Nová zelená úsporám

Od roku 2015 je možné v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám žádat o dotace na podporované programy. Nová zelená úsporám je kontinuální forma výzvy, která hodlá až do konce roku 2021 rozdat až 27 mld. korun. Žádosti přijímá SFRB.

Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí, především snížením produkce emisí znečištujících látek a to snižováním energetické náročnosti budov, včetně vystavby domů s velmi nízkou energetickou náročností.  V závislosti na energetické úspoře může dotace z programu dosáhnout až 50 procent z celkových nákladů. Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek.

Co Nová zelená úsporám podporuje?

 • Renovaci rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – rekuperace
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…

Jednolivé programy

Rodinné domy - výstavba: jenorázová částka  150, 300 nebo 450  tisíc korun (dle dozažených energetických parametrů). Přičemž žádat může pouze první vlastník domu a maximální velikost RD je 350 m2. Dále je možno využít dotaci na odborný posudek a měření průvzdučnosti obálky budovy, stavbu zelené střechy a využití tepla z odpodních vod. 

Rodinné domy - zateplení: výše závisí ploše zateplovaní, výpně otvorů, podlah (dle dosažené výše úspory), nejvýše 550 tisíc korun.  Přičemž žadatelem je vždy vlastník a opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí (od 1.9.2018). Dále je možno využít dotaci na odborný posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla z odpodních vod a venkovní stínící techniku.

Rodinné domy - zdroje energie: výše zavisí na konkrétním systému, nejvýše 350 tisíc korun

 • termické solární systémy - 35 tisíc korun (TV) nebo 50 tisíc korun (TV a přitápění)
 • fotovoltaické solární systémy - 35 tisíc korun (TV s přímým ohřevem), 55 - 150 tisíc korun (dle  výše využitelného zisku)
 • vyněna nekologického zdroje tepla - 25 - 100 tisíc korun (dle typu zdroje např. kotel, tepelné čerpadlo) - pro PO; FO mohou žádat fromou kotlíkových dotací
 • instalace systému řízeného větrání (rekuperace) - 75 - 100 tisíc korun  

Dále je možno využít dotaci na využití tepla z odpodních vod, zpracovnání odborného posudku a měření průvzdušnosti či rozšíření stávajícího solárního systému.

Bytové domy - zateplení a zdroje (více na SFRB)

Bytové domy - výstavba (více na SFRB)

 

Podmínky pro program Zelená úsporám jsou aktualizovány každý rok.

Nová zelená úsporám podmínky podpory

(zdroj obrázku: novazelenausporam.cz)

Kdo může využít Zelenou úsporám?

Žádat o podporu z programu Nová zelená úsporám mohou vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby. 

Proces žádosti o příspěvek

Pro získání dotace je třeba vyplnit elektronickou žádost, kterou můžete buď zaslat společně s přílohami elektronicky nebo ji po vytištení v listinné podobě doručit na vybrané pracoviště SFRB. Státní fond životního prostředí má v každém kraji svá pracoviště. Právě zde na krajských pracovištích probíhá příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám. Následuje kontrola žádosti, pokud je vše v porádku obdržíte akceptacní dopis, případně jste vyzváni k odstranění nedostatků. Pro výplatů dotace je třeba doložit SFRB provedené práce (realizaci). Peníze byste měli obdržet do 3 týdnů od momentu, kdy SFRB schválí doložení realizace.

V případě, že si nejste jisti, jak postupovat můžete kontaktovat prcovníky SFRB a to buď osobně na krajském pracovišti, mailem nebo telefonicky na bezplatné lince 800 260 500.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát


Související články: