Příklady, kdy se změní částka přiznaného invalidního důchodu

07.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Přiznaná částka invalidního důchodu se může změnit – zvýšit i snížit. Podívejme se v praktických příkladech na přepočítání invalidního důchodu v jednotlivých situacích.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně v závislosti na zdravotním stavu. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod.

Každý invalidní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou, v roce 2024 činí 4400 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Procentní částka invalidního důchodu závisí na průběhu pojištění a přiznaném stupni invalidity. Výši důchodu ovlivňují rozhodné příjmy před přiznáním invalidity a získaná doba pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění).

Majetková, příjmová nebo rodinná situace nehraje při výpočtu invalidního důchodu roli, stejně tak přímo nerozhoduje věk žadatele o invalidní důchod. Při zdravotních problémech je nutné si o invalidní důchod požádat. Někteří občané mají zdravotní problémy dostačující pro přiznání invalidního důchodu, ale bez podané žádosti nemohou invalidní důchod dostávat na účet.

Tip: Devět nepravd o invalidních důchodech

Příklad 1: Valorizace invalidního důchodu

Paní Marie měla v prosinci loňského roku měsíční invalidní důchod prvního stupně ve výši 8610 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 4570 Kč). Od ledna 2024 se paní Marii její invalidní důchod z důvodu valorizace zvýšil. Každoroční valorizace se netýká pouze starobních důchodů, ale i invalidních důchodů. Valorizační vzorec je přitom stejný. Od ledna se zvýšila základní výměra všech invalidních důchodů o 360 Kč, procentní výměra se nezvýšila.

V roce 2024 má paní Marie měsíční důchod ve výši 8970 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 4570 Kč).

Tip: Kalkulačka valorizace důchodů v lednu 2024

Vypočtete si potenciální výši vašeho invalidního důchodu

 

Příklad 2: Zvýšení stupně invalidity

Pan Rudolf pobírá v roce 2024 invalidní důchod prvního stupně ve výši 9700 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 5300 Kč). Invalidní důchod prvního stupně byl panu Rudolfovi přiznán před čtyřmi roky. Zdravotní stav pana Rudolfa se zhoršil a podle posouzení posudkového lékaře byla panu Rudolfovi přiznána invalidita druhého stupně.

Invalidita zpravidla nebývá přiznána trvale a během let se může zdravotní stav zhoršit i zlepšit, což je důvodem pro přepočet invalidního důchodu. Při přepočtu invalidního důchodu z prvního stupně na druhý stupeň se koeficientem 1,5 vynásobí procentní výměra invalidního důchodu. 

Základní výměra je pořád stejně vysoká. Pan Rudolf bude mít nově nárok na invalidní důchod druhého stupně ve výši 12 350 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 7950 Kč).

Při zvýšení invalidity z prvního stupně na třetí stupeň invalidity se používá koeficient 3 a při zvýšení invalidity z druhého stupně na třetí stupeň se používá koeficient 2.

Čtěte také: Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi?

Příklad 3: Snížení stupně invalidity

Paní Anna dostává na účet invalidní důchod třetího stupně v částce 18 050 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra ve výši 13 650 Kč). Zdravotní stav paní Anny se zlepšil a nově je jí po pěti letech snížen stupeň invalidity z třetího stupně na druhý stupeň. V takovém případě se násobí procentní výměra koeficientem 0,5. Nový invalidní důchod druhého stupně bude paní Anna mít ve výši 11 225 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 6825 Kč).

Při snížení stupně invalidity z třetího stupně na první stupeň se procentní výměra invalidního důchodu násobí koeficientem 0,3333, při snížení stupně invalidity z druhého stupně na první stupeň se násobí koeficientem 0,6667 a při snížení stupně invalidity z třetího stupně na druhý stupeň, jako se to stalo paní Anně, se procentní výměra násobí uvedeným koeficientem 0,5.

 
Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 77 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY