Problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2023

21.10.2022 | , Internet Info
Komerční sdělení


Online školení bude zaměřeno především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona.

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2022, změny v uplatňování DPH pro rok 2023 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Školení proběhne v úterý 8. listopadu. Přihláška najdete na zde

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Vymezení základních pojmů
 • Vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023
 • Vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku
 • Uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
 • Sazby daně v roce 2023
 • Aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • Odpočet daně v roce 2023
 • Zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023
 • Správa daně v tuzemsku, včetně zrušení registrace plátce v roce 2023
 • Podávání kontrolních hlášení, včetně změn v roce 2023
 • Zvláštní režimu jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS)
 • Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině

Kdo vás školením provede? 

Václav Benda – Dlouhodobě působil na Ministerstvu financí, podílel se na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Jak školení proběhne a jak se na něj přihlásit? 

Školení se koná v úterý 8. listopadu od 9 do 13 hodin. Je online, proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. 
Pro účast stačí vyplnit online přihlášku. Cena školení činí 1 990 Kč bez DPH.