Kdo nedosáhne na mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč?

25.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Které „děti“ nebudou mít nárok na příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč? Kdy se bude příspěvek vyplácet? A jak žádat o příspěvek na dítě? Kdo příspěvek dostane automaticky?

Mimořádný příspěvek na každé dítě ve výši 5 000 Kč schválila vláda pro rodiny s dětmi mladšími 18 let s hrubým příjmem pod 1 milion korun v roce 2021.

Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo znění novely, které určilo, kdo na příspěvek na dítě dosáhne.

Zdroj: Depositphotos

Kdo na příspěvek na dítě nedosáhne?

Na příspěvek na dítě nedosáhnou movití rodiče, jejichž příjem přesáhne 1 milion korun hrubého.

Jestliže má pár v součtu přes 83 334 Kč hrubého, má tato rodina smůlu.

Bohužel na příspěvek nedosáhnou rodiny (včetně samoživitelek či samoživitelů), jejichž dítě oslaví 18 let 1. srpna 2022 či dříve.

Na příspěvek nedosáhnou ani rodiče, kterým se dítě narodí 1. ledna 2023 a později.

Na příspěvek na dítě dosáhnou tedy rodiny s hrubým příjmem pod 1 milion korun, jestliže mají dítě, které je k 1. srpnu 2022 mladší 18 let.

Dále na příspěvek dosáhnou také ti rodiče, kterým se teprve dítě v roce 2022 narodí.

Tip: Vzroste v roce 2022 rodičovský příspěvek?

Jaké jsou další podmínky pro vyplacení příspěvku na dítě?

 

Podmínkou k vyplacení příspěvku je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky (výjimku tvoří děti, které mají povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a současně splňují některou z dalších podmínek stanovených zákonem).

Obdobně jako jiné sociální dávky nebude příspěvek vyplácen do ciziny.

Jestliže jsou rodiče dítěte rozvedení, tak uplatnit tuto dávku může pouze jeden z rodičů.

Nemohou žádat rodiče, kteří mají dítě v ústavním zařízení pro péči o děti či mládež poskytujícím mu „plné přímé zaopatření“.

Kdo nárok na příspěvek na dítě má?

Na příspěvek na dítě má také nárok:

  • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
  • manžel nebo registrovaný partner rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce),
  • vdovec nebo vdova po rodiči (nebo osoby zmíněné v první odrážce),
  • druh nebo družka rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Kdo dostane příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč automaticky?

Příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč bude automaticky vyplacen rodičům dětí mladších 18 let, kteří v červenci 2022 splňují nárok na výplatu přídavku na dítě za červen 2022.

Úřad práce jim v těchto případech vyplatí příspěvek ve výši 5 000 Kč na dítě bez žádosti spolu s přídavkem na dítě v srpnu 2022.

Kdo a jak bude moct o příspěvek na dítě žádat?

Jestliže máte dítě mladší 18 let k 1. srpnu 2022 a máte o příspěvek na dítě zájem, můžete si o něj požádat.

Žádat půjde elektronicky prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva (obdoba aplikace pro humanitární dávku) či prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech pointů), která umožní elektronickou identifikaci, budou vypláceny do konce kalendářního měsíce po jejich přiznání.

Jak a kdy bude příspěvek na dítě vyplácen?

Příspěvek na dítě bude vyplácen bezhotovostně na účet či poštovní poukázkou. Příspěvek budou vyplácet úřady práce.

Mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč bude vyplácen do konce kalendářního měsíce po jejich přiznání.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) avizoval, že úřady práce nebudou rozhodování o žádostech zbytečně protahovat.

Příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč: zdanění a exekuce

Jednorázový příspěvek na dítě se nijak nedaní ani nepodléhá výkonu rozhodnutí či exekuce. Nemůže být rovněž předmětem dohody o srážkách ze mzdy.

Jak jsme již psali minule, příspěvek na dítě se nijak nezapočítává do rozhodného příjmu při posuzování nároku na dávky.

Jak budou rodiče prokazovat příjem pod 1 milion korun hrubého?

Rodiče příjem pod 1 milion korun za rok 2021, tedy příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) a příjem z podnikání, nemusí nijak dokazovat.

Úřad práce si údaje o vašem příjmu zjistí od státních orgánů, právnických a fyzických osob.

Příjem si bude zjišťovat od České správy sociálního zabezpečení či Finanční správy.

Dodejme, že příjem dětí se do hodnoceného limitu nepočítá.

Kdy Úřad práce začne přijímat žádosti?

To se ještě neví, záleží na rychlosti schvalování novely zákona, která musí projít poslaneckou sněmovnou, senátem a musí ji podepsat i prezident republiky.

Příjem žádostí začne pravděpodobně v červenci, o tom vás budeme informovat na našich facebookových stránkách Finance.cz.

Ukončení příjmu žádostí bude přibližně v polovině roku 2023.

Jaké budou výdaje státního rozpočtu na jednorázový příspěvek na dítě?

Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že se příspěvek bude týkat 90 % dětí. Nárok tedy bude mít přibližně 1,8 milionu dětí, což zvýší výdaje státního rozpočtu o přibližně 9 miliard korun.

Další budou náklady na příjem či administraci žádostí, což ministerstvo odhaduje na 30 milionů korun.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY