Osoby závislé na elektřině získají záruku její dodávky i v případě, že nebudou platit zálohy

28.05.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ministerstvo průmyslu a obchodu nařízením upravilo ochranu zranitelných zákazníků, kteří jsou závislí na nepřetržité dodávce elektřiny kvůli svému zdravotnímu stavu a její výpadek by jim mohl způsobit vážné zdravotní komplikace. Oproti běžným spotřebitelům tak získají výhody.

Vláda v minulém týdnu schválila návrh nařízení, který upravuje podmínky ochrany pro tzv. zranitelné zákazníky. Tato definice vznikla v souvislosti s novelou energetického zákona, který nabyl účinnosti 1. ledna 2024.

Zranitelný zákazník a dodávka elektřiny

Zdroj: Depositphotos

Kdo je zranitelným zákazníkem?

Jedná se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního stavu závislé na zdravotních pomůckách, které se neobejdou bez nepřetržité dodávky elektrické energie.

Návrh má ochránit tyto osoby tak, že jim zajistí nepřetržitou dodávku elektřiny v případech, kdy se tyto osoby závislé na elektřině ocitnou v situaci, kdy jim skončila smlouva s dodavatelem například kvůli nehrazení plateb.  

Opatření vychází z evropské směrnice, která ČR zavazuje k tomu, aby tento institut zavedla také do své legislativy.

Tip: Jak se bude vyvíjet cena elektřiny a plynu? Co když vám končí smlouva? Fixovat, nebo ne? Odpovídají odborníci

Status zranitelného zákazníka má platit maximálně 2 roky

Pro to, aby se stal klient energetických služeb tzv. zranitelným zákazníkem, musí splnit několik podmínek. Hlavní podmínkou je získat potvrzení od lékaře.

„Lidé, kteří budou mít pro přiznání institutu zranitelného zákazníka nárok, svému dodavateli elektřiny doloží potvrzení o splnění podmínek, které vydává praktický lékař nebo lékař, který prostředek pro terapii či kompenzaci zákazníkovi předepsal. Potvrzení je platné po dobu 2 let ode dne jeho vyhotovení nebo dobu kratší, stanoví-li tak lékař na základě zdravotního stavu zranitelné osoby,“ říká vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO René Neděla.

Status se týká lidí, kteří využívají tyto pomůcky:

  • aktivní zdravotnické prostředky pro domácí plicní ventilaci nebo oxygenoterapii,

  • aktivní antidekubitní matrace,

  • aktivní zdravotnické prostředky pro léčbu spánkové apnoe,

  • aktivní zdravotnické prostředky pro domácí hemodialyzační léčbu a

  • aktivní zdravotnické prostředky pro domácí tracheostomickou péči.

Jaké výhody plynou ze statusu zranitelné osoby?

Zranitelní zákazníci mají u dodavatele energie nárok na určité výhody oproti běžným odběratelům. V případě, že budou mít zranitelní zákazníci problémy s placením záloh za energie, ochrání je tento status před rychlým omezením dodávek elektřiny.

Zranitelný zákazník má právo na bezplatné upozornění o neplnění platebních povinností ze smlouvy nejpozději 15 dní před předpokládaným dnem ukončení smlouvy nebo před předpokládaným dnem ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny.

Dále také na nárok na bezplatné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu prací na distribuční soustavě nejpozději 15 dní předem.

Obchodník s elektřinou, který je dodavatelem poslední instance, musí zranitelnému zákazníkovi zajistit na 3 měsíce nepřetržitou dodávku elektřiny, pokud došlo k ukončení smlouvy o dodávce elektřiny s předchozím dodavatelem a zranitelný zákazník nemá zajištěnou navazující dodávku elektřiny do určeného odběrného místa

Zranitelný zákazník má však povinnost tomuto dodavateli doložit splnění podmínek pro uznání tohoto statusu do 30 dnů. 

Pokud dokumenty do této lhůty nedoloží, právo na dodávku elektřiny mu zaniká.

Tip: Jak má správně vypadat vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu?

Dodavatel elektřiny bude mít povinnost nahlásit Úřadu práce neplatící zákazníky

Dodavatelé elektřiny budou mít povinnost zákazníky nahlašovat na oddělení hmotné nouze Úřadu práce, pokud má daný zákazník problém s placením elektřiny a hrozí mu kvůli tomu ukončení dodávek elektřiny do odběrného místa.

Díky nové úpravě se tak má předejít situacím, kdy je daným osobám ukončena ze dne na den dodávka elektřiny a nemají zajištěnou žádnou navazující. Takový stav by pro ně mohl znamenat ohrožení na životě.

Účinnost nařízení je plánovaná od 1. července letošního roku.


Čtěte také: 10 pojišťoven akceptuje „právo na zapomnění“ pro vyléčené onkologické pacienty. Které to jsou?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ