Kdy je vdovský důchod vyšší než 20 tisíc korun?

29.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku vdovského důchodu neovlivňuje majetková ani příjmová situace vdovy, roli nehraje ani počet vychovávaných dětí, záleží pouze na průběhu pojištění zemřelého manžela. Podívejme se v praktických příkladech, kdy může být vdovský důchod 20 tisíc korun.

Nárok na vdovský (vdovecký) důchod vzniká po zemřelém manželovi (manželce), který pobíral (pobírala) starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel (zemřela) následkem pracovního úrazu. Podmínky pro přiznání i výpočet jsou shodné pro vdovské i vdovecké důchody. Vzhledem k tomu, že se v praxi vyplácí mnohem více vdovských než vdoveckých důchodů, budeme dále v článku hovořit pouze o vdovských důchodech.

Zdroj: Depositphotos

Výpočet vdovského důchodu

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2024 činí 4400 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel.

Odchod do předčasného důchodu = nižší vdovský důchod

Po zhoršení výpočtu u předčasných důchodů je rozdíl ve výši řádného starobního důchodu a předčasného důchodu vyšší, než tomu bylo ještě v září 2023. Při případném odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že i případné pozůstalostní důchody se budou počítat z tohoto nižšího důchodu.

 

Příjmy nad 175 868 Kč se v roce 2024 nehodnotí

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. V roce 2024 je druhá redukční hranice od 19 346 Kč do 175 868 Kč.

To znamená, že průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky nad 175 868 Kč již výši důchodu nezvyšuje. Tímto je nepřímo zavedena maximální částka starobního důchodu, která následně závisí pouze na získané době pojištění. Vzhledem k tomu, že je legislativou nepřímo stanoven maximální starobní důchod, je nepřímo stanoven i maximální vdovský důchod.

Tip: Kalkulačka vdovského důchodu 2024

Praktický příklad

Pan Vladimír odejde v lednu 2024 do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ má 180 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu Vladimírovi je přiznán řádný starobní důchod 44 929 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 40 529 Kč), což je maximální částka odpovídající 45 letům pojištění. Manželce Zuzaně (54 let) vznikne po úmrtí pana Vladimíra nárok na vdovský důchod ve výši 24 665 Kč (základní výměra 4400 Kč + polovina procentní výměry 20 265 Kč).

Jak jsme si vypočetli na praktickém příkladu, vdovský důchod může skutečně činit i více než 20 000 Kč. Jedná se však o výjimečné případy. Níže v tabulce máme vypočteno několik variant, kdy je vdovský důchod přesně 20 000 Kč. Pro zjednodušení se ve všech případech počítá s tím, že starobní důchod byl zemřelému přiznán v roce 2024. 

Doba pojištění

Osobní vyměřovací základ

Starobní důchod zemřelého

Vdovský důchod

42 let

135 410 Kč

35 600 Kč

20 000 Kč

43 let

130 980 Kč

35 600 Kč

20 000 Kč

44 let

126 750 Kč

35 600 Kč

20 000 Kč

45 let

122 710 Kč

35 600 Kč

20 000 Kč

46 let

118 845 Kč

35 600 Kč

20 000 Kč

47 let

115 145 Kč

35 600 Kč

20 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jaká je výše vdovského či vdoveckého důchodu při vašem příjmu?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 127 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY