Ruší vás sousedův pes štěkotem? Můžete se bránit několika způsoby

01.02.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Permanentně štěkající pes dokáže znepříjemnit život sousedům v celém domě či v celé ulici, jde-li o rodinné domy. Bránit se můžete několika způsoby.

Nastěhovali jste se do nového domu či bytu, ale od klidně strávených dní či nocí vás ruší neustálý štěkot sousedova psa. Ačkoli je pes nejčastěji chovaným zvířetem v českých domácnostech, neznamená to, že byste si na jeho štěkot museli zvykat a tolerovat ho. Ani to však neznamená, že se hned musíte soudit. Variant, jak situaci řešit, je několik.

Tip: Jaké jsou nejčastější sousedské spory a jak je řešit?

Zdroj: Shutterstock

Sousedův pes nemůže obtěžovat ostatní

Pro začátek ještě uveďme, co vlastně říká zákon. V občanském zákoníku je uvedeno následující: 

Omezení vlastnického práva

§ 1013

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.


Jinými slovy se vlastník domu či bytu musí vyvarovat toho, aby například hlukem obtěžoval ostatní sousedy. „Z hlediska sousedských vztahů lze rušení hlukem, zápachem či jiným způsobem považovat za takzvané imise. Proti nim je možné se bránit, pokud dosahují určité intenzity. Konkrétně musí dosahovat míry nepřiměřené místním poměrům,“ uvedla pro Finance.cz Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. 

Tip: Sousedi pořádají pařby až do rána? Nebojte se ozvat

Co je přiměřené a co ne?

Na otázku, co je ještě přiměřená intenzita a co už nikoli, není jednoznačná odpověď. Záleží totiž právě na místních poměrech. „Jiné poměry a jim odpovídající nutná tolerance bude panovat v rušném centru města a jiná zase na vesnici. V prvním případě můžeme očekávat větší ruch plynoucí z většího výskytu vozidel MHD, restauraci a barů, v druhém musíme počítat s kokrhajícím kohoutem či zápachem z kravína,“ dodává Eduarda Hekšová.

V situaci se štěkajícím psem se tak bude posuzovat například to, jak dlouho hluk trvá, s jakou frekvencí se ozývá, v jaké denní době k němu dochází atd. Vliv může mít i to, jestli se jedná o běžný jev, například bytový dům či daná ulice je plná milovníků psů, nebo zda jde naopak o bytový dům či ulici, kde si obyvatelé zakládají primárně na klidném prostředí.

Tip: Za jakých podmínek povolí soud cestu přes sousedův pozemek, nebo dokonce i zřízení cesty na cizím pozemku?

Co když mi to přijde nepřiměřené?

Ve chvíli, kdy máte pocit, že situace je nepřiměřená, například vás pes opakovaně budí uprostřed noci i přes špunty do uší, je namístě jednat. Jako první by však měla nastoupit snaha o klidné a mírové řešení. Tedy snaha si se sousedem promluvit, vysvětlit mu situaci a zkusit najít společné řešení.

Snadno se totiž může stát, že majitel psa o této nepříjemné situaci vůbec neví. Například chodí na noční směny do práce, a zatímco není doma, pes hlasitě štěká. Přes den takto nevyvádí a majitel psa vůbec netušil, že v noci způsobuje pes sousedům takové nepříjemnosti. Už jen snahou o domluvu tak můžete situaci vyřešit a majitel psa může například upravit své směny či zapracovat na odstranění separační úzkosti u psa.

Tip: Okamžitou výpověď z bytu můžete dostat i za rušení nočního klidu

Jde o nájemníka, nebo vlastníka?

Ne vždy samozřejmě domluva pomůže. Někteří lidé jsou toho názoru, že pes je pes a jeho přirozeností je štěkat. A zda na to má náladu ve dne, či v noci, to nikdo neovlivní. V takovém případě vám nezbývá než jednat.

Pokud je soused se štěkajícím psem nájemníkem, můžete se obrátit na pronajímatele. Ten sice v dané nemovitosti nebydlí a hluk ho tak neobtěžuje, ale možná má zájem o zachování dobrých sousedských vztahů v domě, kde vlastní byt, případně v ulici, kde vlastní dům.

Pronajímatel sice nemůže nájemníkovi zakázat chovat v bytě zvířata, ale může s ním řešit nepřiměřené obtěžování hlukem z důvodu chování těchto zvířat. „Popsané jednání nájemce by bylo možné považovat za hrubé porušení jeho povinností a případně být důvodem pro výpověď nájemní smlouvy,“ uvádí Eduarda Hekšová. 

Pronajímatel tak může nájemníka vyzvat k přijetí vhodných opatření, aby k rušení sousedů už nedocházelo, případně s nájemníkem rozvázat nájemní smlouvu, pokud rušení neustane.

Dochází ke hluku v noci? Můžete volat policii

Pokud k soustavnému obtěžování štěkotem dochází jen přes den, můžete podat stížnost na místním obecním či městském úřadu.

Pokud k rušivému štěkotu dochází opakovaně uprostřed noci, můžete zavolat policii. „Tehdy může obecní či státní policie rušícímu sousedovi udělit pokutu, popř. předat věc příslušnému obecnímu úřadu k provedení správního řízení,“ říká Eduarda Hekšová.

Příslušný úřad pak ve správním řízení může majitele psa vyzvat, aby učinil vhodná opatření k tomu, aby dalšímu obtěžování zamezil. V případě, že se nic nezmění, zbývá vám jediné řešení – soud.

Tip: Před okamžitou výpovědí z nájmu bytu musíte dostat šanci k nápravě

Soudní rozhodnutí je vynutitelné

Řešit sousedské spory soudní cestou by mělo být až poslední možné řešení. Pokud ale selhaly ostatní pokusy, nic jiného vám nezbývá. „Jestliže je vlastník či nájemce domu toho názoru, že ho jeho soused obtěžuje imisemi nad míru přiměřenou místním poměrům, a zároveň se není schopen se sousedem dohodnout po dobrém, může na souseda mimo jiné podat tzv. sousedskou žalobu,“ informuje Eduarda Hekšová.

Na základě žaloby můžete požadovat, aby se soused zdržel tohoto rušení. Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, je toto rozhodnutí vynutitelné. V extrémním případě tedy může dojít až k odebrání psa jeho majiteli, pokud se situace nijak nezmění.

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: Spotřebitel