Daňový systém na Maltě

Malta je oblíbený prázdninový cíl mnoha turistů, neboť je zde velmi přízné klima a poskytované služby jsou na vysoké úrovni (služby se podílejí na HDP více než 75 %). Maltská ekonomika je otevřená, nabízí dobré obchodní a finanční služby, moderní telekomunikace, dobré letecké spojení, právní systém přizpůsobený pro podnikání a nízký stupeň kriminality. Celkové daňové zatížení na Maltě patří v rámci EU k podprůměrným.

Daň z příjmu fyzických osob

Na Maltě je zavedeno progresivní zdanění. Sazba daně z příjmu se pohybuje od 0 % po 35 %.


Tabulka: Sazba daně z příjmu fyzických osob v roce 2012

Sazba daně (%) Základ daně (EUR)
0 Do 8 500
15 8 501 – 14 500
25 14 501 – 19 500
35 19 501 a více

Sociální pojištění

Na Maltě zaměstnanci a zaměstnavatelé odvádí pouze sociální pojištění, které současně kryje náklady spojené s poskytovanou zdravotní péčí. Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí na sociálním pojištění 10 % a dalších 10 % za něj odvádí jeho zaměstnavatel. Povinné pojistné tak je v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké.

Daň z příjmu právnických osob

Standardní sazba daně z příjmu právnických osob dosahuje 35 % a je nejvyšší z členských zemí EU.

DPH

Základní sazba DPH je 18 %. Snížené sazby DPH jsou 7 % a 5 %. Sazby DPH jsou po Kypru a Lucembursku třetí nejnižší v zemích EU.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou na Maltě v rámci členských zemí EU průměrné. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 61,89 % z konečné ceny, což je průměrná hodnotě v rámci zemí EU. Víno spotřební daně nepodléhá. Mírně podprůměrná je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 63 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 1,50 € za MWh. Spotřební daň u benzínu je mírně podprůměrné (459 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Malta“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát


Související články: