Inkaso daní v České republice

Daně - hlavní příjem státního rozpočtu

Jednou z nejvýznamnějších položek, které plní státní rozpočet jsou daně. Daně můžeme rozdělit na příjmové, majetkové a nepřímé. A právě příjmové daně a nepřímé daně, tedy daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně tvoří většinu příjmů státního rozpočtu.

Právě proto jsou otázky o možné změně výše jednotlivých druhů daní vždy velmi diskutované, zvláště když přijde řeč na jejich možné snížení. V případě jejich snížení je nutné hledat nové možnosti, jak státní rozpočet buď naplnit jinak, nebo jak omezit stávající výdaje, tedy ušetřit.

Inkaso daní v ČR

V následujících tabulkách jsou zobrazeny příjmy, které stát získal od roku 2005 do státního rozpočtu inkasem jednotlivých druhů daní.

Inkaso daní v letech 2020 - 2023

Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2020 - 2023  (v mil. Kč)
Daň 2020 2021 2022 2023  
Daň z přidané hodnoty celkem 426 198 463 265 535 734 566 727  
Daň z příjmů právnických osob 155 998 195 964 228 676 304 087  
Daň z příjmů fyzických osob z přiznání 5 735 9 629 13 963 15 004  
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 204 929 138 466 149 594 176 664  
Daň z příjmů vybíraná srážkou § 36 25 609 29 121 38 618 52 816  
Daň z nemovitých věcí 11 580 11 836 12 419 12 452  
Daň z nabytí nemovitých věcí 2 796 -71 44 0  
Daň dědická 0 8 0 1  
Daň darovací 0 -2 0 16  
Daň z převodu nemovitostí 5 9 11 9  
Daň silniční 5 959 5 429 1 731 499  
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 2 167 2 104 5 048 4 113  
Odvod z loterií celkem 5 -3 4 0  
Daň z hazardních her celkem 10 637 11 042 16 450 18 325  
Příslušenství daní -2 163 -2 474 -355 153  
Úroky hrazené správcem daně     -637 -2 011  
Odvod z nadměrných příjmů       19 237  
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky 1 275 1 646 1 648 2 108  
Celkem (bez spotřebních daní) 850 732 865 971 1 002 949 1 209 335  

Zdroj: www.financnisprava.cz

Inkaso daní v letech 2015 - 2019

Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2015 - 2019 (v mil. Kč)
Daň 2015 2016 2017 2018 2019
Daň z přidané hodnoty 322 879 349 460 381 435 413 013 431 311
Daň z příjmů právnických osob 123 179 156 401 161 803 166 131 175 649
Daň z příjmů vybíraná srážkou 24 029 24 462 24 814 26 255 27 706
Daň silniční*** 5 539 5 970 6 191 6 276 6 484
Daň dědická*** 59 10 5 3 1
Daň darovací*** 74 -351 -23 2 1
Daň z převodu nemovitostí*** 3 686 176 120 58 26
Daň z nabytí nemovitých věcí* 5 600 12 697 12 478 13 573 13 847
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky 2 287 4 172 6 948 4 004  
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelů 1 128 6 849 7 617 7 841 9 893
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 130 867 149 392 169 241 193 676 216 290
Daň z nemovitých věcí** 9 910 10 582 10 758 10 829 10 935
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 2 042 1 926 2 047 2 194 2 164
Odvod z loterií 7 922 10 452 3 202 5 26
Daň z hazardních her     8 936 9 776 10 114
Celkem (bez spotřebních daní) 639 199 732 197 786 636 786 636  

* ...Od 1.1.2014 nově vzniklý druh příjmu dle z.o.č. 340/2013 Sb.
**...Úprava názvu dle z.o.č. 344/2013 Sb.
***...Dle z.č. 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013
Zdroj: MFČR a Celní správa

Inkaso daní v letech 2010 - 2014

Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2010 - 2014 (v mil. Kč)
Daň 2010 2011 2012 2013 2014
Daň z přidané hodnoty 269 547 275 394 278 231 308 462 322 662
Daně spotřební 138 300 140 638 140 378 130 663 131 978
Daň z příjmů právnických osob 114 746 109 312 120 461 113 052 123 179
Daň z příjmů FO - podnikatelé 7 987 2 939 3 261 2 680 1 128
Daň z příjmů FO - ze závislé činnosti 111 842 119 373 119 787 126 134 130 867
Daň z příjmů vybíraná srážkou 19 298 19 848 20 781 20 488 24 029
Daň silniční 5 100 5 187 5 206 5 273 5 539
Daň dědická a darovací* 225 4 357 3 439 184 133
Daň z nemovitých věcí** 8 747 8 568 9 541 9 847 9 910
Daň z nabytí nemovitých věcí** 7 453 7 362 7 660 8 894 9 286
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky 3 487 3 109 3 039 1 869 2 287
Odvod z elektřiny ze slunečního záření   5 939 6 403 5 817 2 042
Odvod z loterií     5 936 6 057 7 922
Celkem (bez spotřebních daní) 548 657 565 745 587 186 610 759 638 982

* ... dle zákona 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013
**... do 31.12.2013 se jednalo o daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí
Zdroj: MFČR a Celní správa

Inkaso daní v letech 2005 - 2009

Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2005 - 2009 (v mil. Kč)
Daň 2005 2006 2007 2008 2009
Daň z přidané hodnoty 208 413 217 784 236 385 255 190 253 612
Daně spotřební 110 560 119 549 138 940 133 036 131 079
Daň z příjmů právnických osob 137 432 128 865 155 674 173 590 110 543
Daň z příjmů FO - podnikatelé 26 583 17 854 17 003 17 749 5 565
Daň z příjmů FO - ze závislé činnnosti 110 662 111 633 126 388 115 180 111 042
Daň z příjmů vybíraná srážkou 11 242 14 003 15 700 19 299 19 189
Daň silniční 5 191 5 428 5 915 6 002 4 795
Daň dědická a darovací 613 728 801 460 249
Daň z nemovitostí 4 987 5 017 5 123 5 195 6 361
Daň z převodu nemovitostí 7 494 7 788 9 774 9 950 7 809
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky 5 252 4 977 4 250 4 281  3 784
Celkem (bez spotřebních daní) 518 482 514 807 577 815 607 356 523 199

Zdroj: MFČR a Celní správa


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát


Související články: