Úvěr 300 tisíc korun od SFRB

Dne 1. 12. 2004 vláda schválila nařízení, na základě kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat mladým lidem nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Schválením tohoto nařízení vlády byl splněn jeden z cílů vytyčených v Programovém prohlášení vlády.


Státní fond rozvoje bydlení poskytne úvěr mladým lidem:

 • žijícím v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne 36 let, přitom není rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr,

 • samostatným osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 let, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně.

Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let.

Ze  sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů může Fond povolit přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Úvěr je možno využít k financování:

 • výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů,
 • výstavby bytu v rodinném domě,
 • výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení<,/div>
 • koupě bytu,
 • koupě rodinného domu s jedním bytem úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu.

Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována.

V případě, že byt je pořizován výstavbou, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 tis. Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené).

Úvěr nelze poskytnout:

 • je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu,
 • téže osobě opakovaně a
 • na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut.

Formuláře

Žádost o úvěr pro mladé rodiny a formulář Potvrzení o výši příjmu si můžete stáhnout u nás. Formuálře jsou ve formátu xls.

Vyplněné žádosti doložené přílohami lze zasílat poštou na adresy:

110 00 Praha 1,  Dlouhá 13
771 00  Olomouc, Dolní náměstí 9.

Upozornění pro žadatele:

Žádosti je samozřejmě možné podávat osobně na pracovištích Fondu. Doporučujeme však žadatelům, aby žádost zaslali poštou. Budou poté písemně vyzváni k případnému doplnění potřebných podkladů. Teprve k vlastnímu projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru budou pozváni k osobnímu jednání. Další informace lze získat na tel.:

 • 234 712 611
 • 221 771 611
 • 585 206 121
Další úvěry SFRB: V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010 schváleném Poslaneckou sněmovnou nejsou pro Úvěr 150 a Úvěr 200 určeny finanční prostředky. Z toho důvodu nebude Fond v roce 2010 tytp formu podpory poskytovat a žádosti o její poskytnutí nepřijímá.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články:Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.