Novinky v pojištění majetku od Kooperativy

22.05.2023 | , Kooperativa
Komerční sdělení


Unikátní asistence a podpora ekologických investic 

Zdroj:

„Kromě vylepšených i zcela nových asistenčních služeb, podstatného navýšení či úplného zrušení většiny limitů plnění, nabízíme třeba mimořádnou inflační garanci nebo unikátní ekologický benefit,“ představuje novinky v pojištění občanského majetku Tomáš Reitermann z Kooperativy. 

Inflační garance je unikátní služba při řešení velkých občanských majetkových škod, a to i pro stávající pojistné smlouvy. Má-li klient pojištění indexované, Kooperativa mu veřejným příslibem zaručuje inflační garanci. Jde o ochranu pro případ, že by mu ani valorizovaná horní hranice plnění nepokryla kvůli mimořádné inflaci celou výši škody. Díky inflační garanci klient obdrží pojistné plnění až do výše 120 % horní hranice pojistného plnění. Tedy až o 20 % vyšší částku, než jakou má sjednanou v dodatku, kterým přijal náš návrh na indexaci. 

Ekologický benefit garantuje výplatu plnění i nad rámec pojistné částky, pokud škoda přesáhne 75 % z pojistné částky zasaženého rodinného domu, rekreační budovy či bytové jednotky. Klient tak navíc obdrží prostředky na ekologickou modernizaci zasaženého objektu. „Pokud tedy například má pojištěn rodinný dům na pojistnou částku 8 milionů Kč a dojde k výše zmíněné pojistné události, kromě obvyklého pojistného plnění klient získá navíc 5 % z pojistné částky, tedy 400 tisíc Kč, na pořízení nebo vylepšení třeba vnitřního a vnějšího zateplení, fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo systému na zadržování a využívání dešťové vody. Tedy moderních prvků, které spoří náklady na bydlení a přispívají k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí,“ představuje novinku Tomáš Reitermann. 

Zdroj: Tomáš Reitermann

V asistenčních službách je úplnou novinkou asistence pro případ stěhování, vylepšená je kyberasistence, případně Kooperativa pomůže i v případě potřeby pozáruční opravy domácích spotřebičů. „Zároveň jsme zvýšili limity plnění pro využití řemeslných prací, kterými se odstraňují různé nouzové situace, nově činí až 10 tisíc Kč pro každý zásah, přičemž počet zásahů v roce nově již není omezen. To samé platí třeba i pro cykloasistenci, kterou nadále poskytujeme rovněž zdarma,“ doplňuje výčet vylepšení Tomáš Reitermann.

Další součástí pojištění majetku, které Kooperativa velmi doporučuje, je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Výše náhrad za újmy, zejména na zdraví či životě, mohou dosáhnout i milionových částek, což může být pro rodinný rozpočet zcela likvidační. „Proto nově nabízíme limit plnění až do výše 50 milionů Kč a územní platnost pojištění jsme rozšířili na celý svět, dříve toto pojištění platilo jen pro Evropu,“ doplňuje Tomáš Reitermann. 

Zdroj:

Autor článku

Komerční sdělení  

Články ze sekce: Komerční sdělení