Máte ceny energií nad vládními stropy? Ptejte se dodavatele na lepší tarif, nebo riskněte pokutu

10.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Na konci roku 2023 skončí vládou vyhlášené zastropování cen plynu a elektřiny. Pro mnohé odběratele to může znamenat cenový šok, protože si cenu zafixovali v době vrcholící energetické krize. Je výhodné přejít na jiný produkt vašeho dodavatele? A můžete přejít k jinému dodavateli? Stihne vás za to pokuta? Jaké máte další možnosti?

Od 1. ledna 2024 přestává platit zastropování cen energií. Mnoho lidí má cenu fixovanou nad vládními stropy, protože smlouvu vyřizovali v době vrcholící energetické krize. Zafixovaná cena je ve většině případů vyšší než vládou stanovené stropy, takže cena po konci roku 2023 může být vyšší až o 7 tisíc Kč za 1 MWh elektřiny než současné ceny na trhu. 

Při průměrné spotřebě okolo 3 MWh ročně tak může jedna domácnost zaplatit navíc až 21 tisíc korun každý rok. U plynu to může být o tři tisíce korun za 1 MWh, takže průměrná domácnost při spotřebě 10 MWh ročně může zaplatit až o 30 tisíc korun více, varuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ceny energií na trzích jsou nyní poměrně stabilní s lehce klesajícím trendem, na což reagují dodavatelé s nabídkami cen pod vládním stropem a aktivně oslovují své zákazníky s cenami fixovanými nad vládními stropy.

Konec stropů a lidé s cenami fixovanými nad vládním stropem

Lidé, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou, jsou ve většině případů pod vládními stropy. Nicméně musí vnímat rizika (nestabilní situace na východě Evropy i Blízkém východě), které mohou mít dopad na trh s energiemi.

Další skupinou jsou odběratelé, kteří mají smlouvu na dobu určitou s cenami nad vládními stropy. Tito lidé jsou v současné době kontaktováni svými dodavateli energií, kteří jim nabízejí přechod na nový produkt s cenou pod vládním stropem.

Tyto produkty jsou výhodnější než ty nad vládními stropy, ale je dobré se také podívat, co nabízí konkurenční dodavatelé energií, ať již na fixovaném produktu na několik let, či s produkty na dobu neurčitou.

Tip: Ještě nemáte nový ceník plynu nebo elektřiny? Prohledejte e-mail a weby, ať neprošvihnete termín

Zrušit smlouvu a odejít k jinému dodavateli?

Nejjednodušší a pro mnohé i nejvýhodnější skutečně je podepsat smlouvu s cenami pod vládními stropy u vašeho stávajícího dodavatele, což nabízejí všichni velcí dodavatelé energií.

Nicméně i ze smlouvy na dobu určitou se lze vyvázat. Musíte ovšem zaplatit pokutu. Výše pokuty může být akceptovatelná, protože někteří dodavatelé energií nabízejí v současné době velmi výhodné produkty.

Srovnejte si nabídku od vašeho dodavatele s konkurenci

Doporučujeme si před podpisem nové smlouvy porovnat nabídku ostatních dodavatelů elektřiny či plynu na srovnávači Energetického regulačního úřadu.

Existují rovněž srovnávací portály, ale při jejich využití počítejte s tím, že to sice z vašeho pohledu dělají zdarma, ale váš dodavatel energií jim platí provizi, což do již tak složitého řetězce od elektrárny k zásuvce přidává další článek.

Po získání nabídky si spočítejte úsporu při přechodu k jinému důvěryhodnému dodavateli (anebo vám ji spočítá srovnávací portál či dodavatel energií). Od úspory musíte odečíst výši pokuty, kterou najdete ve smlouvě s vaším dodavatelem energií.

Tip: Co můžete dělat při problémech s vyúčtováním za energie

Jaká je pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou u E.ON, ČEZ, PRE?

Pokuta za ukončení smlouvy na dobu určitou se pohybuje v řádu několika tisíců korun. Buď je fixní (Centropol, Pražská plynárenská), nebo se vypočítá podle počtu měsíců, ve kterých zákazník po výpovědi plyn či elektřinu neodebere (Innogy, E.ON, ČEZ).

K pokutě dodavatelé přistupují až v okamžiku, kdy odejdete ke konkurenci.

Tiskový mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka uvedl, že za předčasné ukončení smlouvy s fixací ceny nad státním stropem u nich žádná sankce nehrozí, protože takových zákazníků má společnost velmi málo a i jim nabízí produkty s cenami pod vládním stropem.

Pavel Grochál ze společnosti Innogy výpočet pokuty komentoval takto: „Vynásobí se fixní částka počtem měsíců, ve kterých zákazník po výpovědi od Innogy plyn či elektřinu neodebere, ačkoli se k tomu zavázal. Fixní částky dosahují různých výší a jsou vždy uvedeny u zákazníků ve smlouvě.“

Podobně je tomu i u společností ČEZ či E.ON, což za druhou jmenovanou firmu potvrzuje tiskový mluvčí Roman Šperňák: „Co se týče odstoupení od smlouvy, pokud by někdo z našich zákazníků chtěl přerušit svou fixní smlouvu a přejít k jinému dodavateli, tak u aktuálně sjednaných smluv je zakotvena sankce při nedodržení smluvního závazku uprostřed fixované doby ve výši 500 Kč jako administrativní poplatek a následně 450 Kč – 900 Kč za každý měsíc nedodržení fixu podle výše spotřeby a distribuční sazby.“

Jiří Matoušek, marketingový ředitel společnosti Centropol, dodává: „Někteří dodavatelé si ovšem účtují i ušlý zisk a toto ustanovení se ve smlouvě uvádí ve formě vzorce, kdy se ušlý zisk vyčísluje jako nevyčerpaná část očekávané spotřeby. Celková suma pak může být vyšší.“ Tuto informaci najdete vždy ve vaší smlouvě, nicméně u velkých dodavatelů energií se s ní běžně jako domácnost nesetkáte.

Pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou u smluv nad vládním stropem

Dodavatel Pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou u smluv nad vládním stropem
Centropol 6000 Kč
ČEZ Záleží na délce smlouvy, nižší stovky za měsíc
E.ON Záleží na délce smlouvy, stovky za měsíc + 500 Kč
Innogy Záleží na délce smlouvy, stovky za měsíc
Pražská plynárenská 6000 Kč*
Pražská energetika Neplatí

*u domácností, 10 000 Kč u maloodběratele

Před podpisem smlouvy jinde informujte vašeho dodavatele energií, třeba se dohodnete

Ačkoliv nemáte povinnost informovat vašeho dodavatele o změně dodavatele (provede to váš nový dodavatel), je to vhodné. A to proto, že váš stávající dodavatel může přistoupit na výhodnější podmínky, aby si vás udržel.

Tož potvrzuje Roman Šperňák, tiskový mluvčí E.ON: „Obecně doporučujeme před přechodem přes sankci se s námi spojit a najít řešení. Jak už jsem říkal, naše aktuální nabídka jak pro stávající, tak pro nové zákazníky patří k nejvýhodnějším na trhu.“

Kolik lidí má ještě fixovanou cenu nad vládními stropy?

Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela zmínil, že v době, kdy ceny energií dosahovaly vrcholu, zafixovalo cenu za dodávky energií několik set tisíc lidí.

Pavel Grochál ze společnosti Innogy komentuje oslovování zákazníků následovně: „Nové smlouvy s cenou pod cenovými stropy má přes 80 % oslovených zákazníků. Podle našich propočtů typický zákazník, který má fixovanou smlouvu na vysokých krizových cenách, s Restartem ušetří ročně 17 tisíc korun za plyn a 12 tisíc korun za elektřinu.“

Tiskový mluvčí Karel Hanzelka (PRE) pro Finance.cz uvedl: „Počet odběrných míst s cenou zafixovanou nad úrovní vládního stropu jsme měli přibližně kolem jednoho tisíce. Všem těmto zákazníkům jsme nabídli možnost přejít bez jakékoli sankce na cenově výhodnější cenu pod vládním stropem. Přibližně polovina z nich již má uzavřenu novou, výhodnější smlouvu. Zbývajících 500 zákazníků na nabídku zatím nereagovalo a pokoušíme se je znovu kontaktovat.“

Miroslav Vránek, vedoucí odboru komunikace Pražské plynárenské, uvedl, že žádné zákazníky s cenami nad vládním stropem již dlouho neevidují.

ČEZ měl přes 160 tisíc zákazníků s cenami fixovanými nad vládní strop, většina již přešla na produkty s nižšími cenami, ale ČEZ dál pokračuje v jejich oslovování, což potvrzuje i tiskový mluvčí Roman Gazdík: „Zákazníky s nabídkou opakovaně proaktivně kontaktujeme. Přechod na nové smlouvy je velmi rychlý, nejsou tam výpovědní lhůty apod.“

Buďte aktivní, vyplatí se to. Informace najdete na webu ERÚ i MPO

Rady a tipy, jak dále ušetřit na energiích, z čeho je složena cena nebo jak si vybrat dodavatele, najdete na webu Energetického regulačního úřadu či na specializovaném webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) www.energiezamene.cz.

Se žádostí o radu se můžete obrátit také na síť energetických poradců EKIS, kteří nabízejí bezplatné profesionální konzultace v oblasti energetických úspor, nebo na informační linku MPO 1212, která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00. Cena za volání na tuto linku je zpoplatněna podle vašeho tarifu. 

V každém případě je důležitá vaše iniciativa, novou smlouvu za vás dodavatel nepodepíše, musíte s ním komunikovat a sami si přečíst smluvní podmínky. Pokud problém necháte „vyhnít“, nadále vám poběží produkt s cenou nad vládními stropy.

Většinu úkonů jde snadno udělat z domova prostřednictvím počítače, chytrého telefonu nebo přímo na pobočce vašeho dodavatele.

 

Zdroj: Shutterstock

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ