katastrální úřad. Podpis ověříte na Czech POINTu České pošty, na obecním či městském úřadě a u notáře.

 4. Doručte žádost na katastrální úřad

Kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy, kolek v hodnotě 2000 Kč a dva návrhy na vklad podepsané oběma zúčastněnými stranami doručte osobně, nebo zašlete doporučeně poštou na katastrální úřad. Při osobním doručení vám na podatelně jeden výtisk návrhu vrátí zpět s razítkem katastrálního úřadu.  Po obdržení návrhu informuje katastrální úřad obě smluvní strany a vyznačí danou nemovitost v katastru tzv. plombou, která naznačuje, že na daném listu vlastnictví probíhají změny. Nejpozději do 30 a nejdříve za 20 dnů odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva. 20 dnů je ochranná lhůta, kdy můžou zúčastněné strany podat proti návrhu připomínku.

5. Vyhněte se chybám, protahují dobu zápisu

Pokud bude návrh obsahovat nějakou chybu, či v něm bude něco chybět, úřad návrh zamítne. Nejčastěji se jedná o administrativní chyby či nedostatky v žádosti nebo v kupní smlouvě, případně chybějící přílohy. V takovém případě vás úřad vyzve k opravě či doplnění návrhu anebo samotné kupní smlouvy. Pokud se chyba dá odstranit, dostanete lhůtu, ve které musíte provést opravu. Jde-li ale o chybu neodstranitelnou, úřad řízení zcela zastaví. V tomto případě je lepší vzít návrh zpět a podat nový bez chyb a nedostatků.

Autor článku

Komerční sdělení

Články ze sekce: Komerční sdělení