Nízkopříjmové domácnosti mohou v létě 2023 žádat o kotlíkové dotace

11.04.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR spustily další kolo, ve kterém mohou nízkopříjmové domácnosti žádat o kotlíkové dotace. Kterým zájemcům bude kotlíková dotace vyplacena?

Už v září roku 2024 má nabýt účinnosti zákon, který zakazuje vytápět domácnosti starými kotly na tuhá paliva nesplňující alespoň 3. emisní třídu (kotle 1. a 2. emisní třídy budou zakázány). Dotace tak budou určeny na výměnu za nové kotle, které splňují 3., 4. a 5. emisní třídu. Za další využívání neekologických kotlů by občanům hrozila sankce až do výše 50 tisíc korun. Rozpočet z evropského fondu ve výši 1,7 miliardy korun má pokrýt až 15 tisíc výměn nevyhovujících kotlů.

Dotace na výměnu kotlů poskytuje Ministerstvo životního prostředí již od roku 2015 a od této doby bylo na výměnu kotlů přerozděleno mezi žadatele přes 11 miliard korun. Zároveň Ministerstvo predikuje, že v současné době je potřeba vyměnit dalších 150 tisíc nevyhovujících kotlů.

Nízkopříjmové rodiny tak mohou využít dotační výzvy a zažádat o kotlíkové dotace již během letošního léta v závislosti na tom, kdy začne jejich krajský úřad přijímat žádosti

Jaké podmínky musí žadatelé splnit, aby jim stát kotlíkové dotace schválil?

Zdroj: Shutterstock

Jak zažádat o kotlíkovou dotaci v roce 2023?

S žádostí o kotlíkovou dotaci se musejí občané obrátit na krajský úřad podle místa, kde žijí. Jednotlivé kraje ČR by měly spouštět dotační výzvy nejpozději do konce června a následně začnou přijímat žádosti o dotace.

„Některé kraje nám už avizovaly, že s příjmem žádostí nechtějí otálet a žádosti začnou přijímat během léta, aby domácnosti měly co nejvíce času na zrealizování výměny ještě před začátkem topné sezony,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

O dotaci mohou žádat vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří spadají do některé z níže uvedených skupin:

 • senioři s nárokem na starobní důchod,
 • osoby s přiznaným 3. stupněm invalidity, 
 • domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Zažádat o dotaci mohou tyto skupiny i na dříve zakoupené ekologičtější kotle. Podmínkou ale je, že k výměně kotle došlo po 1. lednu 2021. Kraje mají povinnost žadatelům přispět minimálně 60 % z nákladů na pořízení nového kotle, dosáhnout lze ale až na příspěvek ve výši 95 % z celkových nákladů.

Občané se musejí s žádostí o informace obracet na svůj krajský úřad, kontakty na jednotlivé úřady jsou k nalezení pod tímto odkazem.

Na jakou maximální dotaci mohou žadatelé dosáhnout?

Tepelné čerpadlo 180 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč

K žádosti o kotlíkové dotace je potřeba doložit následující doklady:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující, že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě / trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci / bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu / trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci / bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky / trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci / bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

Mohou o kotlíkové dotace zažádat i domácnosti s vyšším příjem?

Ano, i rodiny s vyšším příjmem dosáhnou na kotlíkovou dotaci. O tyto dotace se ovšem žádá v programu Nová zelená úsporám. V rámci této dotace nemusejí domácnosti prokazovat výši svých příjmů a zároveň mohou s žádostí o kotlíkovou dotaci požádat o další dotace na úspornější a ekologičtější technologie (zateplení či využití dešťové vody). Nejvíce je z programu Nová zelená úsporám populární mezi žadateli příspěvek na tepelné čerpadlo.


Čtěte také:

Specialisté na energie poradí, jak ušetřit za energie. Nově také nezávazně zpracují návrh opatření. Vše bezplatně

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ