Jak se vyvíjel poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou v posledních letech

22.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z průměrného důchodu se neplatí žádné daně, z průměrné mzdy se odvádí daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při srovnání životní úrovně při odchodu z aktivní práce do penze je tedy vhodné porovnávat důchod s čistou mzdou. Podívejme se, jak se vyvíjel poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou v posledních letech.

Za první pololetí letošního roku činila průměrná hrubá mzda podle statistického úřadu 42 249 Kč. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka (v roce 2023 činí 2570 Kč za měsíc), na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, činí čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, částku 33 825 Kč.

Zdroj: Shutterstock

V následující tabulce je uveden výpočet příslušných přímých daní ze mzdy:

Položka

Částka

Hrubá mzda

42 249 Kč

Sociální pojištění

(42 249 Kč × 6,5 %)

2747 Kč

Zdravotní pojištění

(42 249 Kč × 4,5 %)

1902 Kč

Základ daně

(zaokrouhleno na stokoruny nahoru)

42 300 Kč

Daň z příjmů

(42 300 Kč × 15 %)

6345 Kč

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Záloha na dani z příjmů

(6345 Kč − 2570 Kč)

3775 Kč

Čistá mzda

(42 249 Kč − 2747 Kč − 1902 Kč − 3775 Kč)

33 825 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Mzdová kalkulačka 2023

Jak vysoký je průměrný starobní důchod?

Průměrný starobní důchod v červnu letošního roku činil 20 233 Kč, přičemž z tohoto důchodu se žádné daně neplatí. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí z žádného důchodu. Dani z příjmů podléhá pouze část ročního důchodu nad 36násobek minimální mzdy, takže nějaká částka daně z příjmů se platí až z velmi nadstandardních důchodů. Můžeme tedy říci, že průměrný starobní důchod aktuálně dosahuje 59,8 % (20 233 Kč : 33 825 Kč) průměrné čisté mzdy.

 

Vývoj vzájemného poměru v letech

V další tabulce máme pro názornost vypočten poměr mezi průměrným starobním důchodem a průměrnou mzdou v letech 2017 až 2023. V prvním sloupci máme uvedenu průměrnou hrubou mzdu za první pololetí příslušného roku a ve druhém čistou mzdu (po odvodu daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění) při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, ve třetím sloupci máme uveden průměrný starobní důchod v polovině příslušného roku.

Výpočet zdanění se v jednotlivých letech lišil (např. postupný růst slevy na poplatníka, zrušení superhrubé mzdy při výpočtu daně z příjmů atd.), v tabulce je vždy proveden výpočet s platnou legislativou v daném roce.

Období

Průměrná

hrubá mzda

Průměrná

čistá mzda

Průměrný

důchod

Poměr důchodu

vůči čisté mzdě

2023/6

42 249 Kč

33 825 Kč

20 233 Kč

59,8 %

2021/6

36 807 Kč

29 542 Kč

15 385 Kč

52,1 %

2019/6

33 297 Kč

24 998 Kč

13 408 Kč

53,6 %

2017/6

28 623 Kč

21 783 Kč

11 807 Kč

54,2 %

Prameny: Statistiky ČSSZ – Průměrná výše sólo důchodu v ČR a ČSÚ – Průměrné mzdy – rychlé informace

Z tabulky je názorně vidět, že poměr mezi průměrným starobním důchodem a průměrnou čistou mzdou je v letošním roce z uvedených let nejvyšší. Důvodem jsou tři mimořádné valorizace v posledních dvou letech, v roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace a mimořádná valorizace proběhla i v červnu 2023.


Čtěte také: Jaký bude váš důchod v roce 2024? Vypočítejte si to

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY